Bạn đang xem: Chu kì trong chuyển động tròn đều

*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng tâm (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) trong chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh bay ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có giá trị gần nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây có chiều dài (1m), quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá quay hết một vòng là:


Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng tâm của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng tâm a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của hai đầu kim là:


Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng tâm của xe là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), nhưng có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng tâm của vật đó có độ lớn là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường có kim giờ dài 15 cm, kim phút dài 20 cm. Lúc 12h hai kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu hai kim trên lại trùng nhau


Một điểm A nằm trên vành tròn chuyển động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm cùng trên bán kính với điểm A chuyển động với vận tốc 10cm/s. Biết AB = 20 cm. Tính gia tốc hướng tâm của hai điểm A, B:


Hai điểm A và B nằm trên cùng một bán kính của một vô lăng đang quay đều, cách nhau 20 cm. Điểm A ở phía ngoài có tốc độ 0,6 m/s, còn điểm B có tốc độ 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A đến trục quay và tốc độ góc của điểm B lần lượt bằng bao nhiêu?
Xem thêm: Mob Là Gì ? Mob Là Gì, Nghĩa Của Từ Mob

Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu đối với trục quay của Trái Đất . Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe quay đều với tốc độ góc (2pi left( rad/s ight)). Bán kính của bánh xe là (30cm). Hãy xác định chu kì, tần số, tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của một điểm thuộc vành ngoài bánh xe. Lấy (pi ^2 = 10).