Điều kiện cấp chứng chỉ công nghệ thông tin là gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

Bạn đang xem: Chứng chỉ công nghệ thông tin


*
Chứng chỉ công nghệ thông tin

1. Chứng chỉ Công nghệ thông tin là gì?

Chứng chỉ công nghệ thông tin hay còn gọi là chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây được xem là một Chứng chỉ rất quan trọng hiện nay, có sức ảnh hưởng đến mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, nhân viên. Sở hữu Chứng chỉ Ứng dụng CNTT không chỉ để cập nhật những kiến thức Tin học mới hiện nay mà còn nhằm đáp ứng những yêu cầu từ Nhà trường như xét tốt nghiệp, đầu ra Tin học văn phòng hoặc từ cơ quan như thi tuyển, nâng ngạch…

+ Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản có chương trình đào tạo tương đương với chứng chỉ A, B, C trước đây nhưng được bổ sung thêm nhiều kiến thức chuyên sâu về máy tính và thao tác nền tảng trong Tin học. Chứng chỉ này rất cần thiết đối với sinh viên (cần hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ để tốt nghiệp, xin việc làm), hoặc cán bộ, công chức, viên chức đang công tác nhằm hoàn thiện hồ sơ theo các tiêu chuẩn do cơ quan Nhà nước ban hành.

+ Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao: Được cấp nếu có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và hoàn thành 3 trong 9 mô đun nâng cao (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT). Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao đòi hỏi phải nắm vững kiến thức Tin học chuyên sâu với mục đích bồi dưỡng, hoàn chỉnh kĩ năng tin học văn phòng nâng cao giúp học viên tự tin ứng dụng CNTT trong học tập, công việc và cuộc sống.

2. Tại sao cần phải có chứng chỉ công nghệ thông tin?

Đây được xem là một chứng chỉ rất quan trọng hiện nay, có sức ảnh hưởng đến mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, nhân viên. Sở hữu chứng chỉ Ứng dụng CNTT nhằm đáp ứng những yêu cầu từ nhà trường như:

Xét tốt nghiệp đầu ra tin học văn phòngCơ quan như thi tuyển, nâng ngạch…Là điều kiện xin việc tại các doanh nghiệp

3. Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Kính gửi:………………………………………….(ghi tên Trung tâm sát hạch)

Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số /2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày … tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………….

Số CMTND(hoặc giấy tờ khác theo quy định): …………………………………………………….

ngày cấp……………………………… nơi cấp ……………………………………………………….

Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

– Tên chứng chỉ(cơ bản hoặc nâng cao): …………………………………………………………….

– Tên mô đun dự thi(nếu thi nâng cao): ……………………………………………………………….

Xem thêm: Tra Từ Circuit Breaker Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

– Yêu cầu khác(nếu có): ……………………………………………………………………………………

Tại Hội đồng thi …………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Tỉnh (Thành phố) ……, ngày…… tháng…… năm………Người đăng ký dự thi(Ký, ghi rõ họ tên)