Đăng nhập bằng Facebook
*
Đăng nhập bằng Google+

Đăng nhập bằng Facebook
Vui lòng nhập tên đăng nhập từ 5-30 ký tự, không dấu, viết liền. Ví dụ: nguyenvana, levanb, nguyen1234
Vui lòng nhập đúng địa chỉ email bạn đang sử dụng. Link xác nhận tài khoản sẽ được gửi về địa chỉ email bạn đăng ký.

Hỏi toán

Bạn hãy nhập câu hỏi tại đây...

Bạn đang xem:

Lưu ý: bạn cần đăng ký là thành viên VIP để sử dụng chức năng này!
Phụ huynh chỉ cần đăng kí gói Học bất kỳ sẽ được tặng Thẻ xem hướng dẫn giải các bài toán khó trong vòng 12 tháng. Hãy Click "Đăng kí" ngay để được nhận Thẻ.
Học sinh Hỏi Toán Học và luyện Toán cơ bản Học và luyện Toán nâng cao Thẻ Học Sinh đăng nhập đăng kí

Trả lời: a) Do (4x + y = 1) nên (y = 1 - 4x.) Ta có:
(4x^2+y^2-frac15=4x^2+left ( 1-4x^2 ight )-frac15=frac20^2+5left ( 1-4x^2 ight )5)

Trả lời: Cách 1 : Từ (a-10leq b-10), cộng 10 vào hai vế ta được (aleq b).

Câu hỏi: a) Cho ba số dương (x, y, z) thỏa mãn điều kiện (x + y + z = 4). Chứng minh rằng:(x+ygeq xyz).

Trả lời: a, Ta có (left ( x+y ight )^2geq 4xy) (1)

Trả lời: Dễ dàng chứng minh được (fraca^2+b^22geq 2ab) ta có : (a^2+b^2geq 2ab)
(frac1ableft ( a^2+b^2 ight )geq frac1ab2abLeftrightarrow frac1a+frac1bgeq 2)

Trả lời: a) Ta có: (left ( a+frac12 ight )^2geq 0Rightarrow a^2+frac14geq -a)

Trả lời: a, (frac1x+frac1ygeq frac4x+y)
(Leftrightarrow fracleft ( x+y ight )^2-4xyxyleft ( x+y ight )geq 0Leftrightarrow fracleft ( x-y ight )^2xyleft ( x+y ight )geq 0).

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Có 4 Chữ Số Khác Nhau Mà Các Chữ Số Của Mỗi Số Đều Chia Hết Cho 2


Trả lời: a, Theo đề bài ta có: (xgeq xy;ygeq yz;zgeq xz), do đó:
Xét tích: (left ( 1-x ight )left ( 1-y ight )left ( 1-z ight )=-left < x+y+z-xy-yz-xz-1+xyz ight >geq 0)
b)(fracx^2y^2+fracy^2z^2+fracz^2x^2geq fracxy+fracyz+fraczx).

Trả lời: a) Giả sử (xgeq ygeq z> 0), như vậy (x-zgeq 0). Nhân hai vế của bất đẳng thức (ygeq z) với (x-zgeq 0), ta được:
(yleft ( x-z ight )geq zleft ( x-z ight )Leftrightarrow xy-yz+z^2geq xzgeq fracyz-fracyx+fraczxgeq 1) (1)

*
Học sinh vừa tham gia

gogogogo vừa tham gia Trường fundacionfernandovillalon.com (5 giờ trước)

thuymaidinh vừa tham gia Trường fundacionfernandovillalon.com (0 ngày trước)

thangdgqt vừa tham gia Trường fundacionfernandovillalon.com (0 ngày trước)

sulun1212 vừa tham gia Trường fundacionfernandovillalon.com (0 ngày trước)

kc vừa tham gia Trường fundacionfernandovillalon.com (0 ngày trước)Bạn đã gửi thành công khiếu nại câu hỏi này tới ban quản trị website. Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn!


Nhận trả lời thành công!