Để chứng minh hai tam giác bằng nhau chúng ta có thể chứng minh bằng cách áp dụng các trường hợp cạnh – góc – cạnh, góc – cạnh – góc, cạnh – cạnh – cạnh.

Bạn đang xem: Chứng minh hai tam giác bằng nhau

Tùy từng bài tập mà sử dụng cách nào cho hợp lý. Chúng ta cùng làm các ví dụ tương ứng với các trường hợp xem nhé.

Phương pháp chứng minh 2 tam giác bằng nhau (cạnh – góc – cạnh)

Bài 1: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm N sao cho MN = MA.

Xem thêm: Bài Hát Hôm Nay Là Thứ Mấy Chắc Chắn Là Thứ Hai, Quăng Tao Cái Boong

Chứng minh : c) AC = BN. B) AB // NC

Giải.

a) AC = BN :

Xét ΔACM và ΔNBM, ta có :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
so lo trong) b) AH vuông góc với AD Ta có : cmtt, ta được : AD // BC mà : AH ⊥ BC (gt) => AH ⊥ AD