Bạn đang quan tâm đến Trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số violet phải không? Nào hãy cùng DONGNAIART đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Câu 44 : Cho hàm số y  x3  3x  Chọn phát biểu sai : A Hàm số đồng biến R B Hàm số cực trị C Hàm số cắt trục hoành điểm D Hàm số nghịch biến R Câu 45 : Hàm số y  x2  x  …   Câu 50 : Cho hàm số y  2 x3  3x  Chọn phát biểu sai : A Hàm số giảm R B Hàm số cực trị C đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm D.đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt Câu 51 :hàm số … biến D Câu 63 : Cho hàm số y  x Hãy chọn câu ? A Hàm số đồng biến  ;0   0;   B Hàm số nghịch biến  ;0   0;   C Hàm số đồng biến  ;0  nghịch biến  0;   D Hàm số đạo hàm……  0 ; 1   2 ;    44 : Choy  x3  3 x  Chọn phát biểu sai : Ađồng biến R Bcực trị Ccắt trục hoành điểm Dnghịch biến R45 : y  x2  x  …    50 : Choy   2 x3  3 x  Chọn phát biểu sai : Agiảm R Bcực trị C đồ thịcắt trục hoành điểm D.đồ thịcắt trục hoành điểm phân biệt51 … biến D63 : Choy  x Hãy chọn ? Ađồng biến    ; 0   0 ;    Bnghịch biến    ; 0   0 ;    Cđồng biến    ; 0  nghịch biến  0 ;    Dđạo hàm …Bạn đang xem : Trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số violet
Bạn đang xem: Chuyên đề cực trị của hàm số violet

Bạn đang đọc: Trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số violet


*

… có nghiệm? hay B C D Câu 17: Hàm số A Nghịch biến (2; 3) B Nghịch biến (1; 2) C Là hàm đồng biến D Là hàm số nghịch biến Câu 18: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số đúng? A Hàm số nghịch biến B Hàm … C D Câu 23: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến A B C D Câu 24: Cho hàm số Kết luận sau đúng? A Tồn m để hàm số đồng biến R B Hàm đồng biến khoảng C Hàm có khoảng đồng biến D Hàm có khoảng đồng … Hàm số đồng biến C Hàm số nghich biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng và Câu 19: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định, , A (I) (II) B Chỉ (I) C (II) (III) D (I) (III) Câu 20: Hàm…

*
*

… luận sau A Hàm số đồng biến R B Hàm số đồng biến R C Hàm số không đơn điệu R 33 Biên soạn sưu tầm Giáo Viên: Nguyễn Bảo Vương CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ D Hàm số có hai cực … khoảng ; D Hàm số đồng biến khoảng x3 Câu 29 Hàm số y 3x 3x 1; 1; nhận xét sau A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến C Hàm số đồng biến khoảng 1; D Hàm số nghịch biến khoảng Câu 30 Hàm số y x … 28 Hàm số y 1 : D ( ) ; 0) (2; 2x nhận xét sau x Biên soạn sưu tầm ) Giáo Viên: Nguyễn Bảo Vương CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến ; C Hàm số…

*

di truyền theo quy luật liên kết gen D tính trạng di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn Câu 23 Màu hoa loài thực vật có loại hoa đỏ, hoa vàng hoa trắng Để xác định quy luật di truyền tính … màu mắt di truyền theo quy luật tương tác bổ trợ át chế B Tính trạng di truyền liên kết giới tính, gen nằm NST Y C Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung liên kết giới tính D Tính … hình Câu 38 Khi nói quy luật di truyền tế bào chất ( di truyền nhiễm sắc thể), kết luân sau không đúng? A Mọi tượng di truyền theo dòng di truyền tế bào chất B Tính trạng gen nằm tế bào chất quy…

*

… II TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 1 .Tính trạng đặc điểm A hình thái, cấu tạo riêng biệt thể sinh vật B khác biệt kiểu hình cá thể sinh vật C đặc tính sinh vật D sinh lý, sinh hoá, di … mang tính trạng mẹ vai trò chủ yếu thuộc tế bào chất giao tử B tính trạng di truyền không tuân theo quy luật di truyền nhiễm sắc thể C vật chất di truyền tế bào chất chia cho tế bào D tính trạng … cánh dài thân đen, cánh cụt F 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh… … hai ng thng SC v DB a 6 A Câu 100 : a C a D S cnh ca hỡnh tỏm mt l ? A 12 11 B B 10 C D 16 a đáp án Mã đề : 01 12 01 ) ~ 36 ) ~ 71 ) ~ 02 ) 37 ) 72 ) 03 ) ~ 38 … tr bng thnh gúc A VABC A ” B “C ” 12 B B 2a a3 3 v ã =30 Th tớch chúp l: SAC C a3 D 2a 3 đáp án Mã đề : 02 31 01 ) ~ 36 ) ~ 71 ) ~ 02 ) 37 ) 72 ) ~ 03 { | ) ~ 38 … Câu 25 : 3 a B a C 3 a D a D a3 Thể tích khối lăng trụ tam giác tất cạnh a A Câu 26 : a3 B a3 C a3 300 Thể Cho chóp SABCD SA vuông góc với đáy, SC tạo với mặt phẳng (SAB) góc tích SABCD…

Bài tập ôn thi trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị tính đơn điệu của hàm số, cực trị, ứng dụng của đạo hàm

… sau, hàm số đạo hàm hàm số f ( x) = ( x − 1) ( x − 2)( x − 3) A 3x -12 x +11 C 3x -12 x -11 B 3x +12 x -11 D ( x − 2)( x − 3) + ( x − 1) ( x − 2) x Câu 72: Trong hàm số sau, hàm số đạo hàm hàm số f … ; 1  Câu 10 Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = 3x − x là:  1  D  ;1 2  1  A  ; 1 2    B  − ;1   C  − ; 1    1  D  ;1 2   Câu 11 Điểm cực đại đồ thị hàm số y … có cực tiểu y= D C 2x +1 x − Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm Câu 18 : Cho hàm số A (1; 2) B (2 ;1) y= D B Một cực tiểu hai cực đại D Một cực tiểu cực đại − 2x x − Số tiệm cận đồ thị hàm số…
Xem thêm: Tổng Hợp Về Các Dòng Xe Khách Limousine Là Gì ? Từ A Xe Limousine Là Gì

… m m 8 Câu 12 Hàm số y  x3  x  mx  đồng biến miền 0;  giá trị m là: A m  B m  12 Biên so n: Nguyễn Tiên Tiến, THPT Gia Viễn B C m  12 D m  Trang 2/2 … … x có điểm cực trị trái dấu? A B C D x − 2x + m + số có điểm cực trị x+m y = x + Khi hàm số có điểm y= thuộc đường thẳng cực trị lại bao nhiêu? A x = B x = C x = 37 Có giá trị cực trị nhất? A … cực trị? C m −3 C m ≤ −3 D m ≠ −3 33 Có giá trị m để hàm số y = x − (m + 2)x + (1 − m)x + 3m − đạt cực trị … định m để hàm số cực trị? A m ≠ ±1 m C 3 m để hàm số y= 2x − x − mx − có D Vô số có y = x + mx − 2x − 3mx + B m ≠ ± 39 Với giá trị D x = C m ≠ ± D ∀ m y = x − mx + (2 + m)x − cực trị? A −1 2 1,475 39 … Văn Lực 22 Tính đơn điệu hàm số HÀM BẬC BỐN TRÙNG PHƯƠNG Dạng Tìm khoảng đơn điệu hàm số y  f (x )  ax  bx  c Câu 50 Tìm khoảng đơn điệu hàm số y  x  x  Tập xác định: D  R Đạo hàm: y ” … Nguyễn Văn Lực 27 Tính đơn điệu hàm số HÀM PHÂN THỨC Dạng Tìm khoảng đơn điệu hàm phân thức Câu 60 Tìm khoảng đơn điệu hàm số y  x2  2x  x 1  Tập xác định: D  R Đạo hàm: y ”  x2  x … 0   Vậy: Hàm số đồng biến  2;0  Hàm số nghịch biến  0;  Nguyễn Văn Lực 40 Tính đơn điệu hàm số Câu 94 Tìm khoảng đơn điệu hàm số y  x  x  Tập xác định: D  ;4 Đạo hàm: y ”  …

Sáng kiến kinh nghiệm Phát triển tư duy học sinh thông qua việc khai thác tính đơn điệu của hàm số mũ – lôgarit và hàm lượng giác

Phát triển học sinh thông qua việc khai thác tính đơn điệu hàm số lôgarit hàm số lượng giác B NỘI DUNG ĐỀ TÀI I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Định nghĩa tính đơn điệu hàm số Sách giáo khoa đại số … Ôn Phát triển học sinh thông qua việc khai thác tính đơn điệu hàm số lôgarit hàm số lượng giác C KẾT LUẬN Đề tài thân đồng nghiệp đơn vị thí điểm em có học lực từ trở lên Kết thu khả quan, … Nguyễn Xuân Ôn Phát triển học sinh thông qua việc khai thác tính đơn điệu hàm số lôgarit hàm số lượng giác Tìm giá trị lớn Q = ln x ln y ln z + + x y z Ví dụ Xét hàm số f ( x ) = sinx…

sáng kiến kinh nghiệm ỨNG DỤNG TÍNH đơn điệu của hàm số để GIẢI một số DẠNG TOÁN TRUNG học PHỔ THÔNG

… bng: 2000 – Chuyờn ngnh o to: Toỏn hc III KINH NGHIM KHOA HC – Lnh vc chuyờn mụn cú kinh nghim: Ging dy Toỏn – S nm cú kinh nghim: 16 nm – Cỏc sỏng kin kinh nghim ó cú nm gn õy: 01 … Tờn SKKN :NG DNG TNH N IU CA HM S GII MT S DNG TON TRUNG HC PH THễNG I Lí DO CHN TI – Trong chng trỡnh Toỏn hc ph thụng, chỳng ta thng gp nhiu bi … II C S Lí LUN V THC TIN C s lý lun: – Nhim v trung tõm trng hc THPT l hot ng dy ca giỏo viờn v hot ng hc ca hc sinh, xut phỏt t mc tiờu o to…

Chuyên đề: Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình

… − y = ( y − x).(xy + 2) 2)   x + y = Bài 4: Giải bất phương trình sau 1) 5x + 12x > 13x 2) x (x8 + x2 +16 ) > ( – x2 ) Bài : Chứng minh bất đẳng thức sau : 1) ex > 1+x với x > 2) ln (1 + x…


… Bài Tính đạo hàm hàm số: x ≠ x = 35  x2 x2  ln x − f ( x) =  0  x > x = Đáp số: f ” ( 0+ ) = Bài Cho hàm số:  x2 + 2x −  f ( x) =  x − a  x ≠ x = Xác đònh a để hàm số có đạo hàm x … đạo hàm x = Đáp số: b ∈ ¡, c = Bài 11 Cho hàm số:  − x2  f ( x) =   x + bx + c  − ≤ x ≤ x > Tìm giá trò b c để hàm số f ( x ) có đạo hàm x = Đáp số: b = −3, c = Bài 12 Tính đạo hàm … không tồn f ” ( ) x→0 Bài Cho hàm số:  ln ( cos x ) vớix ≠  f ( x) =  x 0 vớix =  Tính đạo hàm hàm số x = Đáp số: f “( 0) = − Đáp số: f “( 0) = − Bài Hãy tính f ” ( ), biết:  x2 + −… Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau