1. LÝ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ DÃY SỐ LỚP 11

Các tài liệu phân phối cho những em một số ít yếu tố kim chỉ nan như sau :

Định nghĩa dãy số: dãy số hữu hạn là tập hợp các giá trị của hàm số u : 1,2,3,…m => R, khi m=> U(n) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo đối số nCách cho dãy số: Người ta có thể cho dãy số bằng cách tổng quát, cho bằng công thức truy hồi,Lý thuyết về dãy số tăng, giảm và dãy số bị chặn.Cấp số cộng, cấp số nhânCác bài tập cơ bản và nâng cao về chuyên đề dãy số lớp 11.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nội dung trong website được sưu tầm tự động bằng AI. Nếu có bài viết nào vi phạm bản quyền hay thông tin sai sự thật vui lòng liên hệ với chúng tôi, Chúng tôi sẽ gỡ bài ngay lập tức.