PowerPoint cho fundacionfernandovillalon.com 365 PowerPoint cho fundacionfernandovillalon.com 365 dành cho máy Mac PowerPoint cho web PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 for Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 for Mac PowerPoint 2016 PowerPoint 2016 for Mac PowerPoint 2013 Xem thêm...Ít hơn

Khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng tệp PDF, tệp sẽ cố định định dạng và bố trí của bản trình bày. Mọi người có thể xem trang chiếu ngay cả khi không có PowerPoint nhưng không thể thực hiện thay đổi đối với tệp.

Bạn đang xem: Chuyển đổi ppt sang pdf


Chọn Tệp > Xuất.

*

Bấm vào Tạo Tài liệu PDF/XPS, rồi bấm vào Tạo PDF/XPS.

Trong hộp thoại Phát hành dạng PDF hoặc XPS, hãy chọn một vị trí để lưu tệp. Nếu bạn muốn tệp có tên khác, hãy nhập tên vào hộp Tên tệp.

Hoặc, nếu bạn muốn thay đổi hình thức của tệp PDF hoàn chỉnh, hãy thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

Trong mục Tối ưu hóa cho, hãy chọn Tiêu chuẩn để có chất lượng cao hơn (ví dụ, nếu bạn muốn in tệp). Chọn Kích thước tối thiểu để làm cho tệp nhỏ hơn (ví dụ, khi bạn muốn gửi nó dưới dạng phần đính kèm của email).

Bấm vào Tùy chọn để đặt hình thức cho bản trình bày dưới dạng PDF. Dưới đây là một số tùy chọn sẵn dùng:

Để chỉ lưu trang chiếu hiện tại dưới dạng PDF, trong Phạm vi, chọn Trang chiếu hiện tại.

Để lưu các trang chiếu cụ thể dưới dạng PDF, trong (Các) Trang chiếu, nhập phạm vi số trang chiếu vào các hộp TừĐến.

Nếu bạn không muốn lưu trang chiếu mà chỉ muốn lưu chú thích, bản phân phát hoặc dạng xem Dàn bài, hãy chọn một tùy chọn thích hợp trong mục Nội dung phát hành. Bạn cũng có thể chỉ định số lượng trang chiếu sẽ xuất hiện trong hộp thả xuống Số trang chiếu trên mỗi trang và sửa đổi thứ tự (Ngang hoặc Dọc).

Bạn có thể chọn đưa trang chiếu khung, trang chiếu ẩn, chú thích, viết tay, thông tin không in chẳng hạn như Thuộc tính tài liệu hoặc Thẻ cấu trúc tài liệu vào PDF của mình bằng cách chọn các tùy chọn thích hợp.

Bấm vào OK.

Bấm vào Phát hành.


Có hai cách để tạo bản trình bày PowerPoint for macOS dưới dạng PDF.

Bạn có thể lưu bản trình bày dưới dạng PDF trong Tệp > Lưu như.

--HOẶC--

Bạn có thể xuất bản trình bày dưới dạng tệp PDF bằng cách đi tới Tệp > Xuất.

Cả hai cách đều như nhau nên bạn có thể chọn cách mình thấy quen thuộc hơn khi muốn tạo phiên bản PDF cho bản trình bày.

Phương pháp 1: Lưu bản trình bày dưới dạng PDF

Chọn Tệp > Lưu như.

*
Lưu như trong PowerPoint 2016 for Mac." loading="lazy">

Chọn vị trí nơi bạn muốn lưu tệp PDF, rồi trong menu Định dạng tệp, chọn PDF.

*

Phương pháp 2: Xuất bản trình bày dưới dạng PDF

Chọn Tệp > Xuất.

*

Trong menu Định dạng tệp, chọn PDF.

*

Lưu ý: Nếu bạn muốn có thêm tùy chọn để tùy chỉnh việc chuyển đổi PDF cho bản trình bày trong PowerPoint for macOS, hãy cho chúng tôi biết bằng cách cung cấp phản hồi cho chúng tôi. Xem mục Làm thế nào để gửi phản hồi về fundacionfernandovillalon.com Office? để biết thêm thông tin.


Đặt chất lượng in cho PDF

Các tính năng như lưu ghi chú, lưu trang chiếu dưới dạng bản phân phát, bao gồm các trang chiếu ẩn trong PDF hoặc không sẵn dùng khi đặt PDF ở kích cỡ tệp nhỏ hơn. Tuy nhiên, bạn có thể đặt chất lượng in PDF thành một tiêu chuẩn cao hơn hoặc thấp hơn.


Mẹo:  PowerPoint for macOS lưu giữ các siêu kết nối trong tệp PDF nhưng nếu bạn lưu bản trình bày vào OneDrive bạn có thể mở nó trongPowerPoint cho web và tải xuống dưới dạng PDF từ đó. Các tệp PDF được tạo từPowerPoint cho web lưu trữ các siêu kết nối, có thể truy nhập được và cũng có kích cỡ tệp nhỏ hơn.


Bạn có thể đặt chất lượng in PDF thành Cao, Trung bình hoặc Thấp—tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Theo mặc định, chất lượng in được đặt là Cao—lựa chọn tối ưu để in PDF. Hãy làm theo các hướng dẫn sau để đặt chất lượng in PDF:

Bấm vào menu PowerPoint > Tùy chọn.

Trong hộp thoại Tùy chọn PowerPoint, bấm vào Chung.

Trong mục Chất lượng in (Giấy/PDF), đặt Chất lượng mong muốn theo ý bạn.

*

Bấm vào tab Tệp, bấm vào Tải xuống dưới dạng, rồi bấm vào Tải xuống dưới dạng PDF. (Tệp được chuyển đổi thành PDF, rồi một hộp thoại cho bạn biết tệp đã sẵn sàng để tải xuống.

Xem thêm: 16 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học Vũ Khắc Ngọc, 16 Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Học

*
Tải xuống dưới dạng > Tải xuống dưới dạng PDF" loading="lazy">

Bấm vào Tải xuống. Một thanh thông báo xuất hiện cho biết bạn đã có thể lưu tệp PDF được tải xuống vào máy tính. (Thông báo chính xác sẽ khác nhau, tùy thuộc vào trình duyệt web bạn đang sử dụng.) 

Bấm vào Lưu như, rồi một hộp thoại sẽ xuất hiện, cho phép bạn chỉ định vị trí lưu tệp trên máy tính.