Bài viết tóm tắt lý thuyết chuyển động biến đổi đều rất dễ hiểu và đưa ra các bài tập giúp các em tự luyện.

Bạn đang xem: Chuyển đọng thẳng biến đổi đều lớp 10


LÝ THYẾT VÀ BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ( ĐẦY ĐỦ)

1. Định nghĩa:

Cách 1: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và độ lớn vận tốc tức thời hoặc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

Cách 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó gia tốc tức thời không đổi

2. Gia tốc:

_Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi nhanh chậm của vận tốc theo thời gian

_ Gia tốc là đại lượng vectơ kí hiệu \(\vec{a} : \vec{a}=\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}-\vec{v_{0}}}{\Delta t}\) đơn vị : m/s2

_ Độ lớn gia tốc : \(a=\frac{v-v_{0}}{\Delta t}\)

3. Phân loại chuyển động thẳng biến đổi đều ( gọi tắt CĐTBĐĐ)

*

4. Phương trình vận tốc theo thời gian:

v = v0 + a.t (a = không đổi)

*

5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều:

x = x0 + v0.t + ½ .a.t2

 Đồ thị tọa độ theo thời gian: là đường cong parabol 

6. Một số công thức khác:

a) Quãng đường : s = v0.t + ½ .a.t2

b) Mối liên hệ gia tốc, vận tốc, quãng đường: v2 – = 2.as

BÀI TẬP

Câu 1. Một ô tô đang chạy thẳng đều với vận tốc 36 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Biết rằng sau khi chạy được quãng đường 625m thì ôtô đạt vận tốc 54 km/h. Gia tốc của ôtô là bao nhiêu?

Câu 2. Một đoàn tàu chạy với vận tốc 43,2 (km/h) thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút thì tàu dừng lại ở sân ga.

a/ Tính gia tốc của đoàn tàu ?

b/ Tính quãng đường mà tàu đi được trong khoảng thời gian hãm phanh ?

Câu 3. Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc 2m/s thì tăng tốc nhanh dần đều. Sau 3giây, vận tốc là 18km/h.


a/ Tính gia tốc.

b/ Vẽ đồ thị vận tốc- thời gian của chuyển động trên

c/ Tính quãng đường đi được từ lúc bắt đầu tăng tốc cho tới khi đạt vận tốc 21,6km/h.

Câu 4. Một xe máy đang chạy thẳng đều với vận tốc 36 km/h thì thấy một chướng ngại vật ở giữa đường, cách xe 300m. Sau đó xe phanh gấp và chuyển động chậm dần đều, tới sát chướng ngại vật thì xe dừng hẳn.

a. Gia tốc của xe là bao nhiêu?

b. Kể từ lúc xe bắt đầu hãm phanh, sau bao lâu xe dừng hẳn?

Câu 5. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15(m/s) trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 125(m) kể từ lúc hãm phanh thì vận tốc của ô tô chỉ còn 10 (m/s) . Hãy tính:

a/ Gia tốc của ô tô ?

b/ Thời gian ô tô chạy thêm được 125(m) kể từ lúc hãm phanh ?

Câu 6. c/ Thời gian chuyển động cho đến khi dừng hẳn ?Một ô tô đang chạy với vận tốc không đổi 25m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chuyển động chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 80m thì vận tốc ô tô còn 15m/s.


a/ Tìm gia tốc của ô tô trong 80m đoạn đường này.

b/ Nếu xe tiếp tục chuyển động như vậy sau bao lâu xe dừng lại.

c/ Tìm quãng đường trong giây cuối cùng

Câu 7. Một ô tô bắt đầu chuyển động biến đổi đều, sau 10(s) ô tô đạt vận tốc 10(m/s) . Tính quãng đường vật đi được trong 4(s) và trong giây thứ 4 ?

Câu 8. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc 10(m/s) thì tăng tốc sau khi đi được 20(s) thì vật có vận tốc 20(m/s) .

a/ Tính gia tốc của chuyển động ?

Câu 9. b/ Tính quãng đường chất điểm đi được tính đến lúc vận tốc của vật là 15(m/s) ?Một đoàn tàu chuyển bánh chuyển động thẳng nhanh dần đều, đi hết km thứ nhất thì vận tốc của đoàn tàu là 10(m/s) .

a/ Tính vận tốc của đoàn tàu sau khi đi hết 2(km) kể từ lúc chuyển bánh ?

b/ Tính quãng đường tàu hỏa đi được khi nó đạt được vận tốc là 72(km/h )?

Câu 10. Một hòn bi bắt đầu lăn xuống một rãnh nghiêng từ trạng thái đứng yên. Quãng đường đi được trong giây đầu tiên là 10(cm) . Tính quãng đường đi được trong 3 giây đầu tiên và vận tốc lúc đó ?


Câu 11. Một ô tô đang chạy với vận tốc 72(km/h) thì tắt máy chuyển động chậm dần đều, chạy thêm 200(m) nữa thì dừng lại.

a/ Tính gia tốc của xe và thời gian từ lúc tắt máy cho đến khi dừng ?

b/ Kể từ lúc tắt máy cần bao nhiêu thời gian để đi thêm được 150(m) ?

Câu 12. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10(m/s) thì xuống dốc, chuyển động nhanh dần đều xuống chân dốc hết 100(s) và đạt vận tốc 72(km/s) .

Xem thêm: Bài Tập Ôn Thi Học Kì 1 Vật Lý 10 Môn Vật Lý, Trọn Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Vật Lý

a/ Tính gia tốc của xe ?

b/ Chiều dài của dốc là bao nhiêu ?

c/ Ô tô đi xuống dốc được 625(m) thì nó có vận tốc là bao nhiêu ?

Câu 13. Một đoàn tàu chuyển bánh chuyển động thẳng nhanh dần đều, đi hết km thứ nhất thì vận tốc của đoàn tàu là 10(m/s).

a/ Tính vận tốc của đoàn tàu sau khi đi hết 2(km) kể từ lúc chuyển bánh ?

b/ Tính quãng đường tàu hỏa đi được khi nó đạt được vận tốc là 72(km/h) ?

Câu 14. 

a) Cho biết tính chất của chuyển động

b) Lập phương trình chuyển động trong mỗi giai đoạn


c) Tìm quãng đường vật đi trong 4 giây 

*

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 10 - Xem ngay