1. Các dạng bài tập về số tròn chục

Dạng 1: Đọc và viết số tròn chục có ba chữ số.

Bạn đang xem: Cách tìm số tròn chục bé nhất có 4 chữ số khác nhau

- Đọc số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải.

- Từ cách đọc số, em viết được số tròn chục có ba chữ số thỏa mãn.

Số tròn chục là số có hàng đơn vị là chữ số 0.

Ví dụ:

*

Dạng 2: So sánh các số tròn chục

+ Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

+ Số có số chữ số bằng nhau thì so sánh các hàng từ trái sang phải.

Ví dụ: Điền dấu >; Dạng 3: Thứ tự các số tròn chục.

Ghi nhớ thứ tự các số tròn chục trong phạm vi từ 110 đến 200 là:

110;120;130;140;150;160;170;180;190;200.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

130;140;.....;160

Giải

Ta có: 130;140;150;160

Số cần điền vào chỗ chấm là 150.

2. Bài tập

a. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số 130 được đọc là:

A. Mười ba không

B. Một trăm ba mươi

C. Một ba không

D. Một trăm linh ba mươi

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: “ Một trăm hai mươi được viết là…” là

A. 12 B.102 C. 120 D. 100 20

Câu 3: Cho các số: 110, 130, 190, 180, 120. Số lớn nhất trong các số kể trên là:

A. 120 B.130 C.180 D. 190

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 150 … 170 là:

A. C. =

Câu 5: Số tròn chục điền vào chỗ chấm 120 ,

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

C

D

A

D

b. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, 120: Một trăm hai mươi

b, 160: Một trăm sáu mươi

c, 130: Một trăm ba mươi

d, 200: Hai trăm

e, 170: Một trăm bảy mươi

Bài 2:

a, 120 110

c, 200 > 160 d, 140

*

 

 

 

 

Ngày thứ bảy đàn kiến vận chuyển được ………. Hạt gạo

b, Chủ nhật:

*

 

 

 

 

Ngày thứ chủ nhật đàn kiến vận chuyển được ………. Hạt gạo

Lời giải:

a, Ngày thứ bảy đàn kiến vận chuyển được 600 hạt gạo

b, Ngày thứ chủ nhật đàn kiến vận chuyển được 200 hạt gạo

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hôm qua và hôm nay, gia đình sóc nhặt được tất cả 5 bao hạt dẻ. Biết mỗi bao có 100 hạt dẻ.

a, Hôm qua gia đình sóc nhặt được 2 bao hạt dẻ. Vậy hôm qua gia đình sóc nhặt được ………. Hạt dẻ. 

b, Hôm nay gia đình sóc nhặt được ………. Bao hạt dẻ. Vậy hôm qua gia đình sóc nhặt được ………. Hạt dẻ.

Xem thêm: Toàn Cảnh Công Viên Vinhome S Central Park Trị Giá 500 Tỷ, CôNg ViêN Vinhomes Central Park Ở ĐâU

Lời giải:

a, Hôm qua gia đình sóc nhặt được 2 bao hạt dẻ. Vậy hôm qua gia đình sóc nhặt được 200 hạt dẻ. 

b, Hôm nay gia đình sóc nhặt được 3 bao hạt dẻ. Vậy hôm qua gia đình sóc nhặt được 300 hạt dẻ.

Bài 5: Có 10 chiếc bánh kem ghi các số như sau:

- 400, 230, 110, 80, 600, 1000, 750, 380, 990, 200

Mai lấy những cái bánh ghi số tròn trăm. Việt lấy những cái bánh ghi số tròn chục. Việt nhường Mai lấy bánh trước