Chuyên đề Tìm m để phương trình có nghiệm là một câu hỏi phụ thường gặp trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của phần Phương trình bậc hai. Tài liệu được fundacionfernandovillalon.com biên soạn và gửi tới các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

I. Điều kiện để phương trình có nghiệm

1. Nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn

+ Để phương trình bậc nhất một ẩn

*
có nghiệm thì
*


2. Nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn

+ Để phương trình bậc hai một ẩn

*
có nghiệm thì
*

Chú ý: Đối với phương trình bậc hai có chứa tham số ở hệ số a, ta chia hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu a = 0, quy về tìm điều kiện có nghiệm của phương trình bậc nhất.

Bạn đang xem: Có nghiệm

Trường hợp 2: Nếu a ≠ 0, quy về tìm điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai.

II. Dạng bài tìm m để phương trình có nghiệm

Bài 1: Tìm m để phương trình

*
có nghiệm

Lời giải:

Để phương trình có nghiệm

*

*

Vậy với mọi m thì phương trình

*
có nghiệm

Bài 2: Tìm m để phương trình

*
có nghiệm

Lời giải:

Để phương trình

*
có nghiệm
*

*


Vậy với

*
thì phương trình
*
có nghiệm

Bài 3: Tìm m để phương trình

*
có nghiệm

Lời giải

Bài toán chia thành 2 trường hợp

TH1: m = 0. Khi đó phương trình trở thành: 3 = 0 (vô lý)

Với m = 0 không thỏa mãn điều kiện đề bài.

TH2: m ≠ 0. Khi đó phương trình trở thành:

*

Để phương trình có nghiệm

*

*

→ Vô lý

Vậy không tồn tại giá trị của m để phương trình

*
có nghiệm

III. Bài tập tự luyện tìm m để phương trình có nghiệm

Tìm các giá trị của m để các phương trình dưới đây có nghiệm:

1)

*

2)

*

3)

*

4)

*

5)

*

-----------------

Trên đây, fundacionfernandovillalon.com đã gửi tới các bạn học sinh tài liệu Tìm m để phương trình có nghiệm.

Xem thêm: 48 Câu Đố Dành Cho Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu Học ❤️ Có Đáp Án A

Để tham khảo thêm các dạng bài khác do fundacionfernandovillalon.com biên soạn và đăng tải, các bạn học sinh truy cập vào Chuyên mục Toán lớp 9. Với các tài liệu này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi vào 10 sắp tới.