Công thức vật lý 11 chương 1 là tổng hợp tất cả các công thức lý 11 chương 1 đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu, dễ nhớ, dựa vào những công thức này, các em có thể xem lại một cách tổng quát các bài học trong chương 1 này, từ đó có cách luyện tập và học đúng đắn. Đây là những công thức trọng yếu trong chương 1, các em phải ghi nhớ để vận dụng làm bài tập.

Bạn đang xem: Công thức chương 1 vật lý 11

TẢI XUỐNG PDF ↓

Công thức vật lý 11 chương 1 – Điện tích điện trường

1. Điện tích

2. Điện tích nguyên tố

3. Electron

4. Điện tích của hạt (vật)

5. Công thức định luật Culông

6. Công thức định nghĩa cường độ điện trường

7. Lực điện trường tác dụng lên điện tích q0 nằm trong điện trường

8. Cường độ điện trường do một điện tích điểm tạo ra

9. Công thức nguyên lý chồng chất điện trường

10. Công của lực điện dịch chuyển điện tích từ M đến N

11. Công thức định nghĩa hiệu điện thế

12. Công thức định nghĩa cường độ điện trường và hiệu điện thế E = Umn/M’N’

13. Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện

14. Công thức điện dung của tụ điện phẳng theo cấu tạo

15. Bộ tụ song song

16. Bộ tụ nối tiếp

17.Tụ điện tích điện có tích luỹ năng lượng dạng năng lượng điện trường

18. Năng lượng điện trường

19. Mật độ năng lượng điện trường

Nội dung chi tiết từng công thức

1. Điện tích

• Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm.• Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông ( C ).

2. Điện tích nguyên tố có giá trị : e = 1,6 . 10-19

3. Electron là một hạt cơ bản có:

• Điện tích qe = – e = – 1,6.10^-19C• Khối lượng me = 9,1.10^-31 kg

4. Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tốq = ne

 5. Công thức định luật Culông

F = q1q2k/ε.r³ với e là hằng số điện môi, phụ thuộc vào bản chất của điện môi.

6. Công thức định nghĩa cường độ điện trường:

E= F/q

7. Lực điện trường tác dụng lên điện tích q0 nằm trong điện trường

F = q.E

q > 0 : F ngược chiều E

q 0; E hướng vào q nếu Q 1, q2, q3 … gây ra tại điểm ta xét.

Xem thêm: 8 Bài Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương Lớp 9, 8 Bài Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương

10. Công của lực điện dịch chuyển điện tích từ M đến N : AMN = q . E.

Trong đó, Amn là hình chiếu của MN xuống chiếu của hướng một đường sức (một trục toạ độ cùng hướng với đường sức)

11. Công thức định nghĩa hiệu điện thế

Umn = Vm – Vn = Amn /q

12. Công thức định nghĩa cường độ điện trường và hiệu điện thế E = Umn/M’N’

Ở tụ điện phẳng ta có : E = U/d

13. Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện: C= Q/U

C tính bằng Fara (F)

micrôFara 1 = 10–6F

nanôFara 1 nF = 10–9F

picôFara 1 pF =10–12F

14. Công thức điện dung của tụ điện phẳng theo cấu tạo

 C= ε. S/k4π.r

Với S là diện tích đối diện giữa hai bản tụ

15. Bộ tụ song song

QAB = Q1+ Q2 + Q3+….+ Qn

UAB = U1 = U2 = U3 =….=Un

CAB = C1 + C2 + C3 +…+ Cn

Nếu có n tụ giống nhau mắc song song : Q = nQ1 ; C = nC1

Mạch mắc song song là mạch phân điện tích :

Q1 = C1.Q/ ( C1+ C2)

Q2 = Q – Q1

16. Bộ tụ nối tiếp

 QAB = Q1= Q2 = Q3=….= Qn

UAB = U1 + U2 + U3 + …+Un

CAB = 1/C1 +1/ C2 + 1/C3 +…+ 1/Cn

Nếu có n tụ giống nhau mắc nối tiếp : U = nU1 ; CAB= C1/n

Mạch mắc nối tiếp là mạch phân chia hiệu điện thế

U1 = C2.Q/ ( C1+ C2)

U2 = U – U1

17.Tụ điện tích điện có tích luỹ năng lượng dạng năng lượng điện trường: W = 1/ 2 . QU= 1/2 CU²

18.Năng lượng điện trường : W= εE²V/(9.10^9.8π)

19. Mật độ năng lượng điện trường: W= εE²/(9.10^9.8π)

Cảm ơn các em đã xem và tải xuống công thức vật lý 11 chương 1, bộ công thức này sẽ tạo hiệu quả, là bước đệm nhỏ cho sự thay đổi từng ngày của các em trên con đường học tập, công thức chương 1 tuy hơi phức tạp và khá khó nhớ, nhưng chương 1 là chương nằm trong phạm vị thi THPT Quốc Gia nên các em phải ghi nhớ, hiểu những công thức này. Chúc các em học tốt