Trong bài này,fundacionfernandovillalon.comsẽ chia sẻ cho các bạn về Tổng hợp dao động điều hoà – cách viết phương trình dao động tổng hợp và bài tập áp dụng, bài viết sẽ giúp các bạn biết được cách viết phương trình dao động tổng hợp của dao động điều hoà một cách chi tiết nhất và cũng sẽ có những bài tập để chúng ta rèn luyện nhé!

Trong dạng bài tổng hợp dao động điều hoà, một vật sẽ thực hiện cùng lúc 2 dao động điều hoà, đề bài sẽ yêu cầu chúng ta viết phương trình dao động tổng hợp của vật đó. Sẽ có 2 cách giải cho dạng bài này :

Dùng công thức tính để tính biên độ và pha ban đầu của phương trình dao động tổng hợp.Dùng máy tính Casio để giải nhanh kết quả.

1. Cách viết phương trình dao động tổng hợp bằng công thức

Cho một vật thực hiện cùng lúc 2 dao động điều hoà có phương trình x_1=A_1cos(\omega t + \varphi_1 ) và x_2=A_2cos(\omega t + \varphi_2 )

1.1 Công thức tính biên độ của của dao động tổng hợp

Sau đây là công thức dùng để tính biên độ của phương trình dao động tổng hợp:
Bạn đang xem: Công thức tính biên độ tổng hợp

Công thức tính biên độ
A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2.A_1.A_2.cos(\varphi_2-\varphi_1)}
Trong đó:A là biên độ của phương trình dao động tổng hợpA_1, A_2 là biên độ của phương trình dao động 1 và phương trình dao động 2\varphi_1, \varphi_2 là pha ban đầu của phương trình dao động 1 và phương trình dao động 2

1.2 Công thức tính pha ban đầu của dao động tổng hợp

Sau đây là công thức dùng để tính pha ban đầu của phương trình dao động tổng hợp:


Công thức tính pha ban đầu
tan(\varphi)=\frac{A_1.sin(\varphi_1)+A_2.sin(\varphi_2)}{A_1.cos(\varphi_1)+A_2.cos(\varphi_2)}
Trong đó:
\varphi là pha ban đầu của phương trình dao động tổng hợpA_1, A_2 là biên độ của phương trình dao động 1 và phương trình dao động 2\varphi_1, \varphi_2 là pha ban đầu của phương trình dao động 1 và phương trình dao động 2

Các trường hợp đặc biệt:

Nếu hai dao động cùng pha (\varphi_2-\varphi_1=k2\pi) thì biên độ của phương trình dao động tổng hợp sẽ bằng: A=A_1+A_2Nếu hai dao động ngược pha (\varphi_2-\varphi_1=(2k+1)\pi ) thì biên độ của phương trình dao động tổng hợp sẽ bằng: A=|A_1-A_2|Nếu hai dao động vuông pha (\varphi_2-\varphi_1=(\frac{2k+1}{2})\pi) thì biên độ của phương trình dao động tổng hợp sẽ bằng: A=\sqrt{A_1^2+A_2^2}

1.3 Ví dụ minh hoạ

Sau đây sẽ là bài tập ví dụ để tính phương trình dao động tổng hợp của 1 vật :


Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình: x_1=2cos(2\pi t-\frac{\pi}{2})(cm), x_2=4cos(2\pi t+ \frac{\pi}{6})(cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là:
Biên độ của phương trình dao động tổng hợp:A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2.A_1.A_2.cos(\varphi_2-\varphi_1)}=\sqrt{2^2+4^2+2.2.4.cos(\frac{\pi}{6}-(-\frac{\pi}{2}))}=2\sqrt{3}cmPha ban đầu của phương trình dao động tổng hợp:tan(\varphi)=\frac{A_1.sin(\varphi_1)+A_2.sin(\varphi_2)}{A_1.cos(\varphi_1)+A_2.cos(\varphi_2)}=\frac{2.sin(-\frac{\pi}{2})+4.sin(\frac{\pi}{6})}{2.cos(-\frac{\pi}{2})+4.cos(\frac{\pi}{6})}=0tan(\varphi)=0\to\varphi=0\to Phương trình của dao động điều hoà tổng hợp là:x=2\sqrt{3}.cos(2\pi t)

2. Cách viết phương trình dao động điều hoà tổng hợp dùng máy tính Casio

Sau đây là các bước để tính được biên độ và pha ban đầu của phương trình dao động điều hoà tổng hợp bằng máy tính cầm tay:

Giả sử cho một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình: x_1=3cos(2\pi t+\frac{\pi}{3})(cm), x_2=4cos(2\pi t- \frac{\pi}{6})(cm). Viết phương trình dao động điều hoà tổng hợp.

Bước 1:

Chuyển máy tính sang chế độ CMPLX bằng cách nhấn MODE\to2Chuyển máy tính sang chế độ tính góc bằng đơn vị RAD

Sau khi chuyển thì màn hình máy tính hiển thị như sau:

*

Bước 2:

Nhập vào máy tính giá trị :

A_1\to Shift\to (-) \to\varphi_1+A_2\to Shift\to (-) \to \varphi_2\to=:

Sau khi nhập bước 2 máy tính sẽ hiển thị là:

*
*

Bước 3:

Nhấn các phím: Shift\to 2\to 3\to= để hiển thị kết quả:

*

Ta thấy được kết quả :

Trước dấu \angle là biên độ của phương trình dao động điều hoà tổng hợp, sau dấu \angle là pha ban đầu của phương trình dao động điều hoà tổng hợp.

Vậy phương trình dao động điều hoà tổng hợp là:

x=5cos(2\pi t+0,12)(cm)

3. Bài tập rèn luyện:

Sau đây là các bài tập giúp ta rèn luyện tốt hơn về dạng bài tập này:
Xem thêm: Truyện Ngắn Hai Đứa Trẻ Của Nhà Văn Thạch Lam, Top 7 Mẫu Phân Tích Hai Đứa Trẻ Của Thạch Lam

Câu 1: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình: x_1=5cos(5\pi t-\frac{\pi}{4})(cm), x_2=10cos(5\pi t+ \frac{\pi}{3})(cm). Hãy viết phương trình dao động tổng hợp của vật