Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Công thức tính chiều cao hình tam giác lớp 5

*

*

chiều cao hình tam giác ta lấy 2 lần diện tích chia cho đáy \(h=\frac{2xS}{a}\)

chiều cao hình thang ta lấy tổng 2 lần diện tích chia cho tổng 2 đáy h = 2 x S : ( a + b ) 

ủng hộ cho mình lên 200 nha


*

chiều cao hình TG: diện tích nhân 2 chia đọ dài đáychiều cao hình thang: diện tính nhân 2 chia tổng độ dài 2 đáy(hình như là thế, mik c~ ko nhớ rõ nữa ^^ )


Chiều cao của hình tam giác là:\(\frac{Sx2}{Canhday}\)

Chiều cao hình thang:\(\frac{Sx2}{\left(daylon+daybe\right)}\)

 

 


HTG: h = S x 2 : a 

Trong đó: S là diện tích tam giác,

a là số đo của đáy (lấy đáy là một trong 3 canh của tam giác)

h là số đo chiều cao ứng với đáy (Chiều cao của tam giác là đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy và vuông góc với đáy)

HT:rất đơn giản bạn nhé . Chiều cao hình thang là độ dài đường vuông góc hạ từ đáy bé xuống đáy lớn (hay từ đáy lớn xuống đáy bé cũng vậy ^^) .Khi đó nếu biết diện tích , độ dài 2 đáy thì dĩ nhiên là ta tính được độ dài đường cao này = diện tích x 2 : tổng độ dài 2 đáy . Đó là bài toán hết sức đơn giản . Nếu đó không phải là điều bạn muốn hỏi , thì tốt nhất là nên đọc luôn đề bài để mọi ngưòi có thể giúp bạn 

 


Đúng 0

Bình luận (0)

trong sach có ghi ma ban


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

cho mình hỏi cách tính cạnh đáy hình tam giác khi biết chiều cao và diện tích

cách tính chiều cao hình tam giác khi biết cạnh đáy và diện tích

cách tính chiều cao hình thang khi biết đáy lớn, đáy bé và diện tích

cách tính đáy bé khi biết đáy lớn, chiều cao và diện tích

cảm ơn các bạn


Lớp 5 Toán
4
0

cách tính chiều cao hình tam giác

cách tính cạnh đáy của hình tam giác


Lớp 5 Toán
2
0

1.một hình tam giác có đáy 2,5 dm chiều cao 2,4 dm. Tính diện tích hình tam giác 

2.một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 4cm và 7cm chiều cao 8cm tính diện tích hình thang

3.một hình thang có trung bình cộng hai đáy 9,5 m và chiều cao 6,8 m thì diện tích hình thang 

4.diện tích của một hình tam giác là 28,56dm2 độ dài đáy là 8,4 dm chiều ccao tương ứng

5cho một hình tam giác có đáy dai hơn chiều cao tương ứng là 5cm biết tổng cạnh đáy là chiều cao 15cm tính diện tích của hình tam giác

6.một thửa ruộng hình thang có diện tích 102,6 m2 chiều cao 7,2 m tính đáy lớn của thửa ruộng đó biết đáy bé thửa ruộng là 8,5m

 


Lớp 5 Toán
3
1

một hình tam giác có độ dài đáy gấp đôi chiều cao cơ điện tính 4m2.tính chiều cao của hình tam giác đó theo đơn vị đề xi mét 

mấy bạn giải từng cách ra nhé


Lớp 5 Toán
2
0

Baì 1: Một tam giác có diện tích là 2240dm2, chiều cao là 50dm. Tính độ dài đáy của tam giác đó?

Bài 2: Một tam giác có diện tích là 240m2, đáy là 40m. Tính chiều cao của tam giác đó?

Bài 3: Một hình thang có đáy lớn là 5m, đáy bé 30dm và chiều cao 200cm. Tính diện tích của hình thang đó?

Bài 4: Một hình thang có đáy lớn 22dm. Đáy lớn gấp đôi đáy bé. Chiều cao bằng 3/2 đáy bé. Tính diện tích hình thang?

 


Lớp 5 Toán
1
0
Một hình tam giác có đáy bằng 30cm, chiều cao bằng 36cm. Một hình thang có diện tích bằng diện tích hình tam giác và chiều cao bằng 27cm.Tính trung bình cộng hai đáy của hình thang.
Lớp 5 Toán
1
0

một hình tam giác có đáy 2cm chiều cao 12cm .Một hình thang có diện tích= diện tích của hình tam giác và chiều cao=10 cm .Tính trung bình cộng đọ dài hai đáy của hình thang

 


Lớp 5 Toán
0
0

Một hình tam giác có đáy 20cm chiều cao 12cm . Một hình thang có diện tích bằng diện tích hình tam giác và có chiều cao bằng 10cm . Tính trung bình cộng độ dài hai đáy của hình thang ?


Lớp 5 Toán
15


Xem thêm: Demi Chef Là Gì ? Bản Mô Tả Công Việc Của Demi Chef Bạn Biết Gì Về Công Việc Của Demi Chef

0

một hình tam giác có đáy 15 cm chiều cao 18 .một hình thang có diện tích bằng diện tích hình tam giác và chiều cao bằng 9cm