Công thức tính diện tích hình chóp: diện tích xung quanh & diện tích toàn phần

Ở bài viết trước, THPT Sóc Trăng đã giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn Công thức tính thể tích hình chóp(khối chóp). Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu Công thức tính diện tích hình chóp: công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp & công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp. Các bạn chia sẻ để có thêm nguồn tài liệu quý nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


1. Hình chóp là gì ?

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình chóp: diện tích xung quanh & diện tích toàn phần

Hình chóp là hình có mặt đáy là một đa giác và các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh này được gọi là đỉnh của hình chóp.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích đáy hình chóp


Đường cao của hình chóp là đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy.

Tên gọi của hình chóp dựa vào đa giác đáy: hình chóp tam giác có đáy là tam giác, hình chóp tứ giác có đáy là tứ giác.

Xem thêm: Tại Sao Nói Giá Cả Là Mệnh Lệnh Của Thị Trường Đối Với Mọi Người Sản Xuất Và Lưu Thông Hàng Hóa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

AM=fracasqrt32" width="292" height="54" data-latex="AM^2=left(fracasqrt32right)^2 => AM=fracasqrt32" src="https://tex.vdoc.vn?tex=AM%5E2%3D%5Cleft(%5Cfrac%7Ba%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B2%7D%5Cright)%5E2%5C%20%3D%3E%5C%20AM%3D%5Cfrac%7Ba%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B2%7D" data-i="9" data-was-processed="true">

Do đó

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông tại H, ta có:

*

SM = frac7asqrt36" width="330" height="54" data-latex="SM ^2 = left(frac7asqrt36right)^2 => SM = frac7asqrt36" src="https://tex.vdoc.vn?tex=SM%5C%20%5E%7B2%5C%20%7D%3D%5C%20%5Cleft(%5Cfrac%7B7a%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B6%7D%5Cright)%5E%7B2%5C%20%7D%3D%3E%5C%20SM%5C%20%3D%5C%20%5Cfrac%7B7a%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B6%7D" data-i="12" data-was-processed="true">

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều SABC là:

*

*

=> 

*

Bài 10: 

Cho hình chóp SABCD đáy là hình vuông có cạnh dài 8 cm, độ dài các cạnh bên bằng 10 cm. Hãy tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình chóp SABCD.