Bài 1: Định luật CulongLực tương tác giữa 2 điện tích điểm Q$_1$; Q$_2$ đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi ε là $vec F_12;vec F_21$ có: $F = kfrac q_1q_2 ightvarepsilon .r^2$- Điểm đặt: trên 2 điện tích.- Phương: đường nối 2 điện tích.- Chiều: Hướng ra xa nhau nếu: Q$_1$.Q$_2$ > 0 (Q$_1$; Q$_2$ cùng dấu)Hướng vào nhau nếu: Q$_1$.Q$_2$ - Độ lớn: ; k = 9.10$^9$$left( fracN.m^2C^2 ight)$ (ghi chú: F là lực tĩnh điệnBiểu diễn:
*
Bài 2: Thuyết electronCách nhiễm điện:
Có 3 cách nhiễm điện một vật: Cọ xát, tiếp xúc ,hưởng ứngVật dẫn điện, điện môi:+ Vật (chất) có nhiều điện tích tự do → dẫn điện+ Vật (chất) có chứa ít điện tích tự do → cách điện. (điện môi)Định luật bảo toàn điện tích: Trong 1 hệ cô lập về điện (hệ không trao đổi điện tích với các hệ khác) thì tổng đại số các điện tích trong hệ là 1 hằng sốBài 3. Điện trường+ Khái niệm: Là môi trường tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực lên điện tích khác đặt trong nó.

Bạn đang xem: Công thức tính electron vật lý 11

+ Cường độ điện trường: Là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng tác dụng lực.$vec E = fracvec Fq Rightarrow vec F = q.vec E$• Đơn vị: E(V/m)• q > 0 : $vec F$ cùng phương, cùng chiều với $vec E$.• q + Đường sức điện trường: Là đường được vẽ trong điện trường sao cho hướng của tiếp tưyến tại bất kỳ điểm nào trên đường cũng trùng với hướng của véc tơ CĐĐT tại điểm đó.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Vẽ Rồng Đẹp Nhất 2022, Tổng Hợp Hình Ảnh Con Rồng Đẹp Nhất

Tính chất của đường sức:
*

• Qua mỗi điểm trong đ.trường ta chỉ có thể vẽ được 1 và chỉ 1 đường sức điện trường. Qua mỗi điểm trong đ.trường ta chỉ có thể vẽ được 1 và chỉ 1 đường sức điện trường.• Các đường sức điện là các đường cong không kín,nó xuất phát từ các điện tích dương,tận cùng ở các điện tích âm.• Các đường sức điện không bao giờ cắt nhau.• Nơi nào có CĐĐT lớn hơn thì các đường sức ở đó vẽ mau và ngược lại+ Điện trường đều:

*

• Có véc tơ CĐĐT tại mọi điểm đều bằng nhau.• Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song cách đều nhau+ Véctơ cường độ điện trường $vec E$ do 1 điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn r có:
*
- Điểm đặt: Tại M.Phương: đường nối M và QChiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0Hướng vào Q nếu Q Độ lớn: $E = kfrac Q ightvarepsilon .r^2$ ; k = 9.109$left( fracN.m^2C^2 ight)$ Biểu diễn
:
*
+ Nguyên lí chồng chất điện trường:
$mathop Elimits^ o = mathop E_1limits^ o + mathop E_2limits^ o + .....mathop + E_nlimits^ o $Xét trường hợp tại điểm đang xét chỉ có 2 cường độ điện trường + $vec E = vec E_1 + vec E_2$+ $vec E_1 uparrow uparrow vec E_2 Rightarrow E = E_1 + E_2$+ $vec E_1 uparrow downarrow vec E_2 Rightarrow E = left| E_1 - E_2 ight|$+ $vec E_1 ot vec E_2 Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 $+ $left( vec E_1,vec E_2 ight) = alpha Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2cos alpha $+ Nếu $E_1 = E_2 Rightarrow E = 2E_1cos fracalpha 2$Bài 4. Công của lực điện trường: Công của lực điện tác dụng vào 1 điện tích không phụ thuộc vào dạng của đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu,điểm cuối của đường đi trong điện trường: A$_MN$ = q.E. $overline M'N' $ = q.E.d$_MN$(với $d_MN = overline M'N' $ là độ dài đại số của hình chiếu của đường đi MN lên trục toạ độ ox với chiều dương của trục ox là chiều của đường sức)Liên hệ giữa công của lực điện và hiệu thế năng của điện tíchA$_MN$ = W$_M$ - W$_N$ = q VM - q.V$_N$ =q(V$_M$-V$_N$)=q.U$_MN$Thế năng điện trường- Điện thế tại các điểm M,N +Đối với điện trường đều giữa hai bản tụ: $W_M = qEd_M$ ; $W_N = qEd_N$ (J)$V_M = Ed_M$ ; $V_N = Ed_N$ (V)d$_M$, d$_N$ là khoảng cách từ điểm M,N đến bản âm của tụ.+ Đối với điên trường của một điện tích :$W_M = qEd_M = qkfracQr_Md_M Rightarrow left{ eginarraylW_M = qleft( kfracQr_M ight)\W_N = qleft( kfracQr_N ight)endarray ight.$ Điện thế$V_M = fracW_Mq o V_M = kfracQr_M$d$_M$=r$_M$, d$_N$=r$_N$ là khoảng cách từ Q đến M,N+ Hiệu điện thế giữa 2 điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có 1 điện tích di chuyển giữa 2 điểm đóLiên hệ giữa E và U$E = fracU_MNoverline M'N' o E = fracUd$
*

Ghi chú:
công thức chU$_n$g cho 3 phần 6, 7, 8:$U_MN = V_M - V_N = fracA_MNq = E.d_MN$Bài 5. Vật dẫn và điện môi trong điện trường- Khi vật dẫn đặt trong điện trường mà không có dòng điện chạy trong vật thì ta gọi là vật dẫn cân bằng điện (vật dẫn cân bằng điện)+ Bên trong vật dẫn cân bằng điệncường độ điện trường bằng không.+ Mặt ngoài vật dẫn cân bằng điện: cường độ điện trường có phương vuông góc với mặt ngoài+ Điện thế tại mọi điểm trên vật dẫn cân bằng điện bằng nhau+ Điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài của vật, sự phân bố là không đều (tập trung ở chỗ lồi nhọn)- Khi đặt một khối điện môi trong điện trường thì nguyên tử của chất điện môi được kéo dãn ra một chút và chia làm 2 đầu mang điện tích trái dấu (điện môi bị phân cực). Kết quả là trong khối điện môi hình thành nên một điện trường phụ ngược chiều với điện trường ngoàiBài 6. Tụ điện- Định nghĩa: Hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau, mỗi vật là 1 bản tụ. Khoảng không gian giữa 2 bản là chân không hay điện môiTụ điện phẳng có 2 bản tụ là 2 tấm kim loại phẳng có kích thước lớn ,đặt đối diện nhau, song song với nhau- Điện dU$_n$g của tụ : Là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ $C = fracQU$ (Đơn vị là F.)Công thức tính điện dU$_n$g của tụ điện phẳng:$C = fracvarepsilon .S9.10^9.4pi .d$. Với S là phần diện tích đối diện giữa 2 bản.Ghi chú : Với mỗi một tụ điện có 1 hiệu điện thế giới hạn nhất định, nếu khi sử dụng mà đặt vào 2 bản tụ hđt lớn hơn hđt giới hạn thì điện môi giữa 2 bản bị đánh thủng.
*
Bài 7. Năng lượng điện trường- Năng lượng của tụ điệ
n: $W = fracQ.U2 = fracC.U^22 = fracQ^22C$- Năng lượng điện trường: Năng lượng của tụ điện chính là năng lượng của điện trường trong tụ điện.Tụ điện phẳng $W = fracvarepsilon .E^2.V9.10^9.8.pi $với V=S.d là thể tích khoảng không gian giữa 2 bản tụ điện phẳngMật độ năng lượng điện trường: $w = fracWV = fracvarepsilon E^2k8pi $