*
Có phải là cái này :CxHy delta= (2x-y+2)/2nếu delta =0 thì có liên kết đơnnếu delta =1 thì có liên kết 2nếu delta = 2 thì có 2 liên kết 2 hay 1 liên kết 3Và còn tùy vào chất đó là alkan, alken hay alkin mà có thể suy ra kiểu lkBạn ấy muốn tìm delta ở đây là độ bất bảo hòa đấy em, cái của em thì cũng đúng, nhưng bạn ấy cần công thức