Mình tập hợp mấy công thức lạ lạ tại link này, do công thức lạ chỉ có duy nhất, không có nhiều series biến thể nên không đủ viết thành 1 bài riêng, tuy lạ nhưng nguyên liệu cũng dễ kiếm lắm các bạn có thể tự mua mà làm được nè.

Xà phòng Chocolate

Công thức này có 3 bản thể: chocolate sữa, chocolate đen và chocolate trắng. 3 đứa đều sẽ giàu bọt và bọt của nó mịn như lụa.

*

Trong bản gốc mình không cho mùi vì thấy nó khá thơm rồi, nhưng khi bạn làm bạn muốn cho mùi hay không đều được..

Đánh tay nhé đừng đánh máy, mấy cái này xà phòng hóa khá là nhanh.