Khi học về phản ứng oxi hóa khử, có khá nhiều thuật đánh lừa trong bài thi. Vậy nên, để có thể làm bài tốt nhất, các bạn cần nắm rõ số oxi hóa của kim loại. Cũng như phân biệt được sản phẩm khi cho cùng một chất tác dụng với cùng axit nhưng có tính chất vật lý khác nhau. Hãy tìm hiểu phản ứng CuO + H2SO4 đặc nóng có khác gì khi CuO + H2SO4 loãng không nhé.

Bạn đang xem: Cuo có tác dụng với h2so4 loãng không


*

cuo tác dụng h2so4 đặc nóng

CuO + H2SO4đặc nóng

CuO + H2SO4 → H2O + CuSO4

(rắn) (dd) (lỏng) (dd)

(đen) (không màu) (không màu) (xanh lam)

Khi cho đồng II oxit tác dụng với axit sunfuric đặc nóng có hiện tượng như sau. Chất rắn màu đen CuO tan trong axit, tác dụng với oxit bazơ tạo thành đồng II sunfat và nước.

Có thể thấy, phương trình này không có sản phẩm khử. Vì Cu trong CuO đã có số oxi hóa cao nhất là +2 rồi. Nên phản ứng giữa CuO với H2SO4 đặc nóng hay H2SO4 loãng cũng ra sản phẩm giống nhau. Còn Cu với H2SO4 còn cho ra SO2 ngoài muối sunfat và nước.

Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

(rắn) (đặc, nóng) (lỏng) (khí) (dd)

(đỏ) (không màu) (không màu) (xanh lam)

*

Tính chất của H2SO4 đặc nóng

Bài tập về CuO + H2SO4 đặc nóng

Chủ yếu là xác định phương trình phản ứng hóa học. Hoặc tìm khối lượng muối thu được.

Bài tập 1:

Cho các chất rắn sau: Cu,MgCO3,CuO,Fe(OH)3,FeO,S,BaCl2,Na2SO3,NaCl lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc. Viết PTHH của phản ứng xảy ra

Cu+2H2SO4→CuSO4+SO2+2H2O

MgCO3+H2SO4→MgSO4+CO2+H2O

CuO+H2SO4→CuSO4+H2O

2Fe(OH)3+3H2SO4→Fe2(SO4)3+3H2O

S+2H2SO4→3SO2+2H2O

BaCl2+H2SO4→BaSO4+2HCl


Na2SO3+H2SO4→Na2SO4+SO2+H2O

NaCl+H2SO4→NaHSO4+HCl

hoặc

2NaCl+H2SO4→Na2SO4+2HCl

Bài tập 2:

Cho 20,8g hỗn hợp Cu, CuO tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Tính khối lượng dd H2SO4 80% đặc nóng, tính khối lượng muối sinh ra.

a,Ta có: nSO2=0,2mol−−>nCu=0,2molnSO2=0,2mol−−>nCu=0,2mol−−>mCu=12,8g−−>mCu=12,8g–>%mCumCu=61,5%–>%mCuOmCuO=38,5%b, Ta có: nCuO=0,1mol nCuO=0,1molTheo các pthh, ta có: nH2SO4=2.nCu+nCuO=0,5molnH2SO4=2.nCu+nCuO=0,5molnCuSO4=0,3molnCuSO4=0,3mol−−>md/dH2SO4=61,25g−−>md/dH2SO4=61,25g−−>mCuSO4=48g

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?


*

Khi học hóa học chúng ta sẽ không thể bỏ qua phản ứng oxy hóa khử. Đó là khi các chất phản ứng có các nguyên tử có trạng thái oxy hóa thay đổi. Hãy cùng xemFE2O3 + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxy hóa khử không nhé? Và xem liệu phản ứng này có ra SO2 không?

PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Đây là một phản ứng bình thường

Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

Nếu là Fe3O4 thì lại khác.

Fe3O4 là hỗn hợp FeO và Fe2O3 nhưng cho vào H2SO4 đặc nóng nên đều bị ôxi hóa lên số oxi hóa cao nhất là +3. Nếu là H2SO4 loãng thì số oxi hóa của Fe trong Fe3O4 là +8/3.

2Fe3O4 + 10H2SO4 -> 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Đáp án là không nhé. Các bạn hay xem kỹ hai phương trình bên dưới.

Các chất tác dụng với H2SO4 đặc nóng có sản phẩm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2

Phương trình minh họa:

Fe + H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

Al + H2SO4 –>Al2(SO4)3 +SO2+H2O

CuO+H2SO4–>CuSO4 + H2O


Fe2O3 +H2SO4–>FeSO4+H2O

Fe3O4+H2SO4–>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

FeCO2+ H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O +CO2

PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Khi cho sắt III oxit tác dụng với axit sunfuric đặc nóng ta sẽ được kết quả là sắt III sunfat và nước. Cân bằng fe2o3 + h2so4 đặc nóng ta được phương trình sau:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (lỏng)

(không màu)

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1: Chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

Cho các chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên tác dụng được với H2SO4 đặc nóng?

Câu A. 6

Câu B. 8

Câu C. 5

Câu D. 7


*

Bài 2: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 vào dd KMnO4. (2) Sục khí SO2 vào dd H2S. (3) Sục hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. (4) Cho MnO2 vào dd HCl đặc, nóng. (5) Cho Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng. (6) Cho SiO2 vào dd HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa khử xảy ra là:

Câu A. 3

Câu B. 4

Câu C. 6

Câu D. 5

Đáp án:


*

Bài 1: B

Cho các chất: H2S, S, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2.


3H2S + H2SO4 → 4H2O + 4S

H2S + 3H2SO4 → 4H2O + 4SO2

2H2SO4 + S → 2H2O + 3SO2

2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2

10H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

4H2SO4 + 2Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2

Bài 2: B

– Có 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi – hóa khử là:

(1) 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

(2) 2H2S + SO2 → 2H2O + 3S

(3) 2H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO3

(4) 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

– Các phản ứng không xảy ra phản ứng oxi hoa – khử:

(5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(6) SiO2 + 4HF → 2H2O + SiF4

Hi vọng Ngungon đã phần nào giải đáp thắc mắc của các bạn. Chúc các bạn học tốt!


*
Reply
*
1
*
0
*
Chia sẻ

Cho nước NH3 dư vào dung dịch chứa AlCl3 và ZnCl2 thu được kết tủa A

Tính chất hóa học của NH3 làCho quỳ tím vào dung dịch NH3 1M, quỳ tím chuyển sang màu gì ?NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứngKhí NH3 có lẫn hơi nước. Hóa ...


Ngôn ngữDịch
Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 Hiện tượng quan sát được là

60 điểm nguyễn thị hiền linh Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng quan sát được: A. Có kết tủa keo trắng tan dần ...


Ngôn ngữDịch
Pr trong facebook nghĩa là gì

PR (Tiếng Anh đầy đủ: Public Relations, viết tắt là PR) là cách thức mà các cá nhân/công ty quản lý hình ảnh của chính mình trong mắt khách hàng mục tiêu (công ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gìCông NghệFacebook
Âm mưu và hành động của Pháp - Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 là gì
Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữDịch
Drain nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Full nghĩa là gì trên facebook

Lên Facebook đôi khi người ta không thể hiểu ngôn ngữ của giới trẻ với những từ như AHBP, ASAP, ATSM, CK, VK, hay cả Rela, Troll...Trên Facebook và các diễn đàn, ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gìCông NghệFacebook
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: A. Hội nhập vào nền kinh ...


Ngôn ngữDịch
Sửa lỗi sim không có dịch vụ báo nhiều tiện

Khi điện thoại iPhone lỗi Không có dịch vụ (No service) khiến người dùng không thể gọi điện thoại hay gửi tin nhắn được. Người dùng cũng không thể kết ...


Ngôn ngữDịch
Quốc tế có nghĩa là gì

Thế giới là Trái đất và tất cả sự sống trên đó, bao gồm cả nền văn minh nhân loại.<1> Trong bối cảnh triết học, thế giới là tổng thể của vũ trụ ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Hyper Speedy nghĩa là gì

Đăng ngày 8 tháng 1 2018 17823 lượt xem Máy giặt là thiết bị gia dụng khá phổ biến với các gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, với dòng máy giặt hiện ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Đi cứu diễm my nghĩa là gì

Thời gian gần đây, vụ việc Diễm My - cô gái từng khiến Tịnh thất Bồng Lai (hay còn có tên gọi khác là Thiền am bên bờ vũ trụ) đại náo - lại một ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Cho 5 4 g một kim loại R vào cốc chứa 146 g dung dịch HCl 20

Môn Hóa - Lớp 10 Câu hỏi: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam một kim loại thuộc nhóm A vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Tìm kim loại trên? Phương ...


Ngôn ngữDịch
Thu chi có nghĩa là gì

Tiếng ViệtSửa đổi Cách phát âmSửa đổi IPA theo giọng Hà Nội Huế Sài Gòn tʰṵ˧˩˧ ʨḭ˧˩˧tʰu˧˩˨ ʨi˧˩˨tʰu˨˩˦ ʨi˨˩˦ Vinh Thanh Chương Hà ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Tính nồng độ CN của dung dịch acid sulfuric 14,35% (d 1,1g ml)

a) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH 20% (d =1,2 g/ml)b) Tính nồng độ % của ung dịch H2SO4 2M (d = 1,176 g/ml)mọi người giúp em với ...


Ngôn ngữDịch
Cho chất X tác dung với dung dịch NaOH, thu được natri axetat và ancol etylic chất X là

Trả lời câu hỏi: A. HCOOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3. Đáp án: Chọn đáp án C. CH3COOCH3. Este đơn chức có dạng RCOOR’. Từ muối CH3COONa (natri axetat) ⇒ ...


Ngôn ngữDịch
Đây là một trong những xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay?
Ngôn ngữDịch
Sở cẩm có nghĩa là gì
Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Phát biểu nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch trong nông nghiệp của Hoa Kỳ

BÀI 6. HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ1. Nhận biếtCâu 1: Hoa Kì có diện tích lớnA. Thứ 2 thế ...


Ngôn ngữDịch
Cho 3 68g hỗn hợp Al và Zn phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl 10

C6h6 ------> c6h6cl(Hóa học - Lớp 11) 1 trả lời Lập phương trình hóa học của các phản ứng(Hóa học - Lớp 8) 1 trả lời đốt cháy hoàn toàn 2,6g P:(Hóa ...


Ngôn ngữDịch
Đi mây về gió có nghĩa là gì

Anh Hùng ở đây là giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, còn anh Chung chính là giám đốc Công an TP Hà Nội. Lời đề nghị của Phó thủ tướng đã được ...

Xem thêm: Giải Vbt Toán 5 Tập 2 Bài 136: Luyện Tập Chung Trang 69, 70 Bài 136


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Quảng Cáo

Tương Tự


Cho 3 68g hỗn hợp Al và Zn phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl 10 2 tháng trước. Bởitrannganxinh
Cho 23 gam hỗn hợp X gồm Al Cu Fe tác dụng với 400 ml dung dịch cuso4 1M2 tháng trước. BởiKinh_trong4
Cho kẽm vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt khí điều kiện để Phản ứng hóa học xảy ra là3 tháng trước. Bởibuimy3
Khí cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch nào sẽ xuất hiện kết tủa3 tháng trước. BởinguyenDang_4
Cho 0 8 mol bột Mg vào dung dịch chứa 0 6 mol FeCl3 và 0 2 mol CuCl23 tháng trước. Bởimr_quyenkute

Toplist được quan tâm


#1
Top 28 bài tập tình huống pháp luật đại cương về quan hệ pháp luật 20221 tuần trước
#2
Top 28 trắc nghiệm nhân học đại cương theo chương 20226 ngày trước
#3
Top 30 tình người kiếp rắn p2 - trọn bộ thuyết minh 20224 ngày trước
#4
Top 10 đề thi tuyển sinh lớp 6 năm 2022-2022 20226 ngày trước
#5
Top 28 bật fps cao vương giả vinh diệu 20225 ngày trước
#6
Top 26 biển báo giao thông đơn giản cho trẻ mầm non 20224 ngày trước
#7
Top 28 tình người kiếp rắn phần 2 thvl1 20221 tuần trước
#8
Top 30 giáo an powerpoint lớp 1 cánh diều 2022 2022 20221 tuần trước
#9
Top 29 phim đoạt giải oscar trên netflix 20226 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Top 14 cửa hàng mobifone Thành phố Biên Hòa Đồng Nai 20226 ngày trước. BởiMiss_anh1
Hr analyst là gì5 ngày trước. Bởimrduc2
Cơ sở hình thành và sơ đồ tổ chức nhà nước văn lang âu lạc1 tuần trước. Bởiphamthuyet2020
Liên hệ mở rộng bài làng của kim lân3 ngày trước. BởiLamca_xinh
Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và điện trở6 ngày trước. BởiKi_trong4
Phát biểu nào sau đây đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc từ 16 B trở ra1 tuần trước. Bởinguyenhungtop
Một vật có khối lượng m 100g treo vào lò xo1 tuần trước. Bởinguyennam_4
Trình bày tình hình phật giáo ở nước ta trong các thế kỉ xi – xv?1 tuần trước. Bởivohien_2021
Top 20 cửa hàng sen đỏ Huyện Việt Yên Bắc Giang 20221 ngày trước. BởiLamtan_kute
Giải Sách bài tập tiếng Anh 9 Test yourself 14 ngày trước. BởiKicatop

Chủ đề


Hỏi ĐápLà gìMẹo HayNghĩa của từToplistHọc TốtCông NghệĐịa Điểm HayTop ListBài TậpKhỏe ĐẹpBao nhiêuSản phẩm tốtNgôn ngữXây ĐựngỞ đâuTiếng anhDịch Hướng dẫnTại saoSo SánhMáy tínhMón NgonSo sánhVì saoBao lâuThế nàoBài tậpKhoa HọcĐại họcThuốcNghĩa là gìPhương trìnhĐánh giá Facebook

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 fundacionfernandovillalon.com Inc.