Cho đa giác lồi có 10 cạnh, nối 2 đỉnh bất kì của đa giác. Tính số đường chéo của đa giác đó? A. 90. B. 45. C. 35. D. 20.

Bạn đang xem: Đa giác lồi 10 cạnh có bao nhiêu đường chéo


*
đã trả lời25 tháng 8, 2021bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác ViênTiến sĩ(15.2k điểm)

Chọn C

Đa giác lồi có 10 cạnh nên có 10 đỉnh.

Số đường thẳng được tạo từ 10 đỉnh là: \(C_{10}^{2} =45.\)

Trong đó, có 10 cạnh.

Vậy số đường chéo: 45-10=35.


Đa giác đều 16 đỉnh nội tiếp đường tròn. Xác suất 3 đỉnh tạo thành một tam giác không có cạnh là cạnh của đa giác
Cho đa giác đều 16 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọ ... . \) B. \( \frac{23}{35} . \) C. \(\frac{13}{35} . \) D. \(\frac{12}{35} .\)
A={1;2;3;4;5;6;7;8}. Từ tập A lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau và có mặt số 1,2, 3 không cạnh nhau
Cho tập hợp \(A=\left\{1\, ;\, 2\, ;\, 3\, ;\, 4\, ;\, 5\, ;\, 6\, ;\, 7\, ;\, 8\right\}\). Hỏi từ tập A lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số ... phải có mặt các chữ số 1,2, 3 không đứng cạnh nhau? A. 18720. B. 1440. C. 19920. D. 268.
Có 30 đề thi trong đó có 10 khó và 20 trb. Tìm xác suất để 1hs bốc ra đồng thời 2 đề thi được ít nhất 1 đề trb.
Có 30 đề thi trong đó có 10 đề thi khó và 20 đề thi trung bình. Tìm xác suất để một học sinh bốc ra đồng thời hai đề thi được ít nhất một đề trung bình.
Có một hộp có 4 bi xanh, 3bi đỏ và 5bi đen (các viên bi được đánh số khác nhau). Số cách lấy 3bi ko đủ 3màu là:
Có một hộp có 4 bi xanh, 3bi đỏ và 5bi đen (các viên bi được đánh số khác nhau). Số cách lấy 3bi không đủ 3màu là: A. 120. B. 160. C. Đáp án khác. D. 220.
Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 nam và 6 nữ thành một hàng dọc sao cho 6 nữ luôn đứng cạnh nhau. A. 36000. B. 72000. C. 35000. D. 86400.
Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7}. Có bao nhiêu STN có 5 chữ số khác nhau trong đó có 2 lẻ, 3 chẵn lập từ các chữ số trên.
Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7}. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau trong đó có 2 chữ số lẻ, 3 chữ số chẵn lập từ các chữ số trên.
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập ra các số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau. Trong đó có bao nhiêu số chẵn.
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 người ta lập ra tất cả các số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau. Trong các số lập ra có bao nhiêu số chẵn.
Cho đa giác lồi n cạnh (n ∈ N, n ≥ 5). Lấy ngẫu nhiên 4 đỉnh đa giác. Để 4 đỉnh tạo thành tứ giác có tất cả...
Cho đa giác lồi n cạnh (n ∈ N, n ≥ 5). Lấy ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Biết rằng xác suất để 4 đỉnh lấy ra tạo thành một tứ giác có tất cả các cạnh đều là đường chéo của đa giác đã cho bằng 30/91. Mệnh đề nào sau đây đây đúng? A. n ∈ <13, 15> B. n ∈ <5, 9> C. n ∈ <16, 18> D. n ∈ <11,12>
Có một hộp thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác suất để trong 4 thẻ chọn ra có 2 thẻ bất kì luôn hơn kém nhau ít ... } . \) \(B.\frac{130}{203} . \) \(C.\frac{2530}{5481} . \) \(D.\frac{19}{87} .\)
Có một tổ gồm 7 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Cần chọn 6 em trong đó sao cho số học sinh nữ phải nhỏ hơn 4.

Xem thêm: “ Việc Nhân Nghĩa Cốt Ở Yên Dân /Quân Điếu Phạt Trước, Việc Nhân Nghĩa Cốt Ở Yên Dân


Có một tổ gồm 7 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Cần chọn 6 em trong đó sao cho số học sinh nữ phải nhỏ hơn 4. Số cách chọn là A.350. B.462. C.455. D.35.
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần