Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần ĐỊNH NGHĨA, CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU nhằm hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Đặc điểm của chuyển động tròn đều


I.Định nghĩa

1.Chuyển động tròn.

*

Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.

2.Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn.

Tốc độ trung bình của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng thương số giữa độ dài cung tròn mà vật đi được và thời gian đi hết cung tròn đó:

vtb=Δs/Δt

ΔsΔt" id="MathJax-Element-1-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">ΔsΔt

3.Chuyển động tròn đều.

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

II.Tốc độ dài và tốc độ góc.

1.Tốc độ dài:

vtb=Δs/Δt

ΔsΔt" id="MathJax-Element-2-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">ΔsΔt

Trong chuyển động tròn đều tốc độ dài của vật có độ lớn không đổi.

2.Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều:v→=s→Δt" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-style: normal; font-weight: normal; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">→v=→sΔtv→=s→Δt" id="MathJax-Element-3-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">v→=s→Δt

Véctơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

Trong chuyển động tròn đều véctơ vận tốc có phương luôn luôn thay đổi.

*

3.Tần số góc, chu kì, tần số.

a) Tốc độ góc.

Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng đo bằng góc mà bán kính quay quét được trong một đơn vị thời gian:

ω= Δα/Δt

Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là một đại lượng không đổi.

Đơn vị tốc độ góc là rad/s.

b) Chu kì.

Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng.

Liên hệ giữa tốc độ góc và chu kì: T =2π/ω

2πω" id="MathJax-Element-5-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">2πω

Đơn vị chu kì là giây (s).

c) Tần số.

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây.

Liên hệ giữa chu kì và tần số: f = 1/T1T" id="MathJax-Element-6-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">1T

Đơn vị tần số là vòng trên giây (vòng/s) hoặc héc (Hz).


d) Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc:v =rω" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">rωrω" id="MathJax-Element-7-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">rω

III. Gia tốc hướng tâm.

1.Hướng của véctơ gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng có hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.

Xem thêm: Cách Ngâm Hành Chua Ngọt, Giòn Ngon, Không Hăng, Chống Ngấy Mùa Tết

2.Độ lớn của gia tốc hướng tâm.

aht = v2/r =ω2.r

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

rω" id="MathJax-Element-7-Frame" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; font-size: 16.16px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;" tabindex="0">r


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC