Bạn đang xem tài liệu "Đáp án đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: Đáp án toán 9

Tài liệu đính kèm:

*
dap_an_de_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_toan_lop_9_nam_hoc_2019_2020.docx

Nội dung text: Đáp án đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 QUẢNG NAM HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 9 (MÃ ĐỀ A) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5điểm, mỗi câu 0,33 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đ/án B C D A C A D B D C B A C C B PHẦN II. TỰ LUẬN (5điểm) Bài Ý Nội dung Điểm 1 a. M = a. b 2. 8 0,25 = 16 = 4 0,25 b 2 1 1 1 N = c c = 5 2 c c 5 2 0,25 1( 5 2) = 5 2 = 4 0,25 52 22 c 2x2 x(2c a) c 2 0 2x a x c 0 0,25 Hoặc biến đổi được 2x 2 x 5 2 0 2 0,25 x ; x 2 5 . 2 2 a - Xác định đúng 2 điểm thuộc đồ thị. 0,25 - Vẽ đầy đủ các yếu tố của mặt phẳng tọa độ và đường thẳng đi 0,25 qua 2 điểm trên. b Lập luận tìm được tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = (2 – m)x + m + 2 và (d) là (2; –1) 0,3 Điểm giao nhau (2; –1) thuộc đường thẳng y = (2 – m)x + m + 2 nên ta có 1 (2 m).2 m 2 0,2 - Tìm được m = 7 (thỏa mãn 2 – m ≠ 1) 0,2 3 Hình vẽ 0,3 B K D O M A H C - Hình vẽ phục vụ câu a 0,1 - Hình vẽ phục vụ câu b 0,2- Tam giác ABC vuông tại B, đường cao BH, ta có: a. AB = AC. cos BAC 0,25 AB 5.cos600 2,5(cm) 0,25 Nêu được BH ⟘ AC tại H (gt) 0,25 b. Suy ra AC là tiếp tuyến của đường tròn (O). 0,25 Vẽ OD ⟘ AB (D thuộc AB); Tam giác AHB vuông tại H, ta có: 5 3 BH = AB.sin = 2,5.sin 600 = (cm) 4 1 5 3 c. BO = BH (cm) 2 8 0,25 Tam giác BDO vuông tại D, có ABH = 300 (phụ với ) 5 3 5 3 0,25 Nên ta có OD = BO.sinABH = .sin300 (cm) 8 16 d Lý luận được HM ⟘AB AH2 = AM. AB và AK = AH (t/ctt) AK AB 0,25 AM AK AK AB ∆AKM và ∆ABK có KAM chung và AM AK 0,25 ∆AKM đồng dạng với ∆ABK. * Ghi chú: mọi cách giải khác tổ chuyên môn thảo luận thống nhất cho điểm hợp lí.SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 QUẢNG NAM HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 9 (MÃ ĐỀ B ) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm, mỗi câu 0,33điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đ/án D B C B A D C A C A A B B D D PHẦN II. TỰ LUẬN (5điểm) Bài Ý Nội dung Điểm 1 a. M = a : b 12 : 3 0,25 0,25 = 4 = 2 b 1 2 1 1 N = c c = 2 1 c c 2 1 0,25 1( 2 1) = 2 1 = 2 0,25 2 2 2 1 c 2x2 x(2c b) c 3 0 2x b x c 0 0,25 Hoặc biến đổi được 2x 3 x 2 1 0 3 x ; x 1 2 . 0,25 2 2 a - Xác định đúng 2 điểm thuộc đồ thị. 0,25 - Vẽ đầy đủ các yếu tố của mặt phẳng tọa độ và đường thẳng đi 0,25 qua 2 điểm trên. b Lập luận tìm được tọa độ điểm giao nhau của hai đường thẳng y = (3 – m)x + 2m + 3 và (d) là (1; –1) 0,3 Điểm giao nhau (1; –1) thuộc đường thẳng y = (3 – m)x + 2m + 3 nên ta có –1 = (3 – m).1 + 2m + 3 0,2 - Tìm được m = –7 (thỏa mãn 3 – m ≠ 1) 0,2 3 Hình vẽ 0,3 C H D O P B K A - Hình vẽ phục vụ câu a 0,1 - Hình vẽ phục vụ câu b 0,2- Tam giác ABC vuông tại C, đường cao CK, ta có: BC = AB. cos ABC 0,25 a. BC 5.cos600 2,5(cm) 0,25 Nêu được CK ⟘ AB tại K (gt); 0,25 b. Suy ra AB là tiếp tuyến của đường tròn (O). 0,25 Vẽ OD ⟘ BC (D thuộc BC); Tam giác BCK vuông tại K, ta có: 5 3 CK = BC.sin = 2,5.sin 600 = (cm) 4 1 5 3 c.

Xem thêm: Kotra Là Gì - Sứ Mệnh Của

CO = CK (cm) 0,25 2 8 Tam giác CDO vuông tại D, có OCD = 300 (vì phụ với = 600) 5 3 5 3 0,25 Nên ta có OD = CO.sinOCD = .sin300 (cm) 8 16 d Lý luận được KP⟘BC BK 2 = BP.BC và BK = BH (t/ctt) BH BC 0,25 = BP BH BH BC ∆ BHP và ∆BCH có HBP chung và = BP BH 0,25 ∆ BHP đồng dạng với ∆BCH. * Ghi chú: mọi cách giải khác tổ chuyên môn thảo luận thống nhất cho điểm hợp lí.