... X +1 x2 +1 đoạn <1 ; 2> l) y = x + − x2 m) y = 3+ x + 6− x  π  q) y = x – sin2x − ; π    u) y = x − x − đoạn <1 ; 10 > v)y = x + − x <-4 ; 5> KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 1) ... Thị (C) hàm số x+m= Viết phương trình tiếp tuyến (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 15 ( d1 ) : y = − x + 2 012 Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm thực phương trình : x ... (C) , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng ( d1 ) : y = x + 2 010 Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d : x − y + 2 011 = Bài Cho hàm số y...

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 1 giải tích 12


*

... Nghiệm hai tiếp tuyến vuông góc với Tính diện tích tam giác chắn trục Oy hai tiếp tuyến Bài 12: Cho hàm số y= x x + 15 x , Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số Tính diện tích hình phẳng giới ... đạo hàm điểm không tồn đạo hàm (điểm tới hạn hàm số) Điều kiện để hàm số có cực trị: y có cực trị hay không cực trị tuỳ thuộc vào y có nghiệm (hoặc y ) giá trị y có đổi dấu hay không x qua x0 Đặc ... Tính diện tích hình phẳng giới hạn (C), đờng tiệm cận xiên (C) hai đờng thẳng x = 2, x = ( > 2) M(x0, y0) điểm (C) Chứng minh tích khoảng cách từ M đến hai đờng tiệm cận (C) số (không phụ thuộc...
*

... Dùng đ i biến, (h)219, (k)220 nhớ CT I =… I = , lo i III IV 223, lượng giác tr229- ưu tiên đ i biến, “thường dùng” 231, (b)(c)232, (d)233 – thêm cách(h)219 Tóm lược chương 6, ôn l i phần ghi trên(chép ... Xét i m cực trị Mi A B C ∆ nhận xét M1 -1 4 20 Không i m cực trị M2 4 12 Không i m cực trị M3 -1 -4 -4 12 Không i m cực trị M4 -4 -4 20 Không i m cực trị 2 a)Tìm Min, Max hàm z(x,y) gi i hạn ... A)Xđ gi i hạn lo i : {limx→xo+ f(x) =A limx→xo- f(x) =B ∀A,B=const gián đoạn lo i A ≠ B hoặcA = B ≠ f(xo) Các trường hợp khác cần ∃ lim = ±∞ kết luận lo i 13 a)Tìm tiệm cận hàm biến nhiều biến:...
*

... Cách 2: đưa tích phân ba lớp (trong trường hợp S mặt kín giới hạn vật thể V - sử dụng công thức Ostrograsky, tích phân lấy theo phía mặt S) = + + Dạng 3: Ứng dụng tích phân mặt a) Tính diện tích ... Theo chiều dương – công thức Green) = − Dạng 2: Tính tích phân mặt a) Tính tích phân mặt loại ( , , ) = Cách 1: đưa biến x y, tìm hình chiếu D S lên mp(xOy) , , ( , ) = 1+ + Cách 2: đưa biến y,z, ... Hàm z biến x Dạng 2: Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp hai hệ số + + = ( ) (1) Bước 1: Giải phương trình tuyến tính tương ứng + nghiệm tổng quát + =0 (2) ( ) + + Giải phương trình...
*

... Bên phai dương vô cực 5.4/ Tìm giới hạn lim x →0 x cos x + x x sin x cos 2 Hướng dẫn: Chia tử mẫu cho x, ta khử dạng giới han vô định 0/ sin x Sử dụng giới hạn vô định dạng: lim =1 x →0 x x2 Bài ... II/ LIÊN TỤC:  Bài 5.8: Xét tính liên tục hàm số sau R  2x + −  neu x > f ( x) =  x − ax + neu x ≤  Hướng dẫn giải: * Khẳng định hàm số liên tục R 2 * Xét liên tục bên Bài 5.9: Chứng ... 2 * Xét liên tục bên Bài 5.9: Chứng minh phương trình sau có nghiệm với số a: x3 – 3x2 + ax +5 =  Lời giải: Xét hàm số f(x) = x3 – 3x2 + ax +  Cần có đoạn < m; n > mà hàm số liên tục Đồng thời...
*

... Phân bào? Vấn đề 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TẾ BÀO SINH DỤC- SỰ THỤ TINH: I.Kiến thức bản: Các giai đoạn phất triển tế bào sinh dục -Giai đoạn 1: +Vị trí: Xáy vùng sinh sản ống sinh dục +Nội ... Tính số NST giới tính bị hao phí trình hình thành nhóm cá yheer nói trên? Dạng : Xác định số tế bào sinh dục ban đầu – Số NST môi trường cung cấp- Giới tính thể Bài 18: Một tế bào sinh dục sơ khai ... Kết peptit riboxom giải mã 38 giây 13 Sở GD & Đ T Hậu Giang GV MVP 2008 a) Tính vận tốc giải mã riboxom? b) Tính thời gian riboxom trượt qua hết chiều dài phân tử mARN? c) Tính số axitamin mà...
... Nghiệp thơ văn Aragông? Nét độc đáo nhà thơ Aragông gì? Tên tập thơ Aragông đề cập đến thể loại khác? Trong thơ En xa ngồi trớc gơng soi anh hùng ngã xuống đại chiến giới thứ đợc nhà văn Aragông so ... Đề cơng ôn tập học kỳ Môn :văn Lớp :12 Hãy trình bày nét tiểu sử đờng thơ Tố Hữu? Hãy trình bày nét phong cách nghệ ... 18 Phân tích hình tợng xà nu tập thể ngời anh hùng tác phẩm ? 19 Phân tích tính sử thi truyện ngắn (thiên nhiên, chủ đề, nhân vật, tranh thiên nhiên, giọng kể ngôn ngữ tác phẩm ? 20 Phân tích...
... DdNH3) Không tan kiềm d; Không tan dung dịch NH3 Chuyển dần Thu đợc Fe2+ tác dụng với dung dịch kiềm (Fe 2+ + dd sang màu NaOH, ddNH3) nâu đỏ Không tan kiềm d; không tan dd NH3 không khí Không tan ... Không đổi Mùi khai, Không đổi sốc Nâu đỏ Không đổi Ko Hóa nâu kk Halogen O-S Cl2 Br2 I2 Vàng lục Lỏng, nâu Rắn, tím F2 O2 O3 SO2 H2S Lục K Xanh K Mùi trứng thối (hắc) Lỏng, SO3 Không đổi Không ... H2S Lục K Xanh K Mùi trứng thối (hắc) Lỏng, SO3 Không đổi Không đổi Không đổi, dễ thăng hoa Không đổi Không đổi Không đổi Không đổi Duy trì cháy, sống Có tính oxh mạnh, diệt khuẩn, tẩy trùng Làm...
... Không vùng nông thôn thành thị Dân c tập trung đông nông thôn (76,5% dân số nớc) thành thị - Không khu vực kinh tế, ngành kinh tế KV2 KV3 khoảng 30% lại KV1 * ảnh hởng : Sự phân bố dân c không ... Đối với nông thôn : + Trên thực tế số ngời cha có việc làm nông thôn lớn thành thị, ảnh hởng nông nghiệp lạc hậu luôn chịu biến động thiên tai nên số ngời cha có việc làm ngày tăng (dân đông tăng ... Dựng công nghiệp đại - Nằm gần trung tâm khu vực ĐNA, nớc ta vừa gắn với lục địa vừa thông đại dơng với thềm lục địa rộng lớn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đờng giao thông đờng...

Xem thêm: Công Thức Tính Vận Tốc, Quãng Đường, Thời Gian, Công Thức Tính Vận Tốc Và Đơn Vị Của Vận Tốc


... Spite of/ despite: * Lu ý : nối câu sử dụng although/eventhough/though VII Ngữ âm : Cách phát âm : -ed / -s Trọng âm từ có đuôi : -tion/-sion ; -ment ; -ic ; -y Luong The Vinh High School - Summer ... As soon as/ when/ until/after/ before + HTĐ HTHT( nhấn mạnh đến hoàn tất hđ) Future Continuous : KĐ : S + will be + V-ing PĐ : S + will not be + V-ing (wont) Luong The Vinh High School - Summer ... *Note : TLai đơn + as soon as/ when/ until/after/ before + HTĐ HTHT( nhấn mạnh đến hoàn tất hđ) Future Continuous : KĐ : S + will be + V-ing PĐ : S + will not be + V-ing (wont) * Dấu hiệu nhận biết...
... 3 + 28 d) 15 - (7 - 3) e) D −2 = −15 D Cả ba câu A, B, C −2 + + 3 −9 b) − −8 C A 16 c) 38 76 – (876 – 492) 3 −8 + + 11 11 5 g) (− ) 63 + (− ) Bài 2: Tìm x a) x −9 = 24 b) x 12 = 21 c) x - 31 ... −7 −5 x −12 + 2 562 0
16 1,419 59
6 7,011 118Hỗ trợ khách hàng Giúp đỡ Giới thiệu