Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn toán

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 2


Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 5

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Số “Hai trăm bốn mươi bảy nghìn tám trăm mười sáu” được viết là:

A. 247 816

B. 274 816

C. 247 861

D. 274 861

Câu 2: Giá trị của chữ số 9 trong số 832 963 là:

A. 90

B. 900

C.9 000

D. 90 000

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

Câu 4: Trung bình cộng của 4 số bằng 15. Tổng 4 số bằng:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60


Câu 5: Năm 1738 thuộc thế kỉ nào?

A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 6: Diện tích hình vuông có độ dài cạnh bằng 5cm là:

A. 25cm2

B. 50cm2

C. 75cm2

D. 100cm2

II. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

26482 + 58283

83752 – 62749

b) Tính giá trị của biểu thức:

137 x a + 263 x a với a = 2

Câu 8 (1 điểm): Trung bình cộng của hai số bằng 65, biết số bé bằng 30. Tìm số lớn.

Câu 9 (1 điểm): Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Câu 10 (1 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 4 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruông thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 7 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: A

II. Phần tự luận

Câu 7:

a) Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

26482 + 58283 = 84765

83752 – 62749 = 21003

b) Với a = 2 thì 137 x a + 263 x a = 137 x 2 + 263 x 2 = (137 + 263) x 2 = 500 x 2 = 1000


Câu 8:

Tổng hai số là:

65 x 2 = 130

Số lớn là:

130 – 30 = 100

Đáp số: 100

Câu 9:

Chiều dài hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2)

Đáp số: 192cm2.

Xem thêm: 5 Dịch Vụ Của Google Ai Cũng Cần, Xem Tất Cả Sản Phẩm Và Dịch Vụ Của Google

Câu 10:

Đổi 4 tấn 5 tạ = 45 tạ

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số tạ thóc là:

(45 – 7) : 2 = 19 (tạ)

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số tạ thóc là:

19 + 7 = 26 (tạ)

Đáp số: Thửa thứ nhất: 19 tạ thóc

Thửa thứ hai: 26 tạ thóc

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 4 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.