Đề kiểm tra giữa học kì 1 hóa 8 đề 7 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2020 - 2021 Đề 7 được fundacionfernandovillalon.combiên soạn có đáp án hướng dẫn giải chi tiết là đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì 1 môn Hóa, giúp các bạn học sinh đánh giá năng lực cũng như ôn luyện, củng cố kiến thức cho bài kiểm tra giữa kì. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 8 giữa kì 1

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 8

Bản quyền thuộc về fundacionfernandovillalon.comnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 7

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây đều là hỗn hợp

A. Không khí, nước mưa, khí oxi

B. Khí hidro, thủy tinh, nước tinh khiết

C. Khí cacbonic, cafe sữa, nước ngọt

D. Nước đường, sữa, nước muối

Câu 2. Hạt nhân được cấu tạo bởi:

A. Notron và electron

B. Proton và electron

C. Proton và nơtron

D. Electron

Câu 3. Cho nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24. Nguyên tử nào nặng hơn

A. Mg nặng hơn O

B. Mg nhẹ hơn O

C. O bằng Mg

D. Tất cả đáp án trên

Câu 4. Nguyên tố nào phổ biến nhất trên Trái Đất

A. Cacbon (than)

B. Oxi

C. Sắt

D. Silic

Câu 5. Cho nguyên tử của nguyên tố R có 12 proton. Chọn đáp án đúng

A. R là nguyên tố Mg

B. Nguyên tử khối của R là 12

C. Số electron là 24

D. Có 12 nguyên tử

Câu 6. Chọn đáp án sai trong các câu dưới đây

A. Cacbon đioxit được cấu tạo từ 1 nguyên tố C và 2 nguyên tố O

B. Nước là hợp chất

C. Muối ăn không có thành phần clo

D. Có 2 loại hợp chất là vô cơ và hữu cơ

Câu 7. Dãy chất nào dưới đây là phi kim

A. Canxi, lưu huỳnh, photpho, nito

B. Bạc, lưu huỳnh, thủy ngân, oxi

C. Oxi, nito, photpho, lưu huỳnh

D. Cacbon, sắt, lưu huỳnh, oxi

Câu 8. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 6,75 lần nguyên tử của oxi. X là nguyên tố nào sau đây

A. Fe

B. Cu

C. Ag

D. Hg

Câu 9. Bari có hóa trị II. Chọn công thức sai

A. BaSO4

B. BaO

C. BaCl

D. Ba(OH)2

Câu 10. Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe

D. FeCl3

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

a) Axit hipoclorơ, biết có 1H, 1Cl, 1O

b) Đường saccorozo biết 12C, 22H, 11O

Câu 2. 

a) Xác định hóa trị của Mn trong MnO2

b) Lập công hóa học của hợp chất gồm Mg (II) và nhóm PO4 (III)

Câu 3. Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là nito và oxi. Thực nghiệm xác định được tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong A bằng: mN:mO = 7:12. Xác định công thức hóa học và tính phân tử khối của A. 

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học 

I. Phần trắc nghiệm

1D 2C 3A 4B 5A
6C 7C 8C 9A 10A

II. Phần tự luận

Câu 1. 

a) HClO 

Khối lượng phân tử khối: 1.1 + 1.35,5 + 1.16 = 52,5 đvC

b) C12H22O11

Khối lượng phân tử khối: 12.12 + 1.22 + 11.16 = 342 đvC

Câu 2.

a) Nito trong MnO2

Gọi hóa trị của Manga trong hợp chất là x:

Ta có hóa trị của O (II)

Theo quy tắc hóa trị.

1. X = 2.II => x = 4 (V). Vậy Mangan có hóa trị bằng IV trong hợp chất MnO2

b) Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Mg (II) và nhóm PO4 (III)

Công thức hóa học dạng:

*

Theo quy tắc hóa trị: x.II = y.III => 

*

=> Chọn x = 3, y = 2

Vậy công thức hóa học là Mg3(PO4)2

Câu 3. 

Gọi công thức hóa học của hợp chất A có dạng: NxOy (x, y nguyên dương)

Áp dụng công thức

*

Công thức hóa học của hợp chất A: N2O5

..............................................

Xem thêm: Kể Tóm Tắt Bài Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng Ngắn Nhất, Tóm Tắt: Ông Lão Đánh Cá Và Con Cá Vàng Ngắn Nhất

Trên đây fundacionfernandovillalon.comđã gửi tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2020 - 2021 Đề 7. Để có kết quả cao hơn trong học tập, fundacionfernandovillalon.comxin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà fundacionfernandovillalon.comtổng hợp và đăng tải.