Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 gồm 4 đề thi, có đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 học kì 2

Giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Mỗi đề thi môn Tiếng Anh đều kèm theo những hình ảnh mô tả sinh động sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ và ôn tập lại kiến thức đã học. Từ đó, sẽ tự tin bước vào kì thi học kì 2 đạt kết quả cao. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây:


Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 - Đề 1

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)


Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1pt)

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Lời bài nghe

Question 1. Listen and number. (1 pt)

1. A: Where’s the dog?

B: It’s under the table.

2. A: What are you doing?

B: I am listening to music.

3. A: What’s the weather like?


B: It’s rainy.

4. A: Do you have a goldfish?

B: Yes, I do.

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1pt).

1. There is a living room

2. There are five books on the table.

3. I like robots.

4. I’ve got four cats.

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

1. A: Do you like planes?

2. B: No, I don’t.

2. I like ships.

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

1. Laura: What is the weather like?

Jimmy : It’s windy.

2. Lilly: What are they doing?

John: They’re flying kites.

3. Mary: What pets do you have?

Peter : I have two dogs.

4. Jane: What toys do you like?

Tom: I like yo-yos.

Question 5. Listen and complete. (1pt)

My name is Quan.Today my family (1) _is__at home.We are in the living room. My father is (2)___watching ____TV. My mother is (3)_playing___ the piano. My brother is (4) ___listening___to music and I am singing.

Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 - Đề 2

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)


Question 2. Listen and draw the line. There is an example. (1 pt)

Question 3. Listen and tick. (2 pt)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 1: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0,25 đ

1. There is a garden in front of the house. 3. There is a kitchen.

2. A: This is my bedroom. 4. The bathroom is big.

B: Oh, it’s nice

Đáp án: A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

Question 2: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25 đ

0. I have a parrot.

1. Do you have a teddy bear? - > Yes, I do

2. My brother has a goldfish.

3. Nam has a plane.

4. What toys do you like? -> I like ships.

Question 3: (2.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.5 đ


1. A. What are they doing? -> They are playing kites.

2. B. What’s the weather like? -> It’s sunny.

3. A. They are playing hide and seek.

4. A. How old is your sister? -> She’s eleven.

Question 4:(1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25 đ

1. There are two posters on the wall. 2. The balls are under the bed.

3. I have a dog. 4. My sister has two rabbits

Question 5: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. Is 2. Robots 3.has 4. Listening 5. Toys

Question 6: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. Home 2. Kitchen 3. Watching 4. Linda 5. Cleaning

Question 7: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. Car 2. Doll 3. Rabbit 4. Cat

Question 8: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. There are four doors.

2. I have a robot.

3. He has two brothers.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Tràng Giang (10 Mẫu)

4. She is playing the piano.


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
fundacionfernandovillalon.com
132
Lượt tải: 16.941 Lượt xem: 70.432 Dung lượng: 4 MB
Liên kết tải về

Link fundacionfernandovillalon.com chính thức:

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (Có đáp án) fundacionfernandovillalon.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA