Tuyển tập 20 đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 5 theo Thông tư 22 Gồm bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22. Mời quý thầy cô và các em cùng tải về Đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 5 | để sẵn sàng cho kì thi giữa kì 2 đạt kết quả tốt. Chúc may mắn với việc học của bạn!

Bộ Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 5 học 2017 – 2018 theo Thông tư 22

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 5 học 2016 – 2017 theo Thông tư 22

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 5 2016 – 2017 theo Thông tư 22

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán

PHẦN I: KIỂM TRA

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu giải đáp đúng:

Câu hỏi 1: Các phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5 B. 6,25 C. 0,625 D. 0,0625

Câu 2: Số đúng điền vào chỗ chấm 3 m3 76 dm3 = ……… m3 được:

A. 3,76 B. 3,760 C. 37,6 D. 3,076

Câu hỏi 3: Số phù hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 25 phút = …….. Phút là:

A. 85 B. 125 C. 49 D. 1,25

Câu hỏi 4: Thể tích của hình lập phương có cạnh 2,1 centimet là:

A. 4,41 centimet3 B. 44,1 centimet3 C. 9,261 centimet3 D. 92,61 centimet3

Câu hỏi 5: Diện tích hình tròn đường kính d = 5dm là:

A. 78,5 dm2 B. 196,25 dm2 C. 7,85 dm2 D. 19,625 dm2

Câu hỏi 6: 1 hình thang có 2 đáy lần là lượt 26cm và 64cm. Nếu chiều cao của hình thang là 30 centimet thì diện tích hình thang là:

A. 2700cm B. 2700cm2 C. 1350cm D. 1350cm2

Câu 7: 1 lớp học có 30 học trò, trong ấy có 12 nữ. Hỏi số bạn nữ bằng bao lăm % số học trò cả lớp?

A. 40% B. 60% C. 25% D. 125%

Câu 8: 1 hình tam giác có diện tích 600cm.2, chiều dài đáy 40cm. Chiều cao của hình tam giác là:

A.15cm B.30cm C.30 D.15

PHẦN II: THẢO LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 17 phút 21 giây + 22 phút 15 giây

b) 25 ngày 6 giờ – 4 ngày 9 giờ

c) 17 5 6 tháng – 15 5 4 tháng

d) 16 giờ 21 phút + 7 giờ 42 phút

Bài 2: Tìm y:

a) yx 4,5 = 55,8

b) y: 2,5 = 25,42

bài 3: 1 phòng học hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Họ quét vôi trắng bên trong 4 bức tường bao quanh lớp học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao lăm mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m.2.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 5

Bài 4: Tính toán bằng cách thuận lợi nhất:

13,25: 0,5 + 13,25: 0,25 + 13,25: 0,125

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 5

NĂM HỌC 2017 – 2018

Phần TÔI. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi ​​câu giải đáp đúng được 0,5 điểm

Câu 1: Đáp án C. 0,625

Câu 2: Đáp án D. 3,076

Câu 3: Đáp án A. 85

Câu 4: Đáp án C. 9,261cm3

Câu 5: Đáp án D. 19,625 dm2

Câu 6: Đáp án: D. 1350 centimet2

Câu 7: Đáp án A. 40%

Câu 8: Đáp án B. 30cm

Phần II. Tiểu luận:

Bài 1 (2 điểm): Đặt và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) 39 phút 36 giây

b) 20 ngày 21 giờ

c) 2 5 2 tháng

d) 24 giờ 3 phút

Bài 2 (1 pt): Mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm

a) yx 4,5 = 55,8 b) y: 2,5 = 25,42

y = 55,8: 4,5 y = 25,42 x 2,5

y = 12,4 y = 63,55

Bài 3: (2 điểm): Gicửa ải pháp

Diện tích bao quanh lớp học là:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2) 0,5đ

Diện tích trần là:

10 x 6 = 60 (m2) 0,5đ

Diện tích cần phủ vôi là:

(160 + 60) – 7,8 = 212,2 (m.)2) 0,75 đ

Đáp số: 212,2 m2 0,25đ

Bài 4 (1 điểm):

13,25: 0,5 + 13,25: 0,25 + 13,25: 0,125

= 13,25 x 2 + 13,25 x 4 + 13,25 x 8 (0,5đ)

= 13,25 x (2 + 4 + 8)

= 13,25 x 14 (0,5đ)

= 185,5

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 |

mạch kiến ​​thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Cấp 4

toàn thể

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chữ số

Số câu

2

trước nhất

trước nhất

2

2

Ghi bàn

1,0

1,0

1,0

1,0

2.0

Số lượng và phép đo đại lượng: thời kì, khối lượng

Số câu

trước nhất

trước nhất

trước nhất

trước nhất

Ghi bàn

0,5

2.0

0,5

2.0

Nhân tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích của các hình đã học.

Số câu

trước nhất

4

5

0

Ghi bàn

0,5

2.0

2,5

0

Gicửa ải các bài toán với tối đa 4 phép toán có nội dung hình học.

Xem thêm: Nhà Máy Điện Nguyên Tử Ở Việt Nam: Sẽ An Toàn Hơn, Khoa Học Về Nhà Máy Điện Hạt Nhân

Số câu

trước nhất

0

trước nhất

Ghi bàn

2.0

0

2.0

toàn thể

Số câu

4

trước nhất

4

trước nhất

0

trước nhất

trước nhất

số 8

4

Ghi bàn

2.0

2.0

2.0

1,0

0

2.0

1,0

4.0

6.0

.

 


Tuyển tập 20 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Tuyển tập 20 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 gồm bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22. Mời quý thầy cô và các em học trò cùng tải về đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 để ôn tập sẵn sàng cho kỳ thi giữa học kì 2 đạt kết quả tốt. Chúc các em ôn tập tốt!Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 5 2017 – 2018 theo Thông tư 22Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 5 học 2016 – 2017 theo Thông tư 22Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 5 2016 – 2017 theo Thông tư 22Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn ToánPHẦN I: TRẮC NGHIỆMKhoanh vào chữ cái trước câu giải đáp đúng:Câu 1: Phân số viết dưới dạng số thập phân là:A. 62,5 B. 6,25 C. 0,625 D. 0,0625(adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push()Câu 2: Số phù hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = ……… m3 là:A. 3,76 B. 3,760 C. 37,6 D. 3,076Câu 3: Số phù hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 25 phút = ……..phút là:A. 85 B. 125 C. 49 D. 1,25Câu 4: Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 centimet là:A. 4,41 cm3 B. 44,1 cm3 C. 9,261 cm3 D. 92,61 cm3Câu 5: Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm là:A. 78,5 dm2 B. 196,25 dm2 C. 7,85 dm2 D. 19,625 dm2Câu 6: 1 hình thang có độ dài 2 đáy lần là lượt 26cm và 64cm. Chiều cao hình thang 30 centimet thì diện tích hình thang là:A. 2700cm B. 2700cm2 C. 1350cm D. 1350cm2Câu 7: 1 lớp học có 30 học trò, trong ấy có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao lăm % so với số học trò cả lớp?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push()A. 40% B. 60% C. 25% D. 125phần trămCâu 8: 1 hình tam giác có diện tích 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là:A.15cm B.30cm C.30 D.15PHẦN II: TỰ LUẬNBài 1: Đặt tính rồi tính:a) 17phút 21giây + 22 phút 15 giâyb) 25 ngày 6 giờ – 4 ngày 9 giờc) 17 5 6 tháng – 15 5 4 thángd) 16 giờ 21 phút + 7 giờ 42 phútBài 2: Tìm y:a) y x 4,5 = 55,8b) y : 2,5 = 25,42Bài 3: 1 phòng học hình trạng hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Người ta quét vôi bên trong 4 bức tường bao quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao lăm mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.Bài 4: Tính bằng cách thuận lợi nhất:13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25: 0,125Đáp án đề thi giữa học kỳ II lớp 5 môn ToánNĂM HỌC 2017 – 2018Phần I. Trắc nghiệm (4đ) Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểmCâu 1: Đáp án C. 0,625Câu 2: Đáp án D. 3,076Câu 3: Đáp án A. 85Câu 4: Đáp án C. 9,261cm3Câu 5: Đáp án D. 19,625 dm2Câu 6: Đáp án: D. 1350 cm2Câu 7: Đáp án A. 40phần trămCâu 8: Đáp án B. 30cmPhần II. Tự luận:Bài 1 (2 đ): Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm(adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push()a) 39 phút 36 giâyb) 20 ngày 21 giờc) 2 5 2 thángd) 24 giờ 3 phútBài 2 (1 đ): Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểma) y x 4,5 = 55,8 b) y : 2,5 = 25,42y = 55,8 : 4,5 y = 25,42 x 2,5y = 12,4 y = 63,55Bài 3: (2 đ): Bài giảiDiện tích bao quanh lớp học là:(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2) 0,5đDiện tích trần nhà là:10 x 6 = 60 (m2) 0,5 đDiện tích cần quát vôi là:(160 + 60) – 7,8 = 212,2 (m2) 0,75đĐáp số: 212,2 m2 0,25 đBài 4 (1 đ):13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125= 13,25 x 2 + 13,25 x 4 + 13,25 x 8 (0,5 đ)= 13,25 x (2 + 4 + 8)= 13,25 x 14 (0,5 đ)= 185,5Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5Mạch tri thức,kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLSố họcSố câu21122Số điểm1,01,01,01,02,0Đại lượng và đo đại lượng: thời kì, thể tíchSố câu1111Số điểm0,52,00,52,0Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.Số câu1450Số điểm0,52,02,50Gicửa ải bài toán có tới 4 phép tính với nội dung hình học.Số câu101Số điểm2,002,0TổngSố câu414101184Số điểm2,02,02,01,002,01,04,06,0(adsbygoogle=window.adsbygoogle||<>).push()Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

#Tuyển #tập #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Toán #lớp #theo #Thông #tư #Tổng #hợp #đề #thi #giữa #học #kì #lớp #môn #Toán