Gửi các em học sinh “Đừng bỏ qua Đề thi học kì 1 môn Hóa 9 có đáp án – Vĩnh Phúc cực hay dưới đây”. fundacionfernandovillalon.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 9 học kì 1


Đề thi, bài kiểm tra liên quan:

Dethikiemtra xin giới thiệu với các em Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Hóa Học – Phòng GD&ĐT Tam Đảo – Vĩnh Phúc năm học 2017 – 2018 có đáp án chi tiết để tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đây của mình.

UBNN HUYỆN TAM ĐẢO

PHÒNG GD& ĐT

—————

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Môn: Hóa học 9

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề).

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn đáp án đúng cho các câu sau

Câu 1. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit?

A. SO3. B. BaO. C. Na2O. D. Fe3O4.

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây đều là muối trung hòa?

A. HCl, H2SO4. B. NaOH, KOH. C. NaCl, NaHCO3. D. NH4Cl, K2CO3.

Câu 3. Để nhận biết hai dung dịch HCl và H2SO4 đựng trong hai lọ mất nhãn, có thể dùng

A. K2SO4 . B. Ba(OH)2. C. NaCl. D. NaNO3.

Câu 4. Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl và AgNO3. B. NaOH và K2CO3.

C. Na2SO4 và BaCl2. D. Na2CO3 và H3PO4.

Câu 5. Kim loại vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Mg.

Câu 6. Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì

A. Al, Fe đều không phản ứng với HNO3 đặc nguội.


B. Al có phản ứng với dung dịch kiềm.

C. Nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt.

D. Chỉ có sắt bị nam châm hút.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 1 ( 2,5 điểm). Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau?

Câu 2 (1,5 điểm). Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: NaCl, Na2SO4, NaOH. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học (nếu có)..

Câu 3 (3,0 điểm). Cho 30 gam hỗn hợp hai kim loại sắt và đồng tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A, dung dịch B và 6,72 lít khí H2 (ở đktc).

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.b) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.c) Cô cạn dung dịch B được m gam muối khan. Tìm giá trị của m.

Xem thêm: Phương Trình Điện Li Nahso4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu Nhỉ

Biết: Fe = 56; Al = 27; Na = 23; Cu = 64, H = 1; Cl = 35,5.