Xem ngay Đề thi cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án. Đề thi gồm 10 câu hỏi thời gian làm bài 40 phút, xem chi tiết dưới đây:

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Tính chất của không khí là: (1 điểm)

A. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn khoa học

B. Trong suốt, có màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

C. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị, có hình dạng nhất định.

D. Có hình dạng nhất định.

Câu 2: Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ ? (1 điểm)

A. Mạnh lên.

B. Yếu đi.

C. Không mạnh lên, cũng không yếu đi.

D. Không nghe thấy.

Câu 3. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường bắt nguồn từ đâu ? (1 điểm)

A. Thực vật. B. Cỏ.

C. Cây rau. D. Động vật.


Quảng cáo


Câu 4: Những việc làm nào sau đây có hại cho mắt ? (1 điểm)

A. Để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.

B. Đọc sách dưới ánh sáng quá yếu.

C. Xem ti vi, điện thoại, máy tính,… quá lâu.

D. Cả ba ý trên.

Câu 5: Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ và thải ra khí gì ? (1 điểm)

– Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.

Câu 6: Biện pháp chống tiếng ồn là: (1 điểm)

A. Có các quy định chung về việc không gây tiếng ồn ở nơi công cộng.


Quảng cáo


B. Sử dụng các vật ngăn cách làm giảm tiếng ồn truyền đến tai.

C. Cả hai ý trên đều sai.

D. Cả hai ý trên đều đúng.

Câu 7: Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là ? (1 điểm)

A. 0 oC B. 37 oC

C. 100 oC D. 50 oC

Câu 8. Để đo nhiệt độ của vật, ta cần dụng cụ tên là gì ? (1 điểm)

A. Áp kế.B. Lực kế.
C. Ê ke.D. Nhiệt kế.

Xem thêm: Sinh Năm 1966 Mệnh Gì? Tuổi Bính Ngọ Hợp Tuổi Nào, Màu Gì? Sinh Năm 1966 Mệnh Gì

Câu 9: Chọn các từ có trong ngoặc điền vào …… để hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật. (1 điểm)

*

Câu 10: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch ? (1 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2

MÔN KHOA HỌC LỚP 4

Câu1234678
Đáp ánABADDCD
Điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm

Câu 5: Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ và thải ra khí gì ? (1 điểm)

– Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.

Câu 9: Chọn các từ có trong ngoặc điền vào …… để hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật. (1 điểm)