Phần bài kiểm tra môn toán nâng cao lớp 2 hôm nay, thầy sẽ cho các em làm bài đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 số 1. Các em hãy chép đề bài và tự làm, trình bày sạch đẹp.

*

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 MÔN TOÁN

Đề Thi Số 1

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Hãy tìm một số biết rằng lấy 28 cộng với số đó thì có kết quả bằng 28 trừ đi số đó.

A. 28

B. 0

C. 29

D. 1

Câu 2: 6 giờ chiều còn có cách gọi khác là:

A. 22 giờ

B. 20 giờ

C. 18. Giờ

D. 14 giờ

Câu 3: Trong các số sau thì số nào là số bé nhất có 3 chữ số khác nhau:

A. 258

B. 122

C. 103

D. 101

Câu 4: 3 m 8 dm = ….. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 38 m

B. 308 m

C. 38 dm

D. 380 dm

Câu 5: Cho dãy số sau: 3; 8; 13; 18; …. Em hãy điền số tiếp theo vào chỗ chấm:

A. 23

B . 22

C. 24

D. 20

Câu 6: Nếu thứ 3 tuần này là ngày 15. Thì thứ hai tuần trước là:

A. 8

B. 7

C. 6

D. 11

Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 908

B. 987

C. 999

D. 988

Câu 8: Cho hình vuông PQRS có cạnh PQ = 6 cm. Chu vi hình vuông là:

A. 12 cm

B. 36 cm

C. 25 cm

D. 24 cm

Câu 9: Cho biểu thức 72 – x = 39 . Em hãy tính xem x có giá trị bằng bao nhiêu ?

A. 53

B. 33

C. 61

D . 23

Câu 10: 12 + 17 – 10 =…. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 18

B. 21

C. 19

D. 29

Phần II. Tự luận: (10 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Cô giáo ghi phép tính lên trên bảng: 8+ 6 + 8

Hùng ghi đáp án vào vở được kết quả là 22. Hương ghi đáp án vào vở lại được kết quả là 28. Em hãy cho biết Húng hay Hương có đáp án đúng ?

Câu 2: (4 điểm)

Minh có 28 chiếc nhãn vở, Minh cho Hồng 8 chiếc nhãn vở, Hồng lại cho Hà 5 chiếc nhãn vở. Đến lúc này ba bạn đều có số nhãn vở bằng nhau.


Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2


Xem thêm: Công Nghệ Ảo Hóa Kvm Là Gì? So Sánh Openvz Và Kvm Trên Vps Linux

Em hãy cho biết lúc đầu Hồng và Hà mỗi bạn có bao nhiêu chiếc nhãn vở ?

Câu 3: (3 điểm)

Mẹ bạn Dương hiện nay 45 tuổi, còn bà ngoại của Hà 72 tuổi. Hãy tính xem khi tuổi của bà ngoại Dương bằng tuổi mẹ của Hà hiện nay thì hồi đó mẹ của Hà bao nhiêu tuổi ?

Câu 4: (2 điểm) Tìm x.

a) X + X x 5 = 36

b) X + 3 – 19 = 47

*****