... PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN TRỰC NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: SINH HỌC LỚP 9 Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 2 trang. I. TRẮC ... Thì tổng số liên kết hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo ra là: A. 2 099 3 B. 2 399 2 C. 299 90 D. 3 598 8 Câu 4: Có thể có tối đa bao nhiêu thể 3 nhiễm khác nhau ở loài 2n = 20? A. 40 ... . . . . . . . . Chữ kí của giám thị số 2: . . . . . . . . . . PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TRỰC NINH ĐÁP ÁN MÔN: SINH HỌC 9 I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm. Câu 1: B Câu 2:...

Bạn đang xem: Đề thi hsg sinh 9 cấp huyện


*

... UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG TỈNH NĂM HỌC 2008-20 09 MÔN: SINH HỌC 9 Thêi gian: 150 phót ( Kh«ng kÓ giao ... Thí nghiệm trên và tính số hạt của mỗi loại kiểu hình ? HÕt. HƯỚNG DẪN CHẤM SINH HỌC 9 VÒNG 2 ( N¨m häc 2008-20 09) Câu 1:(1.5 điểm) - Cơ chế hình thành TB n (0.5 điểm): Từ TB 2n NST qua giảm ... định tổng hợp Câu 5(1đ). F 0 có kiểu gen Aa . Xác định % Aa ở thế hệ F 10 khi các thế hệ F 0 đến F 9 tự thụ phấn liên tục ? Câu 6(3đ). Nhóm bạn Tuấn thực hiện thí nghiệm để xác định quy luật di truyền...
*

*

... Phòng gd đt Bình xuyên thi Khảo Sát hsg THCS ------------------------- Đề thi học sinh giỏi lớp 9 Môn: Toán. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ----------------------------- Câu ... --------------------------------------------------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Phòng gd đt Bình xuyên thi Khảo Sát hsg THCS Hớng dẫn chấm thi hsg lớp 9 ------------------------- Môn: Toán. ----------------------------- ... Từ (*) ta có y+z=4 suy ra y=1, z=3 hoặc y=3, z=1 0,5đ Thử lại, có 4 bộ ba chữ số thoả mãn bài toán là: (x; y; z)=(6; 1; 2); (6; 2; 1); (8; 1; 3); (8; 3; 1). 0,25đ Câu 3. (2,5 điểm) Vẽ đúng hình...
*

... Tr ờng THCS Nhữ Bá Sỹ đề thi học sinh giỏi lớp 9 Môn toán Thời gian 150 phútBài 1(2.0 điểm): Tìm các số tự nhiên m và n thoả mãn: ( ... Nguyên thoả mãn đề bài là:(- 4 ; -2) ; (9 ; 6) ; (22 ; 14) ; (35 ; 22) và (48 ; 30)Bài 7:(2.0 điểm): x2 + 3y2 + 2xy - 10x 14y + 18 = 0 (x + y - 5)2 = 9 - 2(y - 1)2 9 -3 x ... Trên cạnh BC để tích r1r2 đạt giá trị lớn nhất . Tính giá trị lớn nhất đó.Ngời ra đề: Nguyễn Văn Ngọc Đáp án Bài 1(2 điểm): Tìm các số tự nhiên m và n thoả mãn: ( 3 + 52)m = ( 5 + 32)n...
*

... Nuclêôtít môi trờng cung cấp cho quá trình nhân đôi của 2 gen và số lợng nuclêôtít có trong tất cả các gen đợc tạo ra. Biểu đIểm và đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 9 Môn: Sinh học Đề 2 Câu 1. Giải thích: ... Nuclêôtít moi trờng cung cấp cho 2 gen nhân đôi:: Cung cấp cho gen I: 8400 (nu) Cung cấp cho gen II: ) (93 003000).12().12( 5 2 nuN II x == Cung cấp cho hai gen: 8400 + 93 00 = 101400 (nu) - Số lợng ... Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 9 Môn: Sinh học Thời gian làm bàI: 150 phút. Đề 2 Câu 1. Vì sao Men đen thờng tiến hành thí nghiệm trên...
... Đề Thi học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2006-2007 Môn: Toán 9 - Thời gian làm bài: 120 phỳt Bài 1: (2 Điểm) Cho biểu thức: P = ... Điểm) Cho hai số dơng x; y thoả mãn: x + y 1 Tìm giá trị nhỏ nhất của: A = xyyx 5011 22 + + Đá án: Toán 9 Bài 1: (2 điểm). ĐK: x 1;0 x ( 0, 25 điểm) a, Rút gọn: P = ( ) ( ) ( ) 1 12 : 1 12 2 ... 5 điểm) b. P = 1 2 1 1 1 += + xx x Để P nguyên thì )(121 93 21 0011 4211 Loaixx xxx xxx xxx == === === === (0,5điêm) Vậy với x= 9; 4;0 thì P có giá trị nguyên. Bài 2: Để phơng trình có hai...
... Tên thí sinh: ..; Số báo danh: - Họ tên, chữ ký của ngời coi thi: Chú ý: Ngời coi thi không đợc giải thích gì thêm. đáp án, biểu điểm môn toán kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học ... đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2008 - 20 09 Môn: Toán ( Thời gian làm bài: 120 phút - Vòng 2 ) Bài 1 ( 2 điểm ): ... Gì thêm. đáp án, biểu điểm môn toán kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2008 - 20 09 ( Thời gian làm bài: 120 phút - Vòng 2 ) Bài 1: 2 điểm; Mỗi câu 1 điểm. Câu 1: Lần lợt phân tích...
... Danh:.................... Đề chính thức SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 20 09 – 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 04 trang ) Môn: SINH ... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 20 09 – 2010 Môn thi: SINH HỌC LỚP 9 - BẢNG A Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1. (2.5 điểm): a) Tại ... KH đều :1:1:1:1. - Xuất hiện biến dị tổ hợp: Vàng, nhăn và xanh, trơn. P:Thân xám,cánh dài x Thân đen,cánh cụt. BV/ bv bv/ bv G: 1BV: 1bv 1bv F: 1BV/bv : 1bv/1bv 1X, D : 1Đ,C -Tỉ lệ KG và KH đều...

Xem thêm: Cách Tìm Số Chẵn Lớn Nhất Có 5 Chữ Số Khác Nhau., Tìm Số Chẵn Lớn Nhất Có 5 Chữ Số Khác Nhau


... GD&ĐT VĨNH PHÚC -------------- ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 20 09 – 2010 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC Thời gian 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ------------------------------------------------ ... ----Hết--- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ………………………………………............SBD………………............. 1 HƯỚNG DẪN CHẤM Môn SINH HOC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS - Tỉnh ... Thường (mang X) có thể sinh ra con đực có 3 NST giới tính, kí hiệu XXY………………………………………………………… 0,25 0,25 0,25 0,25 4 (2,0 đ) a - Dạng đồng sinh : + Cặp sinh đôi này là đồng sinh khác trứng………………………...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8