*

... _ a.m 50 What meat would you like _ _ _ dinner, Jane? 51 In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework 52 What did your little sister yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum 53 What"s ... CA DY 11 M Y 31 PI ZA 12 BED OOM 32 AL AYS 13 E SY 33 VIL AGE 14 NUM ER 34 SUM ARY 15 COL _UR 35 TA LE D I 16 THI D 36 P OR 17 D AR 37 AB UT 18 CI EMA 38 NU SE 19 FU NY 39 RI H 20 HREE 40 BO RD ... _ in the museum 53 What"s _ _ _ dinner today? Bread or rice? 54 We have English on Monday and Sunday We have it _ _ _ _ _ a week 55 There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall Full name: ……………………………...

Bạn đang xem: Đề thi chính thức ioe lớp 5 cấp huyện tp ngày 11 01 2020


*

... Question 13: Question 4: Question 15: Question 16: Question 17: Question 18: Question 19: Question 20: Question 21: Question 22: Question 23: Question 24: Question 25: Question 26: Question 27: ...
*

... _ a.m 50 What meat would you like _ _ _ dinner, Jane? 51 In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework 52 What did your little sister yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum 53 What"s ... Bread or rice? 54 We have English on Monday and Sunday We have it _ _ _ _ _ a week 55 There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall Full name: …………………………… School: …………………………… BÀI TẬP VÒNG 21 (tiếp) ... DY 11 M Y 31 PI ZA 12 BED OOM 32 AL AYS 13 E SY 33 VIL AGE D I 14 NUM ER 34 SUM ARY 15 COL _UR 35 TA LE 16 THI D 36 P OR 17 D AR 37 AB UT 18 CI EMA 38 NU SE 19 FU NY 39 RI H 20 HREE 40 BO RD...
*

... Jenny She’s my……………………… a book b friend c school d classroom Phần II: ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ( 35 vòng) Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer Are you a student ... Gift 10 yellow sofa a hộp thi c b chim cánh cụt c xe đạp màu vàng d ngựa e cầu vồng f xe màu xanh g dù màu xanh h kéo màu vàng i ghế sơ pha j q 1………2……… 3………… 4 …… 5 ………6………7………8……….9………10…… ... Chim cánh cụt b ghế tràng kỷ c xe đạp màu vàng d dù xanh e xe màu nâu f cầu vồng g kéo màu vàng h quà xanh da trời i ngựa j nến 1………….2………… 3…………… 4 …………… 5 ……………6…………… 7………… 8………… 9…………10……………...
*

... _o0o _ Mời thầy cô bạn vào http://thiviolympic.com để có tất Đề thi Violympic Giải toán mạng năm học 2012 -1013 – Hay tất thông tin - Hướng dẫn giải lớp học xin gửi tieuhocvn
gmail.com ========================================================================= ... ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com 10 III/ Leave me out Take the redundant letter ... ========================================================================= Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com ...
... Sofa a hộp thi c b chim cánh cụt c xe đạp màu vàng d ngựa e cầu vồng f xe màu xanh g dù màu xanh h kéo màu vàng i ghế sơ pha j q 1………2……… 3 ……… 4 …… 5 ………6………7………8……….9………10…… Bài 3: Choose the ... Are Bài 3: Leave me out hanwd bocwl weathmer puzzcle sciszsors mornving sleerp largde spoozn 10 hqair Chúc em học giỏ i! Wish you good student! Phần II: ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ( 25 vòng) ... Tràng kỷ c xe đạp màu vàng d dù xanh e xe màu nâu f cầu vồng g kéo màu vàng h quà xanh da trời i ngựa j nến 1………….2………… 3 ………… 4 …………… 5 ……………6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… Bài 3: Choose the correct...
... Television or listen to music or play video (79 ) after finishing homework I usually go to bed at ten oclock I never (80) up too late at night 19 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Bài 9: Đọc đoạn văn chọn ... One once 65 nineth 70 at ninth in Bài 8: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống đoạn văn sau (2, điểm) 71 take 72 and 73 lunch 74 juice 75 playing 76 77 with 78 pass 79 games 80 stay Bài 9: ... People / about / like / books A I like reading about people famous books B I like reading books about famous people C I like reading books about people famous D I like reading about people books...
... _ 25/ My classes often start at 7: 00 and end at 11:00 26/ At school, we learn many things 27/ We study maps and different countries in Geography 28/ In Literature ... Go shopping with us? 34/ your address? 35/ thirty-minute break 36/ how often doe he go to the library? Give the correct form of the words in brackets 37 Mai is _ girl of three sisters ... You like learning English? B Twice a week 2626 What’s your favorite sport? C Yes I’d love to 272 7 How often you go to the library? D That’s a good idea 2828 Would you like to play badminton with...
... Or listen to music or play video (79 ) after finishing homework I usually go to bed at ten oclock I never (80) up too late at night 19 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Bài 9: Đọc đoạn văn chọn đáp ... One once 65 nineth 70 at ninth in Bài 8: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống đoạn văn sau (2, điểm) 71 take 72 and 73 lunch 74 juice 75 playing 76 77 with 78 pass 79 games 80 stay Bài 9: ... 10 Hoa studies (very) hard Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Năm học 200.-200 Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 120 (Thí sinh làm giấy thi, không làm trực tiếp vào đề này) *****&***** I Cho...
... Pictures (Dùng tranh hoàn tất câu sau) 2 .5 điểm a This is a b He goes to school by c That"s a d I like f S1: What does Mrs Smith do? S2: She"s a Đáp án biểu điểm Môn tiếng anh lớp I Mỗi ... Biểu điểm Môn tiếng anh lớp I Mỗi đáp án tính 0 .5 điểm SKIRT MILK ZOO BOOKSHOP II Mỗi đáp án tính 0. 25 điểm e h f a c b d g III Mỗi đáp án tính 0 .5 điểm His name is Huy He"s a student Yes, he does ... He gets up at half past five/ At half past five/ At 5. 30 No, he doesn"t He"s eleven years old/ He"s eleven/11 IV Mỗi đáp án tính 0 .5 điểm This is a ball He goes to school by bus That"s a tiger...
... Play the guitar 11 frog a mặt trăng b băng ghi âm c chơi đàn ghi ta d nói lớp e ho f lớp học g ếch h nhà hàng i bơi j 15 1 2………3………4…… 5 ……6………7……….8……….9…… 10 ……… Vòng 19 : Bài 1: Choose the correct ... Hands water 10 school library a nhà máy b nước c d xe buýt trường học e khóc f phụ nữ g gương h giơ tay i thư viện trường j 1 ….2……….3…… 4……… .5 …….6………7………8……….9…… 10 …… Vòng 10 : Bài 1: Fill in ... Tường h kem i bánh j búp bê 1 ……2……… 3……… 4…… 5 ……6……… 7……… 8………9…… 10 ……… Vòng 16 : Bài 1: Odd one out yolung chopesticks easay werong flowber foosd wellcomea mounth clefan 10 writee Bài 2: Fill in...
... Play video (7 9 ) after finishing homework I usually go to bed at ten oclock I never (8 0) up too late at night 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Bài 9: Đọc đoạn văn chọn đáp án cho thông ... 69 one once 65 nineth 70 at ninth in Bài 8: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống đoạn văn sau (2 , điểm) 71 .take 72 .and 73 .lunch 74 .juice 75 .playing 76 .do 77 .with 78 .pass 79 .games 80.stay Bài ... Playing sports with my school friends I like (7 5 ) badminton very much We also (7 6 ) aerobics three times a week I have dinner (7 7 ) my family at half (7 8 ) six Then I my homework Sometimes, I watch...

Xem thêm: Top 5 Hướng Dẫn Trang Trí Lớp Học Thân Thiện Ở Bậc Tiểu Học Đẹp Nhất


... B.in C with A.rain B.rains A they B she C.rainny C.them III : TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ (10 điểm)Em tìm khoanh tròn từ người từ đồ vật bảng U F A T H E R T M A từ từ đồ vật R I S I N G E R A P người C B ... E R B A 1 A F A H O U S E S R 2 I E L E P H O N E M 3 R A D I M N H S I E 4 A N D O C T O R K R 5 IV VIẾT (10 điểm) Em xếp viết lại câu đoạn văn sau cho hoàn chỉnh My name / Minh / is My name...
Từ khóa: bộ đề thi olympic tiếng anh lớp 5bộ đề thi hsg tiếng anh lớp 5bộ đề thi violympic tiếng anh lớp 5đề thi ioe tiếng anh lớp 5 cấp tỉnhbộ đề thi ioe tiếng anh lớp 3đề thi môn tiếng việt lớp 5 mới nhấtbộ đề luyện thi ioe tiếng anh lớp 5đề thi olympic tiếng anh lớp 5bộ đề thi olympic tiếng anh lớp 3bộ đề thi olympic tiếng anh lớp 4đề thi olympic tiếng anh lớp 5 hà nộiđề thi olympic tiếng anh lớp 5 cấp trườngđề thi olympic tiếng anh lớp 5 vòng 25đề thi olympic tiếng anh lớp 5 cấp quốc giađề thi olympic tiếng anh lớp 5 năm 2012Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8