Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021

Bộ đề thi Toán lớp 5 học kì 2 năm học 2020 - 2021 được biên soạn là 5 đề Toán lớp 5 kì 2 có đáp án kèm theo. Các đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 5 kì 2 có trong đề thi lớp 5. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 5 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Bạn đang xem: De thi lớp 5 cuối kì 2 2021


Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Giá trị của chữ số 2 trong số thập phân 12,18 là:

A. 20B. 2C.
*
D.
*

Câu 2 (0,5 điểm): Phân số 1,25 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 0,125%B. 1,25%C. 12,5%D. 125%

Câu 3 (0,5 điểm): Chu vi của hình tròn có đường kính bằng 4cm là:

A. 15,7cmB. 12,56cmC. 16cmD. 25,12cm

Câu 4 (0,5 điểm): Một lớp học có 48 học sinh, trong đó có 15 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh của lớp đó bằng:

A. 41,15%B. 40%C. 35%D. 31,25%

Câu 5 (1 điểm): Diện tích của hình thang có độ dài hai đấy lần lượt bằng 24m, 15m và chiều cao bằng 12m là:

A. 220m2B. 234m2C. 250m2D. 264m2

Câu 6 (1 điểm): Một xe máy đi quãng đường 100km mất 2 giờ 30 phút. Vậy vận tốc của xe máy đó là:

A. 40km/giờB. 45km/giờC. 50km/giờD. 55km/giờ

Câu 7 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 33000m2 = …hm2 là:

A. 330B. 33C. 3,3D. 0,33

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 15,72 + 18,146b) 73,18 – 22,965
c) 26,54 x 4d) 148,49 : 2,5

Câu 9 (2 điểm): Bên trong lòng một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm và chiều cao 3dm. Hỏi cần bao nhiêu hình lập phương có thể tích 1dm3 để xếp đầy vào hình hộp chữ nhật đó?

Câu 10 (1 điểm): Một người trong một giờ đầu đi được 7/20 quãng đường AB, giờ thứ hai đi được 15/100 quãng đường AB, giờ thứ ba người đó đi nốt quãng đường còn lại. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu phần quãng đường AB?

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số thập phân “hai mươi sáu phẩy chín mươi ba” được viết là:

A. 26,93B. 2693C. 269,3D. 2,693

Câu 2 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm giữa hai số 18 và 72 là:

A. 20%B. 25%C. 30%D. 35%

Câu 3 (0,5 điểm): Diện tích của hình tròn có bán kính bằng 3cm là:

A. 16,54cm2B. 18,96cm2C. 20,14cm2D. 28,26cm2

Câu 4 (0,5 điểm): Một người đi xe máy trên quãng đường AB dài 120km với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau bao lâu thì người đó đi hết quãng đường AB?

A. 3,2 giờB. 3 giờC. 2,5 giờD. 2,5 giờ

Câu 5 (1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 45m và chiều rộng 28m. Hỏi diện tích của mảnh đất bằng bao nhiêu ha?

A. 12,6haB. 1,26haC. 0,126haD. 0,0126ha

Câu 6 (1 điểm): Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 40%. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?

A. 16 học sinhB. 18 học sinhC. 20 học sinhD. 24 học sinh

Câu 7 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ 8km2 16hm2 = …ha là:

A. 816000B. 81600C. 8160D. 816

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 2 giờ 15 phút + 6 giờ 37 phútb) 8 giờ 4 phút – 2 giờ 46 phút
c) 2,5 phút x 4d) 17,8 giây : 4

Câu 9 (2 điểm): Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 16m và chiều cao 5m.

Câu 10 (1 điểm): Một đội công nhân có 16 người nhận sửa xong một quãng đường trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? Biết rằng mức làm mỗi người như nhau.

Xem thêm: Mũi Khoan Tiếng Anh Là Gì ?

(Để xem trọn bộ đề thi kèm đáp án, mời tải tài liệu về!)

------------------

Ngoài Bộ đề thi Toán lớp 5 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi lớp 5 kì 2 của các môn Toán lớp 5, Tiếng Việt lớp 5 và Tiếng Anh lớp 5 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn.