*
Đề Thi Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Toán Lần 3 Năm 2017 Trang 1
*
Đề Thi Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Toán Lần 3 Năm 2017 Trang 2

*
Đề Thi Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Toán Lần 3 Năm 2017 Trang 3
*
Đề Thi Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Toán Lần 3 Năm 2017 Trang 4
*
Đề Thi Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Toán Lần 3 Năm 2017 Trang 5
*
Đề Thi Minh Họa THPT Quốc Gia Môn Toán Lần 3 Năm 2017 Trang 6

Xem Video lời giải chi tiết tại đây

Đáp án chi tiết Đề Minh Hoạ Lần 3 Bộ Giáo Dục Đào Tạo năm 2017. Hôm nay, Bộ Giáo Dục đào tạo đã công bố đề thi minh hoạ tất cả các môn. Trong đó môn Toán đã được Blog Toán đăng tải trên website.Blog Toán xin tiếp tục chia sẻ đáp án chi tiết đề minh hoạ lần 3. Đáp án do các thầy cô nhóm Toán giải. Rất cảm ơn các thầy cô. Huỳnh Quang Nhật Minh, Thảo Nguyễn, Vũ Viên (VCV), Nguyễn Hoàng Kim Sang, Phan Trần Vương Vũ, Đinh Công Minh, Lê Gia, Lê Văn Hoàn, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huỳnh Minh Sơn, Phan Thảo Linh, Lĩnh Nguyễn, Lê Văn Luân, Võ Ngọc Cương.Một số câu trong Đáp án chi tiết đề minh hoạ lần 3 Bộ Giáo Dục:Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3,-4,0) , B(-1,1,3) và C(3,1,0). Tìm toạ độ điểm D trên trục hoành sao cho AD = BC.Câu 21: Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y=f(x), trục hoành và hai đường thẳng x=-1,x=2. Mệnh đề nào sau đây đúng.Câu 23. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Đó là hàm số nào.Câu 25. Trên mặt phẳng tọa độ, điểmM là điểm biểu diễn của số phức z như hình vẽ bên. Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức 2z.Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 6x – 2y + z – 35 = 0. Điểm A(-1,3,6).


Bạn đang xem: Đề thi minh họa thptqg 2017 tất cả môn của bộ gd


Xem thêm: Gt Và Dwt Đọc Là Gì ? Nó Khác Nhau Như Thế Nào Gross Tonnage Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Gọi A’ là điểm đối xứng A qua (P). Tính OA’.