Các em tham khảo dưới đây chi tiết đề fundacionfernandovillalon.com thử môn Văn THPTQG năm 2020 của tỉnh Nam Định.

Đề fundacionfernandovillalon.com thử THPTQG 2020 môn Văn tỉnh Nam Định 

I. Đọc hiểu 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.Câu 2. Theo đoạn trích, cuộc đấu tranh nào quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với con người trong quá trình trưởng thành?Câu 3. Việc trích dẫn câu nói của Minnie Richards Smith trong đoạn trích có tác dụng gì?Câu 4. Lời khuyên “đồng quên đấu tranh đến cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra” trong đoạn trích cỏ thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh không? Vì sao?

*

 

Theo TTHN
Bạn đang xem: Đề thi thử nam định 2020 môn văn

Đề fundacionfernandovillalon.com thử tốt nghiệp THPT 2022 - Tất cả các môn


Đề fundacionfernandovillalon.com thử tốt nghiệp THPT môn Văn 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề fundacionfernandovillalon.com thử tốt nghiệp THPT 2022 - Tất cả các môn


Đề fundacionfernandovillalon.com thử tốt nghiệp THPT môn Văn 2022


Viết bình luận: Đề fundacionfernandovillalon.com thử THPTQG 2020 môn Văn tỉnh Nam Định


Các tin mới nhất


Đang quan tâm


Tin tức mới nhất


Gửi bài tập - Có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
fundacionfernandovillalon.com.COM


Xem thêm: Cho Cấp Số Cộng Chi Tiết Nhất, ✅ Công Thức Cấp Số Cộng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

ĐIỂM fundacionfernandovillalon.com
*