Chiều ngày 26/06, thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019. Trước khi thi, thí sinh có thể thử sức với đề thi tham khảo môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT.

Bạn đang xem: Đề thi thử tiếng anh thptqg 2019 có đáp án

> Đề thi Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2019 

> Đề thi Ngữ văn và gợi ý giải đề thi THPT quốc gia 2019

> Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019

Bài thi Ngoại ngữ THPT Quốc gia 2019 gồm có 6 môn thi thành phần là: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc. Bài thi môn Tiếng Anh gồm có 50 câu hỏi thi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài là 60 phút.

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh như sau:

*

*

*

*

*

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh

Question 1

A

Question 11

C

Question 21

C

Question 31

D

Question 41

A

Question 2

C

Question 12

B

Question 22

A

Question 32

C

Question 42

C

Question 3

D

Question 13

A

Question 23

A

Question 33

C

Question 43

B

Question 4

C

Question 14

D

Question 24

A

Question 34

C

Question 44

B

Question 5

C

Question 15

B

Question 25

D

Question 35

B

Question 45

B

Question 6

C

Question 16

C

Question 26

B

Question 36

C

Question 46

A

Question 7

A

Question 17

D

Question 27

D

Question 37

B

Question 47

B

Question 8

B

Question 18

D

Question 28

D

Question 38

D

Question 48

A

Question 9

A

Question 19

C

Question 29

B

Question 39

B

Question 49

C

Question 10

A

Question 20

B

Question 30

C

Question 40

B

Question 50

B

Đề thi tham khảo năm 2019 nhìn chung gần tương tự đề thi THPT quốc gia 2018 về cấu trúc nhưng nhẹ nhàng hơn. Nội dung kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Phạm vi kiến thức gồm các chuyên đề ngữ pháp phổ biến như thì, mạo từ, câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề nhượng bộ, danh động từ, câu gián tiếp và từ vựng.

Đề được phân hóa thành 60% cơ bản và 40% nâng cao. Các câu hỏi dễ lấy điểm nằm ở các dạng bài ngữ âm, câu giao tiếp, hoàn thành câu phần ngữ pháp, câu đồng nghĩa, nối câu, tìm lỗi sai. Các câu hỏi khó tập trung vào từ vựng như tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, các câu từ vựng trong phần hoàn thành câu và đọc hiểu.

Xem thêm: Tổng Dãy Số Có Quy Luật Cách Đều, Cách Tính Tổng Dãy Số: Dãy Số Cách Đều

Tuy nhiên, sự phân hóa rõ rệt hơn nằm ở phần đọc hiểu. Vì vậy, học sinh cần nắm chắc các kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản, đồng thời rèn luyện tốt kỹ năng đọc hiểu để làm bài tốt.