Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 2Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 1

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 1


Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 5

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Số 37 682 900 được đọc là:

A. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn chín trăm

B. Ba mươi bảy sáu trăm tám mươi hai chín trăm

C. Ba mươi bảy triệu sáu tám hai nghìn chín trăm

D. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám hai nghìn chín trăm đơn vị

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 927 852; 927 174; 927 847; 927 927 là:

A. 927 852

B. 927 174

C. 927 847

D. 927 927

Câu 3: Năm 1523 thuộc thế kỉ:

A. Thế kỉ XIII

B. Thế kỉ XIV

C. Thế kỉ XV

D. Thế kỉ XVI


Câu 4: Hình dưới đây có:

A. 5 góc vuông

B. 4 góc vuông

C. 3 góc vuông

D. 2 góc vuông

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 5 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

134718 + 285721

692482 – 418522

183573 x 5

204687 : 9

Câu 6 (1 điểm): Sắp xếp các đơn vị đo khối lượng sau theo thứ tự giảm dần:

127kg; 16 yến 3kg; 1 tạ 34kg; 10 yến 15kg; 1 tạ 75kg

Câu 7 (2 điểm): Trung bình cộng số áo hai đội công nhân may được trong một ngày là 1860 cái. Đội thứ nhất may được nhiều hơn đội thứ hai 220 cái. Hỏi mỗi đội trong một ngày may được bao nhiêu cái áo?

Câu 8 (1 điểm): Cho các số 5, 1, 7.

a) Viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau.

b) Tính tổng các số vừa lập được.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: D

Câu 3: D

Câu 4: B

II. Phần tự luận

Câu 5: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.


134718 + 285721 = 420439

692482 – 418522 = 273960

183573 x 5 = 917865

204687 : 9 = 22743

Câu 6:

Đổi đơn vị đo được:

16 yến 3kg = 163kg

1 tạ 34kg = 134kg

10 yến 15kg = 115kg

1 tạ 75kg = 175kg

Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé được: 1 tạ 75kg; 16 yến 3kg; 1 tạ 34kg; 127kg; 10 yến 15kg.

Câu 7:

Tổng số áo hai đội công nhân may được là:

1860 x 2 = 3720 (cái)

Đội thứ nhất may được số áo là:

(3720 + 220) : 2 = 1970 (cái)

Đội thứ hai may được số áo là:

3720 – 1970 = 1750 (cái)

Đáp số: Đội thứ nhất: 1970 cái áo

Đội thứ hai: 1750 cái áo

Câu 8:

a) Các số có hai chữ số khác nhau lập được là: 15, 17, 51, 57, 71, 75.

b) Tổng: 15 + 17 + 51 + 57 + 71 + 75 = 286.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Tứ Giác Nội Tiếp, Các Thcs Thi Vào 10

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.


Download
Chia sẻ bởi:
*
Batman
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 2 Download Xem
Chủ đề liên quan
Đề thi giữa học kì 1 lớp 4
Bản quyền ©2022 fundacionfernandovillalon.com