*

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíTrang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhấtBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2019 - 2020 Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 Có đáp ánBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm học 2019 - 2020 Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm học 2019 - 2020 Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2019 - 2020Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 - 2020 Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm học 2019 - 2020Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án năm 2019 - 202010 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6ĐỀ 1Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)a)2 5 143 7 25.b)2 5 5 35 8 8 5. .c)1 1225 1 0 52 5% , . Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)a)1 32 4x b)4 45 7.x c) 8x = 7,8.x + 25Bài 3: (2đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được49số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết060ˆBOAvà0120ˆCOAa) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)b) Tia OB có phải là tia phân giác củaCOAˆkhông? Vì sao? (1đ)c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác củaCODˆ.TínhBOEˆ(0,5đ)ĐỀ 2Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)a)7 9 143 17. B)1 80 25 2 30 0 53 45, . . . , .c)9 5 9 3 923 8 23 8 23. . Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)a)1 2 1 22 3 3 3.x b)3155%xBài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)A =1 1 1 11 2 2 3 3 4 49 50.... . . .

Bạn đang xem: De thi toán lớp 6 học kì 2 năm 2019 trường thcs

*

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíTrang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro
vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ075ˆxAtvà0150ˆyAt(3đ)a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao?b) TínhyAxˆ?c) Tia Ax có phải là tia phân giác của gócyAtˆ? Vì sao?ĐỀ 3Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:a)518và134b) 12,5 và 2,5Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:a)1 1 1 34 3 2 29 4 4 4. B)9 4 11 310 5 6: c) 7 13 13 7 25 25 10 9 Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:a)1 324 2x b) 1 253 5x c) 3 14 5 2 14 3, x : Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi35mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bùyOxˆvàzOyˆsao cho060ˆyOxa) TínhzOyˆ.b) Vẽ Ot là tia phân giác củazOyˆ, Oy có là tia phân giác củatOxˆkhông? Vì sao?ĐỀ 4Bài 1: Tính: (3đ)a)5 5 1118 9 36 b)39 2144 11:c)7 11 7 8 411 19 11 19 11. . Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)a)2 115 15x b)7 18 1218 29 29x . Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏibằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng97số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình củalớp 6B? (2đ)

*

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phíTrang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro

Đề thi học kì 2 Toán 6

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 năm 2021Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 1Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 2Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 3Đề thi Toán lớp 6 học kì 2Số 4Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 5Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 6Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 7Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 8Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 9

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 là tài liệu tổng hợp các đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán dành cho các bạn tham khảo. Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 6 này với 10 đề thi đảm bảo sẽ thống kê đầy đủ các dạng toán cơ bản trong chương trình Toán lớp 6 kì 2, giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 6 cũng như việc học chương trình Toán 6.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về toàn bộ 10 đề thi.

Đề thi cuối kì 2 lớp 6 sau đây tổng hợp 10 đề thi. Mỗi đề thi bám sát chương trình học cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt hiệu quả cao.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 năm 2021

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm 2021 Các môn họcĐề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2020 - 2021Đề thi Vật lý lớp 6 học kì 2 năm 2020 - 2021Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2020 - 2021Đề thi Địa lý lớp 6 học kì 2 năm 2020 - 2021Đề thi Lịch sử lớp 6 học kì 2 năm 2020 - 2021Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2020 - 2021Đề thi Công nghệ lớp 6 học kì 2 năm 2021Đề thi Giáo dục công dân lớp 6 kì 2 năm 2021

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

a)

*

b)

*

c) 8x = 7,8.x + 25

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được

*

số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC. Tính góc EOB (0,5đ)

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 mới nhất

Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 năm 2021Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2021 - Số 2Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn năm 2021Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm 2021Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2021Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2021Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2021Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2021Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ năm 2021Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2021Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân năm 2021

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

a)

*

b)

*

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

*

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a)

*

*

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:

a)


*

b)

*

c)

*

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi

*

mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz sao cho xOy = 60o

a) Tính yOz.

b) Vẽ Ot là tia phân giác của yOz, Oy có là tia phân giác của xOt không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2Số 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

a)

*

b)

*

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng

*

số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho góc xOC = 63o và xOD = 126o (3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc COD

c) Tia OC có phải là tia phân giác của góc COD không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 5

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

*

(1,5 đ)

Bài 2: Tìm a, b biết: (1đ)

*

Bài 3: Tính: (1đ)

*

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

*
*

Bài 5: Tính hợp lí: (1đ)

*

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chièu rộng bằng 30m, biết

*

chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườn

b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho góc aOx = 150o và bOy = 60o

a) Tính góc aOx? (1đ)

b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của góc yOb (1đ)

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

*
*

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a)


*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

*
*
*

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:

*
*

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc

*

số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù xOy và yOt . Biết xOy = 150o. Tính số đo yOt

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho góc AOB = 120o, AOC = 105o

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc BOC

c) Gọi OM là tia phân giác của góc BOC . Tính số đo của góc AOM.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 7

Bài 1: (2đ) Thực hiện các phép tính:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2đ) Tính nhanh:

a)

*

b)

*

Bài 3: (2đ) Tìm x, biết:

a)

*

b)

*

Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm số

*

học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng

*

số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp

Bài 5: (2đ) Cho góc xOy kề bù với góc yOz , biết

*

a) Tính góc yOz

b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 8

Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 3: (2đ) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Số học sinh Trung bình chiếm

*

số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp?

Bài 4: (2đ) Cho góc bẹt ABD. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD vẽ 2 tia BC và BE sao cho góc ABC = 112o, góc DBC = 34o

a) Tính góc CBD

b) Chứng tỏ BE là tia phân giác của góc CBD


Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 Số 9

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính sau:

a)

*

b)

*

Bài 2: (1,5 đ) Tính nhanh

*
*

Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết:

a)

*

b)

*

Bài 4: (1,5đ) Một tấm vải dài 105m. Lần thứ nhất người ta cắt

*

tấm vải. Lần thứ hai cắt

*

tấm vải còn lại. Lần thứ ba cắt 8m. Hỏi sau 3 lần cắt tấm vải còn lại bao nhiêu mét?

Bài 5: (1,5đ) Ba bạn cùng góp một số tiền để mua sách tặng thư viện. Bạn thứ nhất góp được

*

tổng số tiền, bạn thứ hai góp được 60% số tiền còn lại, bạn thứ ba thì góp được 16000 đồng. Hỏi cả ba bạn góp được bao nhiêu tiền?

Bài 6: (2đ) Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 40o

a) Tính góc yOz

b) Gọi Om là tia phân giác của góc xOz. Tính góc mOy

Trên đây là 10 đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn toán, đề thi toán học kì 2 lớp 6, đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 chi tiết cho các bạn cùng tham khảo ôn tập, củng cố toàn bộ kiến thức chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thi thi cuối kì 2 lớp 6 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dânĐề thi học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn ToánBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ VănBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh họcBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật lýBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sửBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa lýBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dânBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tin họcBộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ

Đề cương ôn thi học kì 2 các môn lớp 6

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2018 - 2019Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2018 - 2019Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lý lớp 6 năm 2018 - 2019Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2018 - 2019Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2018 - 2019Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2018 - 2019Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6 năm 2018 - 2019Đề cương ôn tập học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 năm 2018 - 2019Đề cương ôn tập học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6 năm 2018 - 2019

Các đề thi học kì 2 lớp 6 khác

Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 6 phòng Giáo dục Bảo Lộc - Lâm ĐồngĐề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 6 năm 2017 - 2018 (Đề số 2)Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Buôn Ma Thuột năm 2015 - 2016Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Ngoài các đề thi Toán lớp 6 học kì 2 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh, Công dân, Công nghệ, Tin học và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6.

Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước theo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trong năm học tiếp theo, các em học sinh lớp 6 học chương trình sách mới GDPT. Để chuẩn bị cho chương trình sách mới, các thầy cô tham khảo các nhóm Tài liệu sau đây.

Các nhóm Tài liệu miễn phí này cung cấp đầy đủ kinh nghiệm dạy học: soạn bài, soạn giáo án, lời giải các môn học,.... để các thầy cô, các bạn có thể chia sẻ.

Xem thêm: Tóm Tắt Văn Bản Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh Lớp 9, Tóm Tắt Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh

Nhóm Tài liệu học tập lớp 6Nhóm Sách Cánh Diều THCSNhóm Sách Chân trời sáng tạo THCSNhóm Sách Kết nối tri thức THCS

Rất mong được sự ủng hộ của thầy cô và các bạn.

Tham khảo thêm

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Soạn Anh 6 Unit 3 Preview SGK Cánh Diều

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2020 - 2021 (có file nghe)

Soạn Anh 6 Unit 2 Writing SGK Cánh Diều

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7 số 2

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS Nguyễn Thiện Thành, Cà Mau năm học 2020 - 2021