Bộ đề thi HK1 Toán 9 là tài liệu hữu ích, gồm 60 đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 9 có đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 9 kì 1


Bộ đề thi học kì 1 Toán 9


Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 1

Câu 1.(l,5 điểm)

a) Trong các số sau :

*
số nào là CBHSH của 25 .

b) Tìm m để hàm số y=(m-5) x+3 đồng biến trên R.

c) Cho tam giác ABC vuông tại A có AC=12, BC=15. Tính giá trị của

*

Câu 2. (2,5 điểm)

a) Tìm x để căn thức

*
 có nghĩa.

b)

*

c) Tìm x, biết

*

Câu 3.(2,5 điểm)

Cho hàm số

*
có đồ thị d

a) Vẽ đồ thị d của hàm số. Tính góc tạo bởi đường thẳng d với trục Ox

b) Giải hệ phương trình:

*

Câu 4.(3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Trên nửa đường tròn lấy điểm C sao cho góc CBA = 300 . Trên tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn lấy điểm M sao cho BM = BC.


a) Tam giác ABC là tam giác gì ? Vì sao ?

b) Chứng minh BMC đều.

c) Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O;R).

d) OM cắt nửa đường tròn tại D và cắt BC tại E. Tính diện tích tứ giác OBDC theo R.

Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 2

Bài 1(2,5đ).

a, Tính

*

b, Tìm x, biết

*

c, Rút gọn biểu thức :

*

Bài 2 (1,5 điểm) Cho biểu thức

*

a, Rút gọn biểu thức B.

b, Tính giá trị của B khi

*

Bài 4 (3,5 d). Cho hàm số bậc nhất

*

a, Tìm m để (d) đi qua điểm M(-1 ;-1). Vẽ (d) với giá trị m vừa tìm được

b, Tìm m để (d) song song với đường thẳng y=-2 x+3.

Bài 4 (3,5 d).Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC). Vẽ(A;AH), vẽ đường kính HD. Qua D vẽ tiếp tuyến với đường tròn, tiếp tuyến này cắt BAkéo dài tại điểm E

*

*

c, Cm:

*
 cân.

Bài 5 (1 điểm) Cho x > y; x.y = 1.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức


*

Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 3

Câu 1: (1d)

a) Phát biểu quy tắc chia hai căn bậc hai?

b) Áp dụng: Tính:

*

Câu 2: (1đ) Xem hình vẽ. Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc

*

II. Tự luận

Bài 1: (1 đ) Thực hiện phép tính :

*

Bài 2 (2đ) Cho biểu thức :

*

a) Tìm điều kiện để biểu thức M xác định.

b) Rút gọn biểu thức M

Bài 3:(2d)

a) Xác định các hệ số a và b của hàm số y=a x+b, biết đồ thị hàm số đi qua điểm

*
và song song với đường thẳng
*

b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được ở câu a.

Bài 4: (3đ) Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MK. Vẽ đường tròn tâm M, bánkính MK. Gọi KD là đường kính của đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt MP ở I.

a) Chứng minh rằng

*
 cân.

b) Gọi H là hình chiếu của M trên NI. Tính độ dài MH biết KP = 5cm,

*

c) Chứng minh NI là tiếp tuyến của đường tròn (M ; M K)

Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 4

Câu 1: (2,0 đ)

a) Tìm x biết

*
, với
*

b) Tính giá trị của biểu thức

*

Câu 2. (2,0 d)

Cho hai biểu thức

*

a) Rút gọn A và B

b) Tìm giá trị của x để

*

Câu 3. (2,0 d)

Cho hàm số y=-2x + 2 có đồ thị là d


a) Vẽ đồ thị (d) của hàm P có hoành độ bằng - 2

c) Xác định giá trị m của hàm số

*
biết rằng hàm số này đồng biến và đồ thị của nó cắt đồ thị d nói trên tại điểm Q có hoành độ là
*

Câu 4 (3,5 đ)

Trên nửa đường tròn (O;R) đường kính BC, lấy điểm A sao cho BA = R.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A và tính số đo các góc B, C của tam giác vuông ABC.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Khoa Học Kì 2 Môn Khoa Học Lớp 4 Năm 2021 Tải Nhiều

b) Qua B kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn (O), nó cắt tia CA tại D. Qua D kẻ tiếp tuyến DE với nửa đường tròn (O) (E là tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OD và BE. Chứng minh rằng

*

c) Kẻ EH vuông góc với BC tại H. EH cắt CD tại G. Chứng minh IG song song với BC.