ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁNThời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Trong các câu sau, mỗi câu có 4 lựa chọn, trong đó có một lựa chọn đúng. Em hãy ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước lựa chọn đúng

Câu 1: Điều kiện để biểu thức

*
được xác định là:A. X 1 D. X # 1


Câu 2: Đường thẳng có phương trình y = x - 1 qua điểm:A. M(0; 1) B. N(0; -1) C. P(-1; 0) D. Q(1; 1)

Câu 3: Phương trình x2 + 3x - 2 = 0 có tích hai nghiệm bằng:A. 3 B. 2 C. -2 D. -3

Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích 81cm2. Gọi M, N tương ứng là các điểm thuộc các đoạn thẳng BC, CA sao cho 2BM = MC, 2CN = NA. Khi đó diện tích tam giác AMN bằng:A. 36cm2 B. 26cm2 C. 16cm2 D. 25cm2.

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn toán vĩnh phúc 2014

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 5: (2,5 điểm). Cho phương trình x2 + 2x - m = 0 (1) (x là ẩn, m là tham số)

a. Giải phương trình với m = -1

b. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm. Gọi x1, x2 là hai nghiệm (có thể bằng nhau) của phương trình (1). Tính biểu thức P = x14 + x24 theo m, tìm m để P đạt giá trị nhỏ nhất.


Câu 6: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên có hai chữ số. Biết tổng hai chữ số của nó bằng 11 và nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì ta được số mới lớn hơn số ban đầu 27 đơn vị.

Câu 7 (3,0 điểm) Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng a. Trên cạnh AD và CD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho góc MBN = 45o, BM và BN cắt AC theo thứ tự tại E và F.

a. Chứng minh các tứ giác ABFM, BCNE, MEFN nội tiếp.

b. Gọi H là giao điểm của MF với NE và I là giao điểm của BH với MN. Tính độ dài đoạn BI theo a.

Xem thêm: Cách Bấm Số Phức Liên Hợp Trên Casio 580, Tính Toán Số Phức Bằng Máy Tính Casio Fx

c. Tìm vị trí của M và N sao cho diện tích tam giác MDN lớn nhất.

Câu 8: Cho các số thực x, y thỏa x2 + y2 = 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

*


Chia sẻ bởi:
fundacionfernandovillalon.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 2.196 Lượt xem: 3.872 Dung lượng: 494 KB
Liên kết tải về

Link fundacionfernandovillalon.com chính thức:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2013 - 2014 môn Toán fundacionfernandovillalon.com Xem
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA