Đề thi giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 gồm 7 đề kiểm tra chất lượng giữa kì có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề toán học kì 2 lớp 7

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa Toán 7 tập 2. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi. Ngoài đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7, các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi giữa học kì 2 Ngữ văn 7, đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh 7. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.


Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 - Đề 1Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 - Đề 2Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 - Đề 3

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 Toán 7

Mức độ Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Đồ thị hàm số

y = ax (a≠0)

Nhận biết một điểm thuộc đồ thị hàm số,

Hiểu cách tính giá trị của y = f(x)

- Hiểu được cách vẽ đồ thị của hàm số

y = ax (a≠0)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(C6)

0,25

2,5%

1(C5)

0,25

2,5%

1(C17)

1

10%

3

1,5

15%

2. Thống kê

- Nhận biết được dấu hiệu, các giá trị của dấu hiệu, số giá trị của dấu hiệu.

- Chỉ ra được mốt của dấu hiệu, trung bình cộng.

- Hiểu và chỉ ra được dấu hiệu của bài toán.

- Hiểu cách lập bảng tần số, nhận xét. Tính số trung bình cộng và mốt, biểu đồ đoạn thẳng

Vận dụng công thức về số trung bình cộng để tìm tần số chưa biết của một giá trị

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(C1,2,3,4)

1,5

15%

1(C15)

2

20%

1(C16)

0,5

5%

6

4

40%

3. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Tam giác vuông bằng nhau.

- Nhận biết số đo góc ngoài tam giác.

- Nhận biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông; quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác.

- Hiểu được độ dài 1 cạnh của tam giác bằng bất đẳng thức tam giác

- Vận dụng được các hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh được hai tam giác bằng nhau; áp dụng kiến thức về quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác để so sánh cạnh, góc...

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(C7,8,10,12,13)

1,25

12,5%

3(C9,11,14)

0,75

7,5%

1(C18)

2,5

25%

9

4,5

45%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

10

3

30%

6

4

40%

2

3

30%

18

10

100%


Đề thi giữa kì 2 Toán 7

Phần I: Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm)

(Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng)

Khi cân 20 bạn HS lớp 7A người ta ghi lại khối lượng mỗi bạn như sau (tính tròn kg)

32 36 30 32 36 28 30 31 28 32

32 30 32 31 45 28 31 31 32 31

(Dùng số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau (từ câu 1 đến câu 3)

Câu 1 (0,25 điểm). Dấu hiệu ở đây là:A. Khối lượng của 20 học sinh lớp 7A.

C. Thể tích của học sinh lớp 7A.

B. Trọng lượng của học sinh lớp 7A.

D. Cả ba y A,B,C đều là dấu hiệu.

Câu 2 (0,25 điểm). Số các giá trị của dấu hiệu là:A. 10

B. 6.

C. 20.

D. 5.

Câu 3 (0,25 điểm). Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu đó?A. 6.

B. 10.

C. 20.

D. 5.

Câu 4. (0,75 điểm) Kết quả điều tra về số con của 20 hộ gia đình trong một thôn được cho trong bảng sau:

Số con(x)

0

1

2

3

4

Tần số (n)

2

3

12

2

1

N = 20

a) Số các giá trị dấu hiệu là:

A. 20.

B. 5.

C. 6.

D. 1.


b) Số trung bình cộng là:

A. 2,95.

B. 2,45.

C. 1,85.

D. 2,59.

c) Mốt của dấu hiệu là:

A. 1.

B. 3.

C. 12.

D. 2.

Câu 5. (0,25 điểm). Cho hàm số y = f (x) = 2x2 + 3 . Ta có :

A. F (0) = 5.

B. F (1) = 7.

C. F (-1) = 1.

D. F(-2) = 11.

Câu 6. (0,25 điểm). Khi x = thì điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x là

*

*

*

*

..............

Phần II: Tự luận. (6 điểm)

Câu 15 (2 điểm). Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn tiếng Anh của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng “tần số”dưới đây ?

Giá trị (x)

2

3

4

5

6

9

10

Tần số (n)

3

6

9

5

7

1

1

N = 32

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Từ bảng, tìm mốt của dấu hiệu. Rút ra 03 nhận xét về dấu hiệu?

c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra?

d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?

Câu 16 (0,5 điểm).

Trong cuộc tìm hiểu về số tuổi nghề của 100 công nhân ở một công ty có bảng sau:

Số tuổi nghề (x)

Tần số (n)

4

5

8

25

30

15

= 5,5

N = 100

.....................

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 - Đề 2

Đề thi giữa kì 2 Toán 7

PHÒNG GD&ĐT.........

TRƯỜNG THCS.........

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN 7 Năm học: 2021-2022

Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau rồi ghi vào bài làm.


Câu 1. Tổng của ba đơn thức

*
là:

*

*

*

*

Câu 2. Bậc của đa thức M = xy3.xy4

A. 10

B. 9

C. 6

D. 5

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng:

*

*

*

*

Câu 4.

*
*
có AB=ED, BC=E. Thêm điều kiện nào sau đây để
*

*

*

*

*

Câu 5. Môt tam giác có độ dài 3 canh là bao nhiêu thì đó là tam giác vuông:

A. 2cm; 4cm; 6cm.

B. 3cm; 4cm; 2cm.

C. 5cm; 3cm; 4cm.

D. 2cm; 3cm; 5cm

Câu 6:

*
cân tại P. Biết
*
. Số đo góc P bằng:

A. 800

B. 1000

C. 500

D. 1300

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 7 (1,0 điểm ). Cho đơn thức:

*

a) Thu gọn đơn thức

b) Xác định phần hệ số, phần biến và tìm bậc của đơn thức A.

Câu 8 (1,0 điểm ). Cho biểu thức:

*

a) Thu gọn B

b) Tính giá trị của biểu thức B tại

*

Câu 9 (2,0 điểm). Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7C được ghi trong bảng sau:

7

4

4

6

6

5

6

8

8

7

2

6

4

8

5

6

9

8

4

7

9

6

6

6

7

2

7

6

7

8

6

10

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 10 (2.5 điểm). Cho

*
có AB=AC=5cm, BC=6cm. Goi I là trung điểm của BC

Từ I kẻ

*
*

a) Chứng minh

*

b) Chứng minh

*
Tính độ dài đoạn thẳng AI

c) Biết

*
. Khi đó
*
là tam giác gì? Vì sao?


Câu 11 (0,5 điểm). Tìm x, y nguyên biết: 3xy+y=4-x

Đáp án đề thi giữa học kì 2 Toán 7

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN 7 Năm học: 2021-2022

(Hướng dẫn chấm gồm 3 trang)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu123456
Đáp ánDBBDCA

II. TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 7

(1,0 điểm)

a. (0,5 điểm)

*

0,5

b. (0,5 điểm)

Hệ số: - 10

Phần biến: x5y4z4

Bậc: 13

0,5

Câu 8

(1,0 điểm)

a. (0,5 điểm)

*

0,25

0,25

b. (0,5 điểm)

Thay vào biểu thức B ta có:

*

Vậy giá tri của biểu thức B tại

*
là 1 .

0,25

Vậy giá trị của biểu thức B tại là 1.

0,25

Câu 9

(2,0 điểm)

a. (1,0 điểm)

- Dấu hiệu X: Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của mỗi học sinh lớp 7C.

0,25

- Bảng “tần số”:

Giá trị (x)

2

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

4

2

10

6

5

2

1

N = 32

0,75

b. (0,5 điểm)

- Số trung bình cộng:

*

- Mốt của dấu hiệu:

*

0,5

...............

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 - Đề 3

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7

TRƯỜNG THCS…..

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài,…. phút không kể thời gian giao đề.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6:

Câu 1: Cho hai đai lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, biết

*
. Hỏi hệ số tỉ lệ nghich của y theo x là bao nhiêu ?

*

*

*

D. -3

Câu 2: Đồ thị của hàm số

*
 đi qua điểm nào sau đây:

A. (1 ; 2)

B. left(-1 ; frac12 ight)

*

*

Câu 3: Giá tri của biểu thức

*
 tai x=-1, y=1 là:

A. 3

B. -3

C. 18

D. -18

Câu 4: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

*


*

C. -5 x+1

*

Câu 5: Tam giác M N P có widehatM=70^circ, widehatN=50^circ góc ngoài tai P bằng:

A. 60o

B. 120o

C. 20o

D. 180o

Câu 6: Tam giác DEF là tam giác đều nếu:

A. DE = DF

B. DE = EF

C. DE = DF và

*

*

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

10

13

15

10

13

15

17

17

15

13

15

17

15

17

10

17

17

15

13

15

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?

b/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu.

c/ Tính số trung bình cộng.

d/ Rút ra nhận xét.

e/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích, (Trang 84)

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tai A, có

*
*
. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.