Các dạng Toán thi vào 10 là tài liệu cực kì hữu ích mà fundacionfernandovillalon.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 9 thi vào 10

Các dạng bài tập Toán 9 ôn thi vào lớp 10 bao gồm 5 chủ đề tương ứng với 5 câu hỏi trong đề thi vào lớp 10 của các tỉnh thành phố trên cả nước. Với mỗi chủ đề bao gồm nhiều dạng bài tập tổng hợp với nhiều ý hỏi, phủ kín các dạng toán thường xuyên xuất hiện trong các đề thi vào lớp 10 môn Toán. Qua đó các em nhanh chóng nắm vững kiến thức để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi vào 10 sắp tới.


Các dạng Toán lớp 9 ôn thi vào 10


Vấn đề I: Rút gọn biểu thức

Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:

a)

*

b)

*
với
*

c)

*

d)

*

Câu 2: Cho biểu thức:

*

1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .

2) Rút gọn biểu thức A .

3) Giải phương trình theo x khi A = -2 .

Câu 3: Cho biểu thức:

*

a) Với những giá trị nào của a thì A xác định.

b) Rút gọn biểu thức A .

c) Với những giá trị nguyên nào của a thì A có giá trị nguyên .

Câu 4:

a) Rút gọn biểu thức:

*


b) Chứng minh rằng 0 ≤ C 0;mathrma e1)" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cmathrm%7BQ%7D%3D%5Cleft(%5Cfrac%7B%5Csqrt%7Ba%7D%7D%7B%5Csqrt%7Ba%7D%2B1%7D-%5Cfrac%7B1%7D%7Ba-%5Csqrt%7Ba%7D%7D%5Cright)%3A%5Cleft(%5Cfrac%7B1%7D%7B%5Csqrt%7Ba%7D%2B1%7D%2B%5Cfrac%7B2%7D%7Ba-1%7D%5Cright)(%5Cmathrm%7Ba%7D%3E0%3B%5Cmathrm%7Ba%7D%5Cne1)">

a) Rút gọn Q.

b) Tính giá trị của Q khi a = 3 + 2√2.

c) Tìm các giá trị của Q sao cho Q 0.

c) Tính giá trị của P khi x = 7 - 4√3.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Mixed Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mixed Là Gì Trong Tiếng Anh

d) Tìm GTLN của P và giá trị tương ứng của x.

Vấn đề II: Giải Phương trình – Hệ Phương trình

Câu 1: Giải phương trình và hệ phương trình: