*
Điện trường và từ trườngVùng bao quanh một hạt tích điện có một tính chất, được gọi là điện trường. Điều này tác dụng một lực lên các vật tích điện, s hoặc điện tích khác. Chính Faraday đã giới thiệu khái niệm này.

Bạn đang xem: Điện trường và từ trường

Một điện trường được biểu thị bằng Newton trên Coulomb khi tính theo đơn vị SI. Nó cũng tương đương với volt trên mỗi mét. Cường độ trường, tại một điểm nhất định, được mô tả là lực được tác dụng, với điện tích thử nghiệm dương tính ở vị trí +1 coulomb, tại điểm đó. Không có cách nào để đo cường độ trường mà không có phí kiểm tra, bởi vì "phải mất một người để biết một" khi nói đến điện trường. Một điện trường được coi là một đại lượng vector. Độ mạnh của trường như vậy có liên quan đến áp suất điện gọi là điện áp và lực được truyền qua không gian từ điện tích này sang điện tích khác.

Khi một điện tích chuyển động, nó không chỉ có điện trường mà cả từ trường nữa. Đây là lý do tại sao điện trường và từ trường luôn được liên kết với nhau. Chúng là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng không phải là một hiện tượng hoàn toàn riêng biệt. Một thuật ngữ tham chiếu khác là kết quả của hai trường "Điện từ".

Các điện tích chuyển động cùng chiều tạo ra một dòng điện. Như đã đề cập trước đó, điện tích di chuyển tạo ra một lực từ. Như vậy, khi có dòng điện thì có từ trường. Sức mạnh của từ trường được biểu thị bằng Gauss (G) hoặc Tesla (T).

Vật liệu từ tính có từ trường xung quanh chúng, được coi là vốn có. Từ trường được phát hiện do lực mà chúng tác dụng lên vật liệu từ tính và các điện tích chuyển động khác. Từ trường cũng được coi là một trường vectơ, vì nó có một hướng và độ lớn cụ thể.

Một điện trường có một lực tỷ lệ thuận với lượng điện tích trong trường và lực đó theo hướng của điện trường. Mặt khác, lực của từ trường cũng tỷ lệ thuận với điện tích, nhưng cũng tính đến tốc độ của điện tích di chuyển. Lực từ vuông góc với từ trường và hướng của điện tích chuyển động.

Trong điện từ trường, điện trường và từ trường dao động theo góc vuông với nhau. Cần lưu ý rằng mỗi cái có thể tồn tại mà không cần cái khác. Chẳng hạn, từ trường không có điện trường có thể tồn tại trong nam châm vĩnh cửu (vật có từ tính vốn có). Ngược lại, tĩnh điện có điện trường mà không có từ trường.

Sự tương tác giữa từ trường và điện trường được trình bày trong phương trình Maxwell.

Tóm lược:

1. Điện trường là trường lực, bao quanh hạt tích điện, còn từ trường là trường lực bao quanh nam châm vĩnh cửu hoặc hạt tích điện chuyển động.

2. Độ mạnh của điện trường được biểu thị bằng Newton trên Coulomb hoặc Volts trên mét, trong khi cường độ từ trường được biểu thị bằng Gauss hoặc Tesla.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch Năm 2021, Học Phí Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch Pntu Mới Nhất

3. Lực của điện trường tỷ lệ thuận với điện tích, trong khi từ trường tỷ lệ thuận với điện tích cũng như tốc độ của điện tích di chuyển.