1.1.Số liệu cho trước.

Bạn đang xem: Đồ án bê tông cốt thép 1 dầm chính 3 nhịp

Kích thước mặt bằng: l1 = 2,1 m; l2 = 5,3 m (tính từ giữa trục dầm và trục tường). Hoạt tải tiêu chuẩn: Ptc = 9,6 KN/m2.1.2.Cấu tạo sàn.Cấu tạo sàn gồm các lớp như sau : + Vữa XM dày 2cm, khối lượng riêng 2000Kg/m3 + Bản BTCT dày 8cm, khối lượng riêng 2500Kg/m3. +Vữa XM dày 1cm, khối lượng riêng 1800Kg/m3.1.3. Số liệu tính toán của vật liệu : + Bê tông với cấp độ bền 20: B20, có Rb=11.5MPa ; Rbt=0,9MPa . + Chọn hai loại thép:

Thép A-I: Rs=Rsc= 225MPa ; R= 175MPa : Dùng cho bản và cốt đai.Thép A-I: Rs=Rsc=280 MPa ; R= 225MPa : Dùng cho cốt dọc và cốt xiên.

2.TÍNH TOÁN BẢN 2.1 Sơ đồ sàn Xét tỷ số : . Như vậy xem bản làm việc theo một phương, ta có sàn sườn toàn khối loại bản dầm từ trục 2 – 4 là dầm chính, các dầm dọc là dầm phụ. Để tính toán bản, ta cắt một dải bản có bề rộng b = 1m, vuông góc với các dầm phụ và xem như một dầm liên tục.2.2Chọn kích thươc tiết diện của các cấu kiện.

Xem thêm: Bai Hat Nào Mình Cùng Lên Xe Buýt Nào Mình Cùng Đi Chơi Nhé !

+ Đối với bản: Tính toán sơ bộ chiều dày của bản theo công thức kinh nghiệm: Với m=3045 đối với bản; Chọn m =35 cho bản liên tục và D=0,81,4 Lấy D =1.4 vì tải trọng Ptc=9.69,6 KN/m2 là khá lớn. Chọn hb=0,08m =8cm. + Đối với dầm phụ : Nhịp dầm là ldp = l2 = 5,3m (chưa phải là nhịp tính toán).Sử dụng công thức kinh nghiệm : Với ld là nhịp dầm đang xét và md = 12~20 đối với dầm phụ .Vì tải trọng tươngđối lớn nên ta chọn md nhỏ.Tính toán với md=14 ta có:. Ta chọn hdp =400 mm. Từ đó tính được chiểu rộng dầm phụ: bdp = (0,3).hdp bdp=0,45 .400 = 180 m; Chọn bdp=200 mm. Như vậy dầm phụ có: hdp= 40 cm; bdp= 20 cm. + Đối với dầm chính : Nhịp dầm chính là : ldc=3.l1=3 . 2,1 = 6,3 m. Tương tự sử dụng công thức kinh nghiệm : h­dc= .ldc .Tải văn bản tại:BẢN WORD (.DOC) BẢN PDF (.PDF)


Previous Post

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đường

Next Post

Thuyết minh và tính toán sàn sườn toàn khối loại bản dầm


*

Thuyết minh và tính toán sàn sườn toàn khối loại bản dầm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.