Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá vào ống rây và từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây. Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa giữa lá và rễ. 

Trắc nghiệm: Động lực của dịch mạch rây:

A. Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa giữa thân và lá 

B. Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa giữa lá và rễ 

C. Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa giữa giữa cành và lá 

D. Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa giữa giữa rễ và thân

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa giữa lá và rễ 

Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa giữa lá và rễ.

Bạn đang xem: Động lực của dòng mạch rây là do

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án B


Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan đích (rễ, củ, quả...)

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

1. Vận chuyển các chất trong cây

Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất sau:

- Dòng mạch gỗ (dòng đi lên): vận chuyển nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ và tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan tỏa đến lá và các phần khác của cây.

- Dòng mạch rây (dòng đi xuống): vận chuyển các chất hữu cơ được quang hợp từ lá đến nơi cần sử dụng hoặc dự trữ trong rễ, hạt, củ, quả …

2. Dòng mạch rây

a. Cấu tạo của mạch rây

- Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm.

- Đặc điểm:

+ Tế bào ống rây không nhân, ít bào quan, chất nguyên sinh, tế bào chuyên hóa cao cho sự vận chuyển các chất.

+ Tế bào kèm nhân to, nhiều ti thể, chất nguyên sinh đặc, không bào nhỏ làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho các tế bào ống rây.

*
Động lực của dịch mạch rây" width="476">

b. Thành phần của dịch mạch rây

Dịch mạch rây gồm chủ yếu là saccarôzơ, các axit amin, vitamin, hoocmôn thực vật, một số hợp chất hữu cơ khác (như ATP...), một số ion khoáng được sử dụng lại, đặc biệt rất nhiều ion kali làm cho dịch mạch rây có pH từ 8 – 8,5.

c. Động lực của dòng mạch rây

- Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá vào ống rây và từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây.

- Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (nơi saccarôzơ được tạo thành) có áp suất thẩm thấu cao và cơ quan chứa (nơi saccarôzơ được sử dụng hay dự trữ) có áp suất thẩm thấu thấp.

*
Động lực của dịch mạch rây" width="468">

3. Dòng mạch gỗ

a. Cấu tạo của mạch gỗ

- Tế bào mạch gỗ gồm các tế bào chết, có 2 loại là: quản bào và mạch ống. Chúng không có màng và bào quan.

- Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách: đầu của tế bào này nối với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ đến lá cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong → Dòng vận chuyển dọc.

- Quản bào và mạch ống xếp sát vào nhau theo cách: lỗ bên của tế bào này khớp với lỗ bên của tế bào kia → Dòng vận chuyển ngang.

- Thành của mạch gỗ được linhin hóa tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước.

*
Động lực của dịch mạch rây" width="558">

b. Động lực đẩy dòng mạch gỗ

Là sự phối hợp của 3 lực:


- Lực đẩy (áp suất rễ).

Sự trao đổi chất của rễ đã tạo ra các chất làm tăng nồng độ trong tế bào do đó tăng sự hút nước.

Hiện tượng ứ giọt và rỉ nhựa đều do áp suất rễ gây nên.

- Lực hút do thoát hơi nước ở lá.

Quá trình thoát hơi nước ở lá làm cho nước ở lá luôn bị mất gây ra tình trạng thiếu nước thường xuyên trong tế bào, do đó làm động lực cho sự hút nước liên tục từ đất vào rễ. Thoát hơi nước là động lực chủ yếu của sự hút nước vào rễ.

- Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

Nhờ có lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ tạo thành cột nước đảm bảo dòng mạch gỗ liên tục trong cây.

*
Động lực của dịch mạch rây" width="619">

4. Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Mạch của cây

Câu 1: Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là?

A. Hormone thực vật.

B. Axit amin, vitamin và ion kali.

C. Saccarôzơ.

D. Cả A, B và C.

Câu 2: Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và?

A. Tế bào nội bì.

B. Tế bào lông hút.

C. Mạch ống.

D. Tế bào biểu bì.

Câu 3: 

Trong các đặc điểm sau :

(1) Các tế bào nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào chết.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

Xem thêm: Giải Phương Trình Hóa Học - Lý Thuyết Phương Trình Hóa Học

(4) Đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá.