Động vật không xương sống là nhóm động vật thiếu đốt sống hoặc xương sống. Hầu hết các động vật không xương sống thuộc một trong sáu loại: bọt biển, sứa (loại này cũng bao gồm thủy sinh, hải quỳ và san hô), thạch xương sống, giun dẹp, nhuyễn thể, động vật chân đốt, giun phân đoạn và động vật da gai.

Hình bên dưới là các động vật không xương sống bao gồm cua móng ngựa, sứa, bọ rùa, ốc sên, nhện, bạch tuộc, nautiluses, bọ ngựa, v.v.
Bạn đang xem: Động vật không xương sống

*
" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-1" data-tracking-container="true" proxy-width="1500" proxy-height="2250" data-proxy-src="https://images.fundacionfernandovillalon.com/proxy?height=2250&url=https%3A%2F%2Fwww.thoughtco.com%2Fthmb%2FKXeQ4_hj6FzTn4bNc5H8wAzebPc%3D%2F2250x1500%2Ffilters%3Ano_upscale%28%29%3Amax_bytes%28150000%29%3Astrip_icc%28%29%2Fshutterstock_504747-56a006f45f9b58eba4ae8c6b.jpg&width=1500">
*
" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-4" data-tracking-container="true" proxy-width="1500" proxy-height="2250" data-proxy-src="https://images.fundacionfernandovillalon.com/proxy?height=2250&url=https%3A%2F%2Fwww.thoughtco.com%2Fthmb%2FfEA66IWLSj0zLvzV-Rl7orUycYo%3D%2F2250x1500%2Ffilters%3Ano_upscale%28%29%3Amax_bytes%28150000%29%3Astrip_icc%28%29%2Fshutterstock_193221-56a006f15f9b58eba4ae8c66.jpg&width=1500">


Xem thêm: Các Hình Trong Toán Học Phẳng Và Hình Học Không Gian Thường Gặp

*
" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-7" data-tracking-container="true" proxy-width="1500" proxy-height="2250" data-proxy-src="https://images.fundacionfernandovillalon.com/proxy?height=2250&url=https%3A%2F%2Fwww.thoughtco.com%2Fthmb%2FQpwFNlt-JLo6CQXXD_Z81yc_XBg%3D%2F2250x1500%2Ffilters%3Ano_upscale%28%29%3Amax_bytes%28150000%29%3Astrip_icc%28%29%2Fshutterstock_1770203-56a006f03df78cafda9fb228.jpg&width=1500">
*
*