Hóa học 12 Sinh học 12 Lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 Công nghệ 12 Tin học 12


Bạn đang xem: Đường cao tứ diện đều

Lớp 11
Hóa học 11 Sinh học 11 Lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 Công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
Hóa học 10 Sinh học 10 Lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 Công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
Hóa học 9 Sinh học 9 Lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 Công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
Hóa học 8 Sinh học 8 Lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 Công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 Lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 Lịch sử và Địa lí 7 GDCD 7 Công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
Lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 Công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 Mỹ thuật 6

Câu hỏi Tính độ dài đường cao của tứ diện đều có cạnh (a)

A (dfracasqrt 2 3)B (dfracasqrt 6 9)C (dfracasqrt 6 3)D  (dfracasqrt 6 6)

Phương pháp giải:

Ta có công thức tính thể tích khối chóp (V = dfrac13S_d.h Rightarrow h = dfrac3VS_d.)


Lời giải chi tiết:

Sử dụng công thức tính nhanh khối chóp tứ diện đều cạnh (a) là: (V = dfraca^3sqrt 2 12.)

Diện tích của đáy là tam giác đều là: (S = dfraca^2sqrt 3 4.)

( Rightarrow h = dfrac3VS = dfrac3.dfraca^3sqrt 2 12dfraca^2sqrt 3 4 = dfracasqrt 6 3.)

Chọn C.
Xem thêm: Tuổi Trẻ Là Những Ước Mơ Tuổi Trẻ Là Những Đam Mê, Biết Yêu Lời Bài Hát

*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.