*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Đường đẳng áp trên hệ vot là

Một khối khí lí tưởng thực hiện quá trình đẳng áp ở hai áp suất khác nhau được biểu diễn như hình sau:


*

*

Một khối khí lí tưởng có nhiệt độ ở trạng thái ban đầu là (27^0C) . Xác định nhiệt độ của khối khí sau khi đun nóng đẳng áp biết thể tích của khối khí tăng lên 3 lần.


Ống thủy tinh tiết diện S một đầu kín, một đầu ngăn bởi giọt thủy ngân. Chiều dài cột không khí bên trong ống thủy tinh là (l_1 = 20cm), nhiệt độ bên trong ống là (27^0C). Chiều cao của cột không khí bên trong ống khi nhiệt độ tăng thêm (10^0C) là bao nhiêu? Coi quá trình biến đổi trạng thái với áp suất không đổi.


*

Một bình cầu thể tích (45cm^3) chứa khí lí tưởng được nối với một ống khí hình trụ tiết diện (0,1cm^2) một đầu được chặn bởi giọt thủy ngân. Ở nhiệt độ (20^0C) chiều dài cột khí trong ống là (10cm), xác định chiều dài của cột không khí trong ống khi nhiệt độ tăng đến (25^0C) biết rằng áp suất của khí quyển là không đổi.
Xem thêm: Industry Standard Architecture (Isa) Là Gì? Đây Là Một Thuật Ngữ Kỹ Thuật Và Công Nghệ

*

(12g)khí chiếm thể tích (4l) ở (7^0C), sau khi nung nóng đẳng áp khối lượng riêng của khí là (1,2g/l) . Nhiệt độ của khí sau khi nung nóng có giá trị là: