Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

3.Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào

*

 

Đường truyền của ánh sáng trong không khí là:

 

 A.

Bạn đang xem: Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường

Đường ngoằn ngoèo.

 B.

Đường gấp khúc

 C.

Đường cong

 D.

Đường thẳng


1.phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng?vẽ tia sáng truyền đi trong không khí

2.thế nào là hiện tượng phản xạ ánh sáng?phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.vẽ đường truyền của tia sáng trong không khí khi gặp mặt gương

3. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng.vẽ đường truyền của tia sáng truyền từ không khí vào nước vào không khí.so sánh góc tới và góc khúc xạ tronh hai trường hợp đó

4.thế nào là ánh sáng trắng,ánh sáng màu đơn sắc?cho ví dụ?

5.bt:chiếu 1 tia sáng tới MI tới gương phẳng và hợp với gương một góc 30 độ

a, vẽ tia phản xạ,và tính góc phản xạ


Lớp 7 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

(1 ightarrow4left(SGK ight))

M R N I

(i=90^o-30^o=60^o)

(i=i"Leftrightarrow i"=60^o)


Đúng 1

Bình luận (0)

trường hợp nào ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng?

 

Ánh sáng truyền đi trong một bản thuỷ tinh trong suốt.

Ánh sáng truyền trong môi trường không khí.

Ánh sáng truyền từ không khí, qua tấm kính.

Ánh sáng truyền đi trong nước của một hồ bơi.


Lớp 7 Vật lý
4
0
Gửi Hủy

Ánh sáng truyền từ không khí, qua tấm kính.


Đúng 1

Bình luận (0)

C.


Đúng 0
Bình luận (0)

C


Đúng 0
Bình luận (0)

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào không truyền theo đường thẳng

A. Ánh sáng truyền từ không khí đến gặp một tấm gương phẳng

B. Ánh sáng truyền từ không khí đến một mặt nước phẳng lặng

C. Ánh sáng truyền đi trong lớp không khí trên sa mạc

D. B và C đều đúng


Lớp 7 Vật lý
3
0
Gửi Hủy

C


Đúng 1

Bình luận (0)

C


Đúng 0
Bình luận (0)

. Ánh sáng truyền đi trong lớp không khí trên sa mạc

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Tính vận tốc của ánh sáng truyền trong nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i = 60 ° thì góc khúc xạ trong nước là r = 40 ° . Lấy vận tốc ánh sáng ngoài không khí c = 3 . 10 8 m / s .


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Ta có chiết suất của môi trường:

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Phát biểu nào sau đây là đúng:A. Nguồn sáng là vật ta nhìn thấy đượcB. Ánh sáng truyền đi trong không khí với vận tốc rất lớn, gần bằng 300.000 km/sC. Trong môi trường tỏng suốt và không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.D, Trong môi trường tỏng suốt và không đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.Giúp mình với 


Lớp 7 Vật lý Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sán...
2
0
Gửi Hủy

D


Đúng 2

Bình luận (2)

C nhé, mình nhìn nhầm =((


Đúng 0
Bình luận (2)

Chọn một phát biểu không đúng về đường truyền của ánh sáng:

A. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.

B. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

C. Tia sáng là đường truyền ánh sáng được biểu diễn bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.

D. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.

Xem thêm: Đồ Thị Của Hàm Số Y Ax B Lớp 9 Tập 1 Trang 49 52, Bài 3: Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax + B


Lớp 7 Vật lý Bài 2. Sự truyền ánh sáng
4
0
Gửi Hủy

D


Đúng 0

Bình luận (0)


Đúng 0
Bình luận (0)

D


Đúng 0
Bình luận (0)

Tính tốc độ của ánh sáng truyền trong môi trường nước. Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới là i = 60 ° thì góc khúc xạ trong nước là r = 40 ° Lấy tốc độ ánh sáng ngoài không khí c = 3 . 10 8 m / s .

A. 2 , 875 . 10 8 m / s

B. 1 , 875 . 10 8 m / s

C. 2 , 23 . 10 8 m / s

D. 1 , 5 . 10 8 m / s


Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô Hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
fundacionfernandovillalon.com