Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 2 : Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị giúp HS giải bài tập, phân phối cho những em một mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 13 SGK Hóa 10): Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 2


B. Số notron .C. Số proton .D. Số notron và số proton .Chọn đáp án đúng .

Lời giải:

Câu đúng là câu C .

Bài 2 (trang 13 SGK Hóa 10): Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối .B. Số hiệu nguyên tử Z .C. Nguyên tử khối của nguyên tử .D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z .Chọn đáp án đúng .

Lời giải:

Câu vấn đáp đúng là câu D .

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 10): Nguyên tố cacbon có hai đồng vị:
*
chiếm 98,89% và
*
chiếm 1,11%

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là :a ) 12,500 .b ) 12,011 .c ) 12,022 .d ) 12,055 .Chọn đáp án đúng .

Xem thêm: Mođun Điều Khiển Dùng Cho Seri 9000 An, Mođun Cơ Bản Điện

Lời giải:

Đáp số đúng là b

*

Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 10): Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 10): Đồng có hai đồng vị bền và

*
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vịLời giải:

Gọi x là thành phần % của đồng vị

Ta có :

*

*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 10): Hidro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị …

Lời giải:

Gọi % đồng vị là a:

*

*
m của 1 ml H2O : 1 gam⇒ MH2O = 2. 1,008 + 16 = 18,016 uKhối lượng của 1 mol H2O là 18,016 g .

Trong 1 mol nước % khối lượng

*

(Do 1 phân tử H2O có 2 nguyên tử H, và MH = 2 trong đồng vị )

1 mol có 6.1023 nguyên tử⇒ Số nguyên tử của đồng vị có là:có là :

*

Bài 7 (trang 14 SGK Hóa 10): Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O

Lời giải:

Giả sử có 10000 nguyên tử O ta cóTỉ lệ mỗi đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị :

*

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử :

*

Bài 8 (trang 14 SGK Hóa 10): Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn

Lời giải:*
*