Giải bài tập trang 3 bài ôn tập các số đến 100 000 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;...;...; 12000 ;...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 4 tập 1


1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ;……. ; …….. ; ……. ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; ……..; 34 000; ……..; ………; 34 300.

2. Viết theo mẫu

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25 734

2

5

7

3

4

Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư

80 201

 

 

 

 

 

 

 

4

7

0

3

2

 

 

 

 

 

 

 

Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

 

 

 

 

 

 

Hai mươi nghìn không trăm linh sáu

3. Nối (theo mẫu)

*

4. Tính chu vi của hình H có kích thước như hình bên.

*

Bài giải:

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000 ; 11 000 ; 12 000 ; 13 000.

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ; 30 000 ; 40 000 ; 50 000 ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; 33 900; 34 000; 34 100; 34 200; 34 300.

2. Viết theo mẫu

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25 734

2

5

7

3

4

Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư

80 201

8

0

2

0

1

Tám mươi nghìn hai trăm linh một

47 032

4

7

0

3

2

Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai

80 407

8

0

4

0

7

Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

20 006

2

0

0

0

6

Hai mươi nghìn không trăm linh sáu

3. Nối (theo mẫu)

*

 

 4.

Xem thêm: Số Oxi Hóa Của Nitơ Trong Nh4No3 Là, Số Oxi Hóa Của Nitơ Trong Nh4No3

Tính chu vi hình H có kích thước như bên:

Gọi các đỉnh của hình H là A, B, C, D, E, F. Từ E ta kẻ một đường thẳng vuông góc với AB cắt AB tại G.

*

Mà hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau là:

AF = GE = 9 cm và AG = FE

AG = AB – GB = 18 – DC

= 18 -12 = 6 (cm)

DE = BC – AF = 18 – 9 = 9 (cm)

EF = AB – DC = 18 - 12 = 6 (cm)

Cách 1:

Chu vi của hình H là :

P(hình H) = AB + BC + CD + DE + EF + FA

= 18 + 18 + 12 + 9 + 6 + 9 = 72 (cm)

Cách 2 :

Chu vi của hình H là :

\({P_{(hinhH)}} = {P_{(AGEF)}} + {P_{(GBCD)}} - 2GE\)

\(\eqalign{ & P = ({\rm{AF + AG) }} \times {\rm{2 + (BC + CD) }} \times {\rm{2 - 2GE}} \cr & = (9 + 6) \times 2 + (18 + 12) \times 2 - 2 \times 9 \cr & = 15 \times 2 + 30 \times 2 - 18 = 72(cm) \cr} \)